6207. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
204. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Opis instytucji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych działa w oparciu o przepisy prawa Księstwa Sarmacji oraz niżej wymienione regulacje Rządu:

 1. Zarządzenie Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z 7 lutego 2018 r.
 2. Rozporządzenie Kanclerza
  w sprawie organizacji Korpusu Administracji Rządowej
  z 15 maja 2018 r.
 3. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z 25 kwietnia 2017 r.
Minister Spraw Wewnętrznych:

 1. Zarządza Pocztą Baridajską oraz określa, w drodze zarządzenia, zasady emisji znaczków.
 2. Nadzoruje Korpus Administracji Rządowej oraz zarządza tymi jednostkami wchodzącymi w jego skład, które na podstawie niniejszego zarządzenia nie podlegają innym członkom Rządu.

Jednostki organizacyjne Korpusu Administracji Rządowej podległe pod MSW:

 1. Kasa Główna Poczty Baridajskiej.
 2. Sarmacki Ośrodek Badań Opinii Społecznej.
Informacje
G00010
numer ewidencyjny
Erik Otton von Hohenburg (AG643)
Minister Spraw Wewnętrznych
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Srebrny Róg
lokalizacja siedziby