Lord Wadner
Komentarze
Komentarz odnośnie w/w syt. jest: https://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11730/1

Prowadzi JKW do kostnicy? Bo ponoć poseł na Sejm.
Jad na rzymskim dworze., pora na szminki., – czerwień czerwcowy.
Krótko, ale usta na krótko.
@defloriusz

Teraz... mamy do czynienia z paraliżem społecznym. Źródło jest chyba w Watykanie. Czas na II.
Każdy Szef rządu — monarcha, ale musi/powinien zabiegać o głosy poparcia

Nic nie powinno być bezproduktywne.