6207. dzień niepodległości Księstwa Sarmacji
204. dzień panowania Piotra III Łukasza
Instytucja Państwowa
Państwowy Instytut Kartograficzny
Opis instytucji
Państwowy Instytut Kartograficzny jest odpowiedzialny za opracowanie i aktualizację map Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, w tym map samorządów, map drogowych i kolejowych, map morskich, map politycznych, map topograficznych, map hipsometrycznych czy map ogólnogeograficznych.
Informacje
G00130
numer ewidencyjny
brak zarządcy
zarządca instytucji
0,00 lt.
stan konta (Historia Rachunku)
25 %
Podatek od Tantiemy
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby