Nakładem wydawnictwa
„Hrabstwo Rothenburga”
ukazały się dotychczas następujące serie wydawnicze:
Organizacja Turystyczna
  1. Hrabstwo Rothenburga - Informacje i ciekawostki, 08.06.2019 r.
  2. Hrabstwo Rothenburga - Język rothenburski, 14.06.2019 r.

 

Akty zasadnicze prawa miejscowego
  1. Statut Hrabstwa Rothenburga, 15.06.2019 r.

 

Dziennik Praw
  1. Zarządzenie Premiera Rothenburga nr 1/2019 - święta i uroczystości, 21.07.2019 r.