Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 09.11.2017 r. o 08:12
Wyniki sondażu oraz odpowiedzi komitetów i kandydatów
Seria wydawnicza: Sondaże

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Redakcja Obserwatora Sarmackiego ma przyjemność przedstawić Państwu wyniki przeprowadzonego sondażu preferencji wyborczych oraz odpowiedzi na postawione kandydatom pytania. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy do lektury.

W badaniu wzięło udział 21 osób, z czego 20 uprawnionych, co przekłada się na 25% wszystkich uprawnionych (na dzień publikacji wyników) osób. Biorący udział w badaniu zadeklarowali w sumie dysponowanie 90 głosami, co stanowi 40% wszystkich uprawnionych (na dzień publikacji wyników) głosów.

Udział w badaniu, z podziałem na siłę głosu wzięło:
xJr4dqim.png

Kolejne wyniki odnosić się będą tylko do siły głosów osób uprawnionych.

Czy weźmiesz udział w głosowaniu na Kanclerza? Czy weźmiesz udział w głosowaniu do Sejmu?

Aż 90% biorących udział w sondażu (zarówno osób, jak i głosów) zadeklarowało udział w obu głosowaniach. Szacujemy, że faktyczna frekwencja wyniesie prawdopodobnie około 75%.

No to czas przejść do najważniejszych wyników! Na którego kandydata na urząd Kanclerza oddasz swój głos?

JPZ0cX0B.png

Wygrana Alberta Felimi-Liderskiego nie jest w najmniejszym stopniu zagrożona. Istnieje bardzo duża szansa na to, że będzie to wygrana w pierwszej turze głosowania, gdzie od razu kandydat zdobędzie bezwzględną większość głosów biorących udział w wyborach. Przewaga jaką wypracował sobie nad nieaktywnym w kampanii przeciwnikiem jest miażdżąca. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że jedynie 4% głosów deklaruje oddanie głosu pustego. Można więc założyć, że kandydaci, w ten, czy inny sposób, odpowiadają sarmackiemu społeczeństwu.

Na którą listę oddasz głos w wyborach do Sejmu?

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w wyborach do Sejmu, proszę zobaczyć!

1NZw5621.png

Oba startujące ugrupowania idą łeb w łeb. Ale i tak wygra CZEKAN. Wynika to wprost z faktu, że Nihil Novi wystawiło do wyborów taką liczbę kandydatów mniejszą niż liczba dająca sejmową większość. Podział mandatów na ten moment kształtuje się tak, że CZEKAN zgarnia 4, Nihil Novi 3.

Wobec tego przewidywany przez nas skład Sejmu to Albert Felimi-Liderski (CZEKAN), Leszek de Ruth (CZEKAN), Marceli de Bordeaux-Ossoliński (CZEKAN), Paviel Gustolúpulo (CZEKAN), Vladimir ik Lihtenštán (Nihil Novi), Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser (Nihil Novi), Jihymed Niezyd (Nihil Novi).

Redakcja Obserwatora poprosiła także startujących kandydatów i komitety o odpowiedzi na kilka istotnych, z naszego punktu widzenia, pytań. Ubolewamy bardzo, że kandydat na Kanclerza Peter West nie odpowiedział na nasze pytania w ogóle. Za to radujemy się, że na pytania do komitetów biorących udział w wyborach do Sejmu, zechciało także odpowiedzieć ugrupowanie w nich udziału nie biorące — NOT, Narodowe Odrodzenie Teutonii.

Pytania do kandydatów na Kanclerza:


Jakie priorytety ma Kandydat na najbliższą kadencję (kolejne 4 miesiące)?
Albert Felimi-Liderski: W nadchodzącej kadencji chcę skupić się na działaniu. Po prostu, zwyczajnie — na działaniu. Druga kadencja Kanclerza Friedmana była okresem ogromnego zastoju i jako kandydat i ewentualny następca ustępującego Kanclerza nie mogę dopuścić do przedłużenia trwającej stagnacji. W planach mam reformy i działania na każdym polu życia społecznego i politycznego Sarmacji, począwszy od długo wyczekiwanej aktualizacji poradników, przez rozruszanie na nowo sarmackiego Facebooka, kończąc na różnorakich reformach prawnych. Szczegółowe plany na nadchodzącą kadencję będzie można znaleźć w programie CZEKANa. Działam z zespołem aktywnych, kreatywnych ludzi — chcemy przede wszystkim być aktywni i służyć społeczeństwu, które nie może sobie pozwolić na dalszą stagnację.

Jakie sprawy Kandydat uważa za najważniejsze dla dalszego rozwoju Sarmacji?
Albert Felimi-Liderski: To pytanie niejako pokrywa się z poprzedzającym, jak i następnym, zatem odpowiem stosunkowo krótko: aktywność. Nikogo do niej zmusić nie możemy, ale chwila wolnego czasu poświęcona przez dowolnego obywatela sarmackiego jest na wagę złota. Skończmy z narzekaniem i szukajmy rozwiązań. Nie przyczyn, a rozwiązań.

Jakie problemy w społeczeństwie Księstwa Kandydat dostrzega i jak chce je rozwiązywać?
Albert Felimi-Liderski: Po pierwsze: mentalność. Nie możemy stale czekać, przyglądać się i krytykować rozwój wypadków. Musimy zacząć działać, dopingować pożyteczne inicjatywy — przewidywanie upadku państw wirtualnych nie przysporzy nam żadnych korzyści. Po drugie: podejście do nowych mieszkańców. Powinniśmy traktować „młodych” ze zrozumieniem — nie trzymajmy ich pod kloszem, ale tłumaczmy pewne konwenanse, wprowadzajmy powoli w sarmacką rzeczywistość. Krytykujmy, chwalmy — ale nie bądźmy pod żadnym pozorem obojętni. Obojętność zabija. Po trzecie, rzecz jasna: demografia. Zamykamy się na oczywiste formy promocji takie jak portale społecznościowe, z jednej strony chcielibyśmy gościć w Sarmacji ludzi nowych, a z drugiej chcemy, aby była to rozrywka możliwie elitarna. Problemów jest mnóstwo, jedne mniejsze, drugie większe — nie da się ich rozwiązać jedną ustawą, czy rozporządzeniem. Często jedne wynikają z drugiego lub znikają wraz z ogólnym rozwojem i aktywnością społeczeństwa.

Jaką strukturę administracji rządowej (ministerstwa i korpus) przewiduje Kandydat w przypadku swego zwycięstwa?
Albert Felimi-Liderski: Przewiduję utworzenie czterech resortów: finansów, informacji, spraw wewnętrznych i dziedzictwa narodowego. W planowaniu i kreowaniu Rady Ministrów należy dążyć do możliwie niewielkiego, zgranego zespołu. Uważam, że taką drużynę udało mi się skutecznie skompletować i głęboko liczę na to, że będziemy mogli już po wyborach się wykazać.

Pytania do komitetów:


Jakie priorytety macie państwo na najbliższą kadencję (kolejne 3 miesiące)?
Nihil Novi: "Nihil Novi" nie ma żadnych priorytetów, nie dajemy żadnych obietnic, a więc i nikogo nie zawiedziemy. Gdy ogłosiłem powstanie Komitetu Wyborczego, w Sarmacji panowało ogólne zniechęcenie, marazm i stagnacja. Oczyma proroka widziałem puste ławy sejmowe, dlatego uznałem, że lepsza jakakolwiek legislatywa, niż żadna. Można więc powiedzieć, że naszym priorytetem jest poprawnie (lub jakkolwiek) funkcjonujący Sejm.

CZEKAN: Odpowiedź na pytanie pokrywa się ze swoimi odpowiednikami skierowanymi do kandydatów na Kanclerza.

NOT: Czytelnik niewątpliwie świadom jest w czyim interesie nie jest wygrana NOT, i jakie siły stoją za tym, że NOT w obecnych wyborach nie wystartowało. Uczciwie trzeba zatem przyznać, że priorytetem NOT na kolejne 3 miesiące jest start w kolejnych wyborach. Natomiast, popuśćmy wodze fantazji i załóżmy, że jednak mamy realny wpływ na sarmacką politykę. Niewątpliwie priorytety są trzy, wzajemnie ze sobą powiązane – reforma fiskalno-pieniężna, zmiany ustrojowe, wzrost aktywności. Wszystko opisane w odpowiedzi na dalsze pytania.


Jakie sprawy uważacie państwo za najważniejsze dla dalszego rozwoju Sarmacji?
Nihil Novi: Komitet Wyborczy "Nihil Novi" nie skupia się na rozwoju, a na zachowaniu statusu quo. Naszą ideologię najlepiej oddają hasła: dekadencja, fin de siècle, prokrastynacja, fatalizm, turpizm.

CZEKAN: Odpowiedź na pytanie pokrywa się ze swoimi odpowiednikami skierowanymi do kandydatów na Kanclerza.

NOT: Nie ma co pisać, że ważne jest żeby na przykład było dużo nowych, bo to wiedzą wszyscy, ale realizacja nie idzie. Także niżej konkret, który można zrobić własnymi siłami i w relatywnie krótkim czasie. Zmiana sposobu postrzegania gospodarki, całkowita reforma systemu fiskalnego i polityki pieniężnej. Konsekwentnie uważamy, że utrzymywanie globalnie stałej ilości liberta i wymuszanie jego rzekomego obiegu ani nikogo do zabawy w gospodarkę nie zachęca, ani nawet nie wymusza jego obiegu. Podatki w obecnej formie powinny zostać całkowicie zniesione (w tym również de facto konfiskata libertów nieaktywnych mieszkańców), a jako dochód Skarbu wprowadzone bicie monety oraz emisja papierów dłużnych. Zwiększenie ilości pieniądza na rynku spowoduje realny spadek kosztów działania państwa bez nominalnych cięć. Zmiany te winny zachęcić do zabawy w gospodarkę, w tym do tworzenia mini systemów (brak podatków – uproszczenie od strony technicznej).

Jakie problemy w społeczeństwie Księstwa państwo dostrzegacie i jak chce je rozwiązywać?
Nihil Novi: Problemy są, to oczywiste, ale nie chcemy ich rozwiązywać, bo pojawią się następne. Lepiej, wzorem starożytnego mędrca-stoika, zaakceptować stan rzeczy, który panuje.

CZEKAN: Odpowiedź na pytanie pokrywa się ze swoimi odpowiednikami skierowanymi do kandydatów na Kanclerza.
NOT: Dostrzegamy problemów multum, jak zawsze gorzej jednak z ich rozwiązaniami. Główny problem, widzi go każdy, to spadek aktywności. Jesteśmy przeciw rozrośniętej formule konkursów. W naszej ocenie brakuje aktywności zwłaszcza na dwóch płaszczyznach – politycznej i gospodarczej. W ocenie NOT aktywność jest słaba bo ludzi kręcą dwie rzeczy – władza i kasa – skoro za bardzo tego nie ma, to też i reszta siada, bo trudno pisać felietony o tym, że Sejm wprowadza jakieś symboliczne poprawki. Sposoby rozwiązania wskazane zostały w pozostałych odpowiedziach. Po drugie siada nam także (a może już dawno wysiadła) aktywność samorządów. W ocenie NOT nie można z nich rezygnować, ale jednocześnie obecna formuła nie za bardzo ma sens. O zmianach – przekazaniu części uprawnień przez rząd centralny – napisano niżej. Rozważyć należy także wprowadzenie mechanizmów wywołujących swego rodzaju konflikt interesu samorządów na wybranych płaszczyznach (przykładowo przetargi na realizację wydarzeń państwowych – czemu by urodzin Księcia nie miała organizować np. Sclavinia?).

Jakie zmiany prawne i ustrojowe czekają nas jeśli wygracie państwo wybory?
Nihil Novi: Żadne.

CZEKAN: Jesteśmy w trakcie gruntownej rewizji sarmackiego porządku prawnego i mogę zapewnić, że zmiany prawne nastąpią. Skupimy się przede wszystkim na stosownych poprawkach i propozycjach nowych rozwiązań w różnorakich aktach prawnych — za przykład mogę podać Ordynację Wyborczą, czy Ustawę o prefektach. Nie wykluczamy jednak również szerszych zmian ustrojowych, które poprzedzane byłyby odpowiednimi konsultacjami. Szczegółowe informacje znajdą się w programie CZEKANa.

NOT: Ze zmian ustrojowych - usunięcie elekcyjnego Kanclerza. Obecny stan rzeczy w najmniejszym stopniu zaktywizował sceny politycznej, za to spowodował rozbicie kampanii wyborczych, ograniczając w ocenie NOT aktywność polityczną. Jednocześnie system może prowadzić do absurdów, bowiem Kanclerz, któremu się chce, bez poparcia Sejmu wiele nie zdziała. W ciekawe gry polityczne nie wierzymy, za to wierzymy w obstrukcję Rządu przez Sejm i na odwrót. Na luksus takich mechanizmów "demokratycznych" przy naszej aktywności nie możemy sobie pozwolić. Po drugie, co już było zapowiadane, odciążenie i zwiększenie prestiżu Trybunału Koronnego poprzez przekształcenie go wyłącznie w Sąd odwoławczy i konstytucyjny. I instancja spraw karnych i cywilnych powinna trafić do kompetencji prowincji, co w ocenie NOT aktywuje jednocześnie prowincje. Narodowe Odrodzenie Teutonii nadal postuluje przekazanie części obowiązków i uprawnień Rady Ministrów Samorządom. Takie rozwiązanie zwiększy prestiż samorządowych stołków, a przez to i aktywność na szczeblu regionów. Jednocześnie umożliwi to aktywizację nowych Sarmatów w ramach wybranych przez nich prowincji. Umożliwi to powrót do dawnej drogi kariery politycznej – najpierw samorządy, a dopiero potem centrala. Oprócz tego – reforma systemu fiskalnego i polityki pieniężnej – opisana już szeroko wyżej.

Jak wyobrażacie sobie państwo współpracę z JKM (w tym w polityce zagranicznej), Kanclerzem, opozycją oraz sarmackimi samorządami?
Nihil Novi: Komitet Wyborczy "Nihil Novi" jest nastawiony na każdą współpracę. Jeśli pojawiłyby się projekty ustaw oddolnie — od obywateli lub samorządów, lub odgórnie — od Jego Książęcej Mości, albo od przyszłej Rady Ministrów, a my uznalibyśmy je za godne poparcia, na takie poparcie liczyć można. Co do polityki zagranicznej nie zamierzamy sprzeciwiać się wyznaczonej linii.

CZEKAN: Przede wszystkim, co należy podkreślić na samym początku: jesteśmy gotowi podjąć konstruktywną współpracę z każdą jednostką, gronem, które może wnieść coś do naszych działań. W sferze działania z Jego Książęcą Mością — z naszej strony jesteśmy otwarci i nieraz wspólnie z JKM będziemy starali się wypracowywać nowe rozwiązania czy to prawne, czy społeczne, czy wreszcie dotyczące polityki zagranicznej, której kierunki powinny zostać poddane odnowieniu. Podobnie z opozycją i samorządami — wysłuchamy wszystkich, rozważymy wszelkie za i przeciw. Nie chcemy zamykać się na opinie z zewnątrz, ponieważ każdy punkt widzenia jest cenny. Natomiast w kwestii współpracy z Kanclerzem — zakładamy bardzo bliską współpracę na każdym polu aktywności.

NOT: Jadąc od tyłu. Współpraca NOT z samorządami ma charakter wręcz naturalny, bowiem jesteśmy partią o charakterze proregionalnym. Nadmieniam, że do dzisiaj marzy mi się zwieńczenie wielkiego dzieła, a to elektryfikacji gellońskiej wsi. Opozycję trzeba wziąć za mordę, to będzie wtedy aktywna, co do Kanclerza – patrz zmiany ustrojowe. W politykę zagraniczną lepiej bez powodu się nie mieszać, bo tak jak jest jest dobrze, a w sumie to i tak zabawa o marchewkę. Książę mimo swej pozornie nieznacznej roli stanowi fundament sarmackiego społeczeństwa. Powinien wiec posiadać silne oparcie w strukturach ustawodawczych i wykonawczych. Oczywiście, nie ze wszystkim wszyscy muszą się ze sobą zgadzać – jednakże ew. spory z JKM winny być rozwiązywane w zaciszu książęcego pałacu.
Serduszka
21 630,00 lt
Ten artykuł lubią: Krzysztof Czuguł-Chan, Marceli z Ossolińskich Bordoński, David de Hoenhaim, Tomasz Ivo Hugo, Siergiusz Asketil, Timan Demollari, Vladimir ik Lihtenštán, Bartłomiej Czapka, Albert Felimi-Liderski, John Rasmusen, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Henryk Wespucci, Mikołaj Torped, Jan Magov-Zaorski, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Wojciech Hergemon, Sorcha Raven, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener, Król Patryk I Labacki, Henryk Leszczyński, Tomasz Habsburg.
Komentarze
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Cytuję:
Nadmieniam, że do dzisiaj marzy mi się zwieńczenie wielkiego dzieła, a to elektryfikacji gellońskiej wsi
Jak zaczniecie budować u siebie jakieś drogi, tak jak my, to możemy pogadać :P
Odpowiedz Permalink
John Rasmusen
@RemigiuszL Po co drogi jak koła nie znają? :D
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Nihil Novi - głosowałbym.
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
Zero obietnic, zero rozczarowań. Oprócz rozczarowania życiem.
Odpowiedz Permalink
Kuba Hogh-Sedrovski
Kanclerz- głos pusty
Sejm- Nihil Novi, ponieważ program jest wyjątkowo awangardowy.

Waga głosu- 1 :)
Odpowiedz Permalink
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Jeszcze uwaga odnośnie samego artykułu - chwalenie profesjonalizmu będzie chyba zbytnią oczywistością, dlatego napiszę tylko, że miłym zaskoczeniem dla mnie były pytania i odpowiedzi do kandydatów na kanclerza i komitetów wyborczych. Szkoda jedynie, iż partia z najdłuższymi i najciekawszymi odpowiedziami nie startuje w wyborach :(
Odpowiedz Permalink
Cudzoziemiec
@RemigiuszL dziękuję za dobre słowo ;) no i zgadzam się! Również żałuję, że NOT nie odważył się startować. Nie mówię, że na 100% bym poparł, ale byłyby ciekawsze wybory.
Odpowiedz Permalink
Wojciech Hergemon
Panowie, wszyscy wiemy w czyje interesy godzi start NOTu.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.