Wojciech Hergemon
Bogaćcie się!
00:27, 09.05.2020 r.
Ostatni Bastion Teutonizmu
5
14
Wielka Teutonia
09:02, 19.11.2018 r.
Ostatni Bastion Teutonizmu
16
13
Gelloński zamach
11:55, 29.07.2018 r.
Ostatni Bastion Teutonizmu
6
13