6207. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
204. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Totalizator Państwowy
Opis instytucji
Totalizator Państwowy jest instytucją powołaną przez Radę Ministrów do obsługi Loterii Państwowej.
Informacje
G00127
numer ewidencyjny
4 340,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy