Herold, Julian Fer at Atera, 24.11.2017 r. o 11:48
Wieści z Królestwa Baridasu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
ZKbL039U.png

Almera, 24 listopada 2017 r.

Trochę daje się we znaki brak królewskiego Pisarza na dworze w Almerze, wiec w związku z tym, że już od ponad miesiąca nie ukazały się wiadomości podsumowujące życie w naszym kraju to postanowiłem to zmienić i zapraszam do lektury.

W Ciuad de Bravo 25 października br. pojawił się mural związany z osobą znaną w La Militia El Regulo i całej południowo-baridajskiej społeczności, który przedstawia Ivo Karakachanowa.

v90fEzK4.jpg

Pod koniec października na ulicach Almery dało odczuć się niebezpieczeństwo, które realne zagrożenie dla mieszkańców stwarzało szczególnie w godzinach nocnych. Nieznani sprawcy ukradli i sprzedali na złom ok.sto dekli od studzienek miejskiej kanalizacji. Sprawę przejęli urzędnicy Ratusza Miejskiego oraz Gwardziści z Królewskiej Gwardii Baridasu. Miejmy nadzieję, że sytuacja już wkrótce się wyjaśni.

Królewskie Miasto Almera i cały Baridas od 26 października 2017 r. prowadził akcję informacyjną i przygotowania do obchodów uroczystości rocznicowych Króla Baridasu, które odbyły się kanale #sarmacja w dniu 29 października br. i zostały połączone z obchodami IV rocznicy jego koronacji.
W czasie tej znamienitej uroczystości urodzin Króla Baridasu Tomasza Ivo Hugonao godzinie 22:23:34 w act #sarmacja zostaje nadany sygnał alarmowy, a chwilę później następuje awaria systemów bezpieczeństwa i łączność w czasie uroczystości zostaje zerwana. Na chwile gaśnie światło i po chwili zostają uruchomione procedury bezpieczeństwa. Następnie w Grodzisku słychać było (jak twierdzą naoczni świadkowie) tąpnięcie. Na tą okoliczność Komendant Królewskiej Gwardii Baridasu Julian Fer at Atera wydał Gwardyjski Rozkaz Specjalny Nr 3/spec/17, w którym napisał miedzy innymi:
Cytuję:
Wzywam Was Baridajki i Baridajczycy do odbudowy Pałacu Książęcego, którego część uległa całkowitemu zniszczeniu. Wesprzyj odbudowę wschodniego skrzydła Pałacu Książęcego, które zapadło się po niespodziewanym wybuchu w podziemiach.

Odbudowa Pałacu Książęcego w Grodzisku ruszyła pełną parą, a stopień zniszczeń można było obserwować na specjalnie przygotowanej przez Radców NIA interaktywnej planszy gdzie stopień odbudowy rejestrowany był automatycznie.

l0Y5Fi13.png

Prace przy odbudowie Pałacu Książęcego zakończyły się w dniu 13 listopada br. i jak donosi Konsul Sclavinii Robert hrabia von Thorn ostatnią cegłę wmurował Obywatel Sclavinii Viktor von Vihren. Podsumowanie prac związanych z odbudową znajdziecie w informacji Komendanta KGB.

Największy wkład w odbudowę Pałacu Książęcego wnieśli mieszkańcy trzech różnych Samorządów:

  1. Timan Demollari - Królestwo Teutonii - 9380 usuniętych zniszczeń.
  2. Laurencjusz Ma Hi at Atera - Królestwo Baridasu - 7320usuniętych zniszczeń.
  3. Robert von Thorn - Konsulat Sclavinii - 7280 usuniętych zniszczeń.

Jeśli chodzi zaś o zbiorcze zestawienie prac wykonanych przez wszystkie Samorządy Księstwa Sarmacji to wkład w odbudowę przedstawia sie następująco:

G2CK673h.png

Artykułem "Czas złapać wiatr w żagle" Fryderyk markiz von Hohenzollern w dniu 1 listopada br. zapowiedział swój dalszy udział w życiu Królestwa Baridasu, a na dobry powrót do aktywności zamieścił poniższy cytat:
Cytuję:
Żaden wiatr nie jest pomyślny temu, kto nie wie, do którego portu płynie.

Celem podniesienia poziomu baridajskiej świadomości w sprawie aktywności obywateli i mieszkańców w dniu 4 listopada br. założyłem wątek, w którym próbowałem zbliżyć sie do korzeni rankingu oraz będę zamieszczał bieżącą aktywność Baridajek i Baridajczyków.

W dniu7 listopada 2017 r.ukazało się zaproszenie na obchody 11 rocznicy Unii Sarmacji i Baridasu,które obchodzone były w dniu10 listopada 2017 r. o godzinie 20:00 na kanale #sarmacja .

Wstępna relacja z rocznicy Unii Sarmacji i Baridasu stanowi jedynie część tej uroczystości, a losy całego podsumowania są nieznane gdyż niestety nie zachowały się logi z tej uroczystości. Gdyby jednak znalazł się ktoś kto nimi dysponuje to proszę o kontakt poprzez Pocztę Konną.

Z dniem 12 listopada 2017 r. stosownym postanowieniem odwołanych zostało dwóch urzędników Dworu Królewskiego, którzy zostali zwolnieni na własną prośbę i urzędnik Królestwa, który został zwolniony z racy nie wykonywania swoich obowiązków.

Odwołani zostali:
  1. Konrad Jakub Arped-Friedman (AF891) ze stanowiska Podskarbiego.
  2. Jihymed Niezyd (AG541) ze stanowiska Pisarza.
  3. Artur Kardacz (AG642) ze stanowiska Prezesa Królewskich Koleji Baridajskich S.K.

Odwołanym urzędnikom Dworu Królewskiego w imieniu Marszałka Baridasu i swoim własnym bardzo dziękuję za współpracę i życzę dalszych sukcesów.

Wicekról Baridasu poprzez wydanie postanowienia powołał nowego urzędnika Dworu Królewskiego na urząd Podskarbiego. Na urząd wyznaczony został dobrze znany baridajskiemu społeczeństwu Sz. P. Siergiusz Asketil, który w wydanym komunikacie zapowiedział wprowadzenie zmian związanych z wypłatami wynagrodzeń w Baridasie.
ujh77T62.png

W związku z wyborem Wielmożnego Wicehrabiego Remigiusza Vladimirowicza Lwowskiego von Hochenhaüsera na urząd Namiestnika Starosarmacji w dniu 12 listopada br. Wicekról Baridasu Laurencjusz diuk MaHi at Atera w imieniu władz i mieszkańców Królestwa Baridasu i swoim własnym złożył życzenia owocnego sprawowania władzy Namiestnikowi Starosarmacji.

W dniu 16 listopada 2017 r. w Dzienniku Praw pojawiło się Postanowienie Wicekróla, które kończy proces zapoczątkowany wnioskiem Mikołaja diuka Torpeda w sprawie zmiany nazwy miasta położonego na terenie Awary Południowej. Wniosek po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Radę Królestwa pod przewodnictwem poprzedniej Przewodniczącej Rady Królestwa Yennefer hrabiny von Witcher sfinalizowany został poprzez wydanie wyżej wspomnianego postanowienia, a miasto Arminborg od 16 listopada nosi nową nazwę Królewskie Miasto Nikolaopol.

SNzI2873.png

Rozpoczęte 4 sierpnia br. prace związane z aktualizacją podziału administracyjnego Baridasu nabierają tempa, a przedstawiony w dniu 22 listopada 2017 r. Ordonans o podziale administracyjnym Królestwa Baridasu jest już w fazie końcowej. Po jego publikacji należy spodziewać się doprecyzowania stanu lenn, miast i miejscowości w zapowiadanym Dekrecie o lennach, miastach i wsiach Kraju Korony.

W dniu 22 listopada 2017 r. Wicekról Baridasu Laurencjusz diuk MaHi at Atera władzom Starosarmacji złożył propozycje ponownego zawarcia "Umowy o przyjaźni i dobrosąsiedzkich stosunkach między Starosarmacją, a Królestwem Baridasu". Jak się potoczą dalsze losy czytajcie w tym miejscu. Mam nadzieję, że wszelkie informacje w tej sprawie pojawią się tam na bieżąco.

Na zakończenie dodam, że na Trakcie Królewskim pojawiła się baridajska kostka, która została zaczarowana przez znaną wszystkim Arcywiedźmę Sorchę hrabinę Raven. Kostka ma przynosić dotykającym baridajczykom zdrowie, szczęście i dobrobyt.

7ZzLW36U.png


OGŁOSZENIE


Dwór Królewski na stanowisko Pisarza zatrudni Obywatela Królestwa Baridasu.

Obowiązki:
  1. Odpowiada za informowanie opinii publicznej o wszelkich działaniach podejmowanych w Królestwie Baridasu.
  2. Koordynuje i zarządza pracą zespołu redakcyjnego „Herolda”.
  3. Składa wnioski w sprawach związanych prasowych oraz związanych z przekazem informacji.
  4. Wykonuje obowiązki i posiada uprawnienia wynikające z innych aktów wydanych przez Króla, Wicekróla lub uniwersałów Rady Królestwa.

Wynagrodzenie miesięczne wraz z premiami w kwocie do 25 000 lt uzależnione od włożonej pracy. Oferty proszę składać w tym miejscu.


(-) Julian hr. Fer at Atera
Wicemarszałek Baridasu

footer.png
Dotacje
2 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Laurẽt Gedeon I, Tomasz Ivo Hugo, Fryderyk von Hohenzollern, Sorcha Raven.
Serduszka
9 288,00 lt
Ten artykuł lubią: Vladimir ik Lihtenštán, Henryk Wespucci, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Laurẽt Gedeon I, Tomasz Ivo Hugo, Ignacy Urban de Ruth, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Fryderyk von Hohenzollern, Sorcha Raven, Adam Jerzy Piastowski, Król Patryk I Labacki, Bartłomiej Czapka.
Komentarze
Laurẽt Gedeon I
Gratuluję. Dawno już nie czytałem wieści z "Herolda" :)
Odpowiedz Permalink
Leszek de Ruth
Piękny mural!
Odpowiedz Permalink
Tomasz Ivo Hugo
Wspaniała relacja! Świetne zdjęcia!
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Arcywiedźma? Na stos to!
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.