6233. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
230. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Instytut Edukacji Sarmackiej
Opis instytucji
yHI37o14.png

Instytut Edukacji Sarmackiej im. Sebastiana Inkaskiego jest publiczną placówką edukacyjną dedykowaną najmłodszym mieszkańcom Księstwa Sarmacji. Działalność instytutu prowadzona jest dwutorowo. Materiały edukacyjne mają pomagać nowym Sarmatom w aklimatyzacji i włączeniu się w życie społeczności. Mentorzy będący pracownikami Instytutu aktywnie wspomagają nowych mieszkańców, udzielają im rad, wskazówek i odpowiadają na pytania. Są przewodnikami po Księstwie Sarmacji.

Materiały poradnikowe znajdziesz w menu po prawej stronie.
Informacje
G00008
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby