Nakładem wydawnictwa
„Agencja Rozwoju Harzu”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Zarządzenia Burmistrza
  1. Zarządzenie Burmistrza Harz nr 1/2018 - wynagrodzenia, 12.08.2018 r.
  2. Zarządzenie Burmistrza Harz nr 2/2018 - dofinansowania, 14.08.2018 r.

 

Aktualności
  1. Miast Harz ma swoje odznaczenia, 17.09.2018 r.
  2. Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Miastami Grodzisk - Harz, 02.02.2019 r.