6207. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
204. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Urząd Skarbowy
Opis instytucji
Urząd Skarbowy Księstwa Sarmacji powołany został do życia jak każdy inny urząd skarbowy. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę.

Ustawa Sejmu nr 229 o finansach publicznych, z dnia 20.08.2014 r., art. 1 [Podatki].
  1. Każdego dnia niebędącego dniem święta lub uroczystości państwowej ze wszystkich rachunków bankowych — oprócz rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i prowincji — na rachunek Rady Ministrów pobiera się pobiera się podatek w wysokości 0,2% środków pieniężnych zgromadzonych na powołanych rachunkach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.
  2. Stawka podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 0,1% w odniesieniu do rachunków stanowiących własność obywatela aktywnego w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim lub mieszkańca rzeczypospolitej sarmackiej od nie więcej niż 60 dni.
  3. (skreślony)
  4. (skreślony)
  5. Rada Ministrów, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 60 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 1, lub jego część, nie mniejszą niż jedną trzecią, a także, na wniosek mieszkańca, zwraca na jego rachunek — pobrany w okresie 30 dni poprzedzających złożenie wniosku — podatek, o którym mowa w ust. 2, jeśli mieszkaniec zawiadomił Kanclerza o urlopie zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy o obywatelstwie sarmackim.
  6. Każdego pierwszego dnia miesiąca z rachunku mieszkańca pobiera się na rzecz Księcia od każdego mieszkańca, który zamieszkuje Księstwo dłużej niż 6 miesięcy i posiada na swym koncie więcej niż 5 000 lt, 500 lt.
Informacje
G00123
numer ewidencyjny
Prokrust Zombiakov (A1217)
Minister Finansów i Gospodarki
1 413 775,23 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby