Wieści z poligonu

36k2I4wB.png


Baza Anheim
W poniedziałek 4 grudnia 2017r. około 100 żołnierzy Książęcych Sił Specjalnych rozpoczęło ostatnie w tym roku ćwiczenie dowódczo – sztabowe, wspomagane komputerowo pod kryptonimem ROSA-17.

Udział w nim biorą żołnierze ze wszystkich jednostek Bazy Sił Specjalnych w Anheim. Na zbiórce kierownictwa ćwiczenia w koszarach podpułkownik Laurencjusz Ma Hi at Atera , szef szkolenia omówił zasadnicze cele ćwiczenia oraz zadania, jakie stoją przed kierownictwem oraz pierwszoplanowym ćwiczącym Batalionem Piechoty Morskiej. Następnie przedstawiono podstawowe uregulowania prawne z zakresu przestrzegania ochrony informacji niejawnych, przestrzegania przepisów bhp oraz przeciwpożarowych.
Ćwiczenie dowódczo-sztabowe ROSA-17 jest jednym z ważniejszych ubiegłorocznych zamierzeń szkoleniowych pionu Dowódczego w Bazie. Oprócz tego doskonalone było planowanie i organizowanie zabezpieczenia logistycznego pododdziałów. Cały cykl szkolenie trwał 24 h i dał możliwość skutecznego wypracowania zasad, działania w takich sytuacjach.


Baza Punta
W dniach 09-12 grudnia 2017 r. na terenie, bazy sił powietrznych w Punta. Odbyło się ćwiczenie zgrywające ORGA-17 .

Celem ćwiczenia było doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych w planowaniu, organizowaniu i dowodzeniu podległymi wojskami oraz sprawdzenie tych umiejętności w praktycznym działaniu w ramach Komponentu Powietrznego. Przez cztery dni żołnierze Bazy doskonalili swoje umiejętności i współdziałanie w praktycznym działaniu w różnych środowiskach pola walki.
Wspólnie z nami ćwiczyły jednostki obrony przeciwlotniczej, które wspierały ćwiczenie w ramach realizacji zadania osłony lotniska przed uderzeniem środkami napadu powietrznego oraz wydzielone siły i środki lotnictwa wojsk lądowych – śmigłowce CH-47 D oraz UH-60 L , które wspierały ćwiczenie w ramach realizacji epizodu odzyskiwania izolowanego personelu latającego po zestrzeleniu samolotu. Wszystkie prowadzone elementy w czasie trwania ćwiczenia pokazały wysoki poziom wyszkolenia żołnierzy, jak również zgranie komponentu lotniczego.


Baza Cracoffi
W dniu 4 stycznia br. w porcie wojennym Książęcej Marynarki Wojennej w Cracoffi; odbyło się uroczyste rozprowadzenie do zajęć, inaugurujące 2018 rok.

Podczas zbiórki pododdziałów, jednostek stacjonujących w porcie wojennym. Dowódca garnizonu komandor Albert Gryznon dokonał podsumowania działalności dywizjonów w 2017 roku, podziękował za zaangażowanie w realizację postawionych zadań oraz za wyniki szkoleniowe uzyskane w minionym roku.
Dowódca wyznaczył także główne kierunki działania na rok bieżący. Zbiórka była okazją do wręczenia wyróżnień żołnierzom, w tym dla oficera i podoficera roku 2017 którymi zostali: porucznik marynarki Mustafa Owski oraz bosman Henryk Wespucci.
Inauguracja każdego nowego roku odbywa się w formie uroczystej zbiórki pododdziałów oraz rozprowadzenia do zajęć. Tradycyjnie także odbywają się wykłady inauguracyjne, poruszające szczególnie istotną tematykę z punktu widzenia poszczególnych dziedzin działalności w rozpoczętym roku.


Baza Zommerland
Z jednym z najbardziej wymagających fizycznie testów w formie toru z zadaniami taktycznymi zmierzyli się 13 grudnia, żołnierze kompanii zmechanizowanej.

„Podczas testu żołnierze występują w umundurowaniu, ponieważ ten ubiór jest dla żołnierza niczym druga skóra i to właśnie w nim będzie się poruszał w boju. Pomimo tego Combat Fitness Test (CFT) to nie zajęcia taktyczne, a czysto fizyczny sprawdzian wydolności żołnierza, tyle że przy użyciu przedmiotów, z którymi ma styczność na polu walki” – opisuje zadanie dowódca kompanii zmechanizowanej kapitan Olgierd Julko. CFT ma na celu utrzymanie oraz sprawdzenie przygotowania fizycznego żołnierza do rygorów stawianych podczas działań bojowych.
Test składał się z 7 elementów realizowanych na 25-metrowych odcinkach. Niektóre z nich trzeba było wykonać dwukrotnie lub w innej formie jak: dostarczenie skrzynek z amunicją lub ewakuacja rannego. Bieg rozpoczynał się sprintem, kolejny odcinek należało pokonać czołgając się i następnie przejść do przemieszczenia się sposobem zwanym „manewr pod ogniem”. 4 elementem był bieg slalomem. Na końcu tego odcinka czekał „ranny” kolega, którego należało ewakuować dwoma sposobami: strażackim oraz holując. W kolejnym etapie żołnierze musieli kolegę zamienić na dwie skrzynki z amunicją. Po 25 metrach należało wykonać rzut granatem i z powrotem przebiec odcinek z niosąc skrzynki.
Z pozoru wydawałoby się, że zajęcia z wychowania fizycznego nie łączą się z taktyką. Jest to mylne wrażenie, o czym świadczą zajęcia zmotoryzowanych. „To tężyzna fizyczna przygotowuje żołnierza do późniejszego wysiłku taktycznego. Im lepiej jesteśmy wysportowani, tym z pewnością więcej trudności na polu walki pokonamy” – podsumowuje dowódca kompanii.
FOTOGALERIA
47RWIZB1.jpg
8j5clc5g.jpg
217yG03D.jpg
arnE0qk8.jpg
HUMOR
v5o6U7D5.jpg
COŚ NA SPOCZNIJ
2t2fNv78.jpg
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
5 974,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec, Daniel Szekeres, Yupeng Beijin-Zhao, Laurẽt Gedeon I, Oriel Korniwal, Król Patryk I Labacki, GdL, Bartłomiej Czapka, David de Hoenhaim, Albert Jan Maat von Hippogriff, Peter West.
Komentarze
Cudzoziemiec
Zawsze czekam na "SPOCZNIJ" :D
Odpowiedz Permalink
Yupeng Beijin-Zhao
Cieszę się, że "Żołnierz Sarmacki" trzyma się dobrze.
Odpowiedz Permalink
GdL
Przetarg na helikoptery rozstrzygnięty? Czy nadal będziemy latać na drzwiach od stodoły? :D
Odpowiedz Permalink
Albert Jan Maat von Hippogriff
Martwię się o kondycję żołnierzy po elekcji... Kac trzyma, jak mniemam? ;-)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Ważnym elementem informacji o KSZ ; są właśnie publikacje medialne. To dzięki nim cywile mogą się dowiedzieć, co tam mundurowi porabiają.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.