Wieści z poligonu nr.22/2018

FVJKuj5V.png
Baza Grodzisk
W niedzielę 15 kwietnia w Centrum Symulacji Komputerowych i Gier Wojennych Książęcej Akademii Wojennej. Blisko 300 żołnierzy, rozpoczęło ćwiczenie dowódczo sztabowe wspomagane komputerowo pk. STAL-18.

Podczas uroczystego rozpoczęcia ćwiczenia STAL-18, gen. bry. Derwan Nucz dowódca ćwiczenia mówił: „Książę Unisław przed walką motywował swych żołnierzy słowami: Bijcie się twardo ale po rycersku. Niech te słowa staną się dla was wszystkich mottem tego ćwiczenia”. Głównym tematem ćwiczenia STAL-18 jest prowadzenie natarcia przez Brygadowe Zgrupowanie Taktyczne , jako pierwszoplanowego ćwiczącego, w pierwszym rzucie dywizji. Scenariusz ćwiczenia nie odnosi się do żadnego realnie istniejącego państwa sąsiedniego ani konfliktu. Podczas ćwiczenia w aplikacyjnym, nieistniejącym realnie środowisku geopolitycznym, następują zdarzenia wpływające na rozwój międzynarodowej sytuacji kryzysowej, w następstwie, którego w konsekwencji dochodzi do konieczności użycia sił zbrojnych. Dzięki wykorzystaniu interaktywnego systemu symulacji JTLS stało się możliwe modelowanie działania różnych rodzajów wojsk oraz uzyskanie realizmu poprzez wykreowanie scenariuszy umożliwiających ćwiczącym twórcze stosowanie zasad sztuki wojennej w rozwiązywaniu problemów taktycznych i operacyjnych. Zastosowanie komputerowej techniki symulacyjnej pozwoliło także na przeprowadzenie ćwiczenia w sytuacjach, w których nie można ich prowadzić w sposób tradycyjny ze względu na różnego rodzaju ograniczenia (sytuację polityczną, opinię publiczną, koszty, ochronę środowiska, itp.). Nie bez znaczenia jest również obiektywizm ocen podległych dowództw oraz możliwość wielokrotnego rozegrania pewnych epizodów.

Baza Anheim
Na podstawie Rozkazu Dowódcy BAZY w dniach 17-21 kwietnia 2018 roku. Na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego D-2 oraz Ośrodka Szkolenia Górskiego T-1 zostały przeprowadzone zawody użyteczno bojowe /pętla taktyczna plutonów rozpoznawczych.

W zawodach wzięły udział plutony rozpoznawcze z pododdziałów zmechanizowanych i czołgów oraz pluton z kompanii rozpoznawczej. Zawody obejmowały szereg konkurencji, na poligonie było to strzelanie sytuacyjne – drużyna na zasadzce. Pozostała część zmagań odbyła się na poligonie w górach, gdzie w ramach pętli taktycznej żołnierze musieli wykonać następujące zadania:
1. Częściowe rozkładanie i składanie broni (norma 2 i 3 ze szkolenia ogniowego);
2. Przygotowanie do pracy i nawiązanie łączności w poszczególnych trybach pracy radiostacji przenośnej (norma nr 2 z łączności);
3. Prowadzenie obserwacji i wskazywanie celi;
4. Określenie szerokości przeszkody wodnej ;
5. Wykonywanie węzłów wspinaczkowych oraz wejście na ściankę;
6. Ewakuacja rannego z pola walki, realizacja procedury MEDEVAC;
7. Rozpoznawanie sylwetek sprzętu armii państw sąsiednich
8. Marszobieg z bronią;
9. Budowa (zakładanie) bazy oraz organizacja przetrwania w różnych warunkach terenowych I atmosferycznych);
10. Marsz na azymut.
Najlepszym plutonem okazała się reprezentacja kompanii dalekiego rozpoznania. Gratulacje dla zwycięzców.

Baza Punta
W dniu 26 kwietnia saperzy Batalionu Zabezpieczenia Bazy. Zrealizowali akcję podjęcia przedmiotów niebezpiecznych na terenie miasta Sola. Wydobyli oni i zabezpieczyli ok. 1650 szt. amunicji przeciwlotniczej z czasów wojny.

Wezwanie dotyczące niewybuchów dotarło do służb operacyjnych Bazy KSP Do akcji skierowano saperów z sekcji saperskiej - Batalionu Zabezpieczenia. Przy jednej z ulic w Sola , na placu przygotowywanym pod budowę apartamentowców odkryto skład amunicji przeciwlotniczej. Po przybyciu na miejsce saperzy wydobyli i zabezpieczyli ok. 1650 szt. amunicji przeciwlotniczej kalibru 20 mm.
Podjęte przez saperów materiały wybuchowe zostały zabezpieczone w kontenerowym magazynie materiałów wybuchowych, w najbliższym czasie zostaną zdetonowane na jednym z poligonów lądowych.
Tego typu zgłoszenia nie są niczym nowym dla Sekcji Saperskiej. Saperzy wielokrotnie prowadzili akcje oczyszczania terenu lub neutralizacji niewybuchów, pozostałości z czasów wojny, znajdowanych podczas prac budowlanych lub hydrotechnicznych w regionie.

Baza Cracoffi
W środę i czwartek 2-3 maja w Dowództwie 3 Flotylli Operacyjnej przeprowadzony został trening sztabowy pod kryptonimem MURENA-18. Trening jest wstępem do realizacji ćwiczeń i manewrów na morzu zaplanowanych dla sił flotylli na obecny rok.

Trening sztabowy pk. MURENA-18 zrealizowany został na podstawie hipotetycznego scenariusza wraz z opisaną w nim sytuacją polityczno-militarną. W założonej sytuacji doszło do sporu o podłożu ekonomicznym pomiędzy dwoma przeciwstawnymi sojuszami (Sojuszem Niebieskich oraz Sojuszem Czerwonych). Przedmiotem konfliktu było uzyskanie dostępu do nowych złóż surowców energetycznych. Zostały one odkryte w północnej części państwa należącego do "Niebieskich", a prawa do nich rości sobie wrogi sojusz "Czerwonych". Niebiescy w swojej polityce zagranicznej stawiają na rozwiązania dyplomatyczne, natomiast Czerwoni prowadzą agresywną politykę zagraniczną oraz intensywne działania mające na celu zdyskredytowanie strony przeciwnej na arenie międzynarodowej. W przypadku gdy rozwiązanie spornych kwestii byłoby niemożliwe na drodze negocjacji, dopuszczona została możliwość użycia rozwiązania militarnego.
W trakcie treningu kadra sztabu zaplanowała całość przedsięwzięć zabezpieczenia logistycznego sił Floty wydzielonych do udziału w operacji obronnej. Ponadto sprawdzono funkcjonowanie systemu dowodzenia oraz doskonalono proces planowania, w którym podejmowane były decyzje dotyczące działań bojowych. Proces ten przebiegał wg ściśle określonych faz. Obejmowały one zebranie i opracowanie przez poszczególne osoby funkcyjne informacji i danych, które następnie przy współpracy z pozostałymi specjalistami łączone były w całość. Buduje to pełny obraz sytuacji, który umożliwia dowódcy podejmowanie decyzji i wydawanie rozkazów podległym mu siłom.
W treningu uczestniczyli żołnierze dowództwa 3 Floty Operacyjnej oraz żołnierze oddelegowani z 11 Dywizji Przeciwlotniczej oraz Sztabu Wojsk Bojowych. Kierował nim zastępca dowódcy flotylli kmdr Adrian Ingmar.

Baza Zommerland
Od 23 kwietnia do 08 maja batalion logistyczny BAZY realizowały zadania związane z zabezpieczeniem szkolenia poligonowego w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych.

O znaczeniu logistyki nie trzeba nikogo przekonywać, albowiem działanie pododdziałów "bojowych" bez paliwa, amunicji czy żywności jest niemożliwe. Podobnie jest
z ewakuacją i remontami uszkodzonego sprzętu. Aby skutecznie wykonać stojące przed nimi zadania żołnierze z kompanii zaopatrzenia i kompanii remontowej wkładali dużo wysiłku w doskonalenie swoich umiejętności. Batalion logistyczny Bazy realizował zabezpieczenie logistyczne w różnych obszarach, takich jak zaopatrzenie w materiały pędne i smary, wydawanie środków bojowych, realizował obsługę i naprawę sprzętu wojskowego w zakresie przynależnym dla kompanii remontowej, a także zarządzanie zakontraktowanymi urządzeniami sanitarnymi.
Poligonowy Punkt Żywienia (PPŻ) zajmował centralne miejsce na obozowisku. Swój kunszt prezentowało tam 22 kucharzy. Przygotowanie posiłków wymagało od nich pracy zmianowej: od 04.00 do 22.00.
Różnorodność zadań realizowanych przez pododdziały zgrupowania poligonowego wygenerowała zorganizowania Polowego Parku Sprzętu Technicznego, który zabezpieczała kompania remontowa. Polowy Punkt Środków Bojowych, Polowy Punkt Środków Zaopatrzenia (MPS), Polowy Punkt Mundurowy zabezpieczała kompania zaopatrzenia.
Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem logistycznym w pełnym spektrum pozwala pododdziałom bojowym skupić się na wykonywaniu zdań zgodnie z ich wojennym przeznaczeniem. Wypoczęci i odpowiednio zaopatrzeni żołnierze oraz sprawny sprzęt wojskowy to dla nas największa satysfakcja za wykonaną pracę podczas szkolenia poligonowego.

Port Arthurberg- Bialenia
26 kwietnia, w miejscowości Port Arthurberg w Republice Bialeni. Blisko 600 marynarzy z Stałego Zespołu Obrony 3 Floty- Książęcej Marynarki Wojennej, rozpoczęło ćwiczenie zgrywające sił w ramach SAMODZIELNEGO DYWIZJONU MARYNARKI WOJENNEJ.

Na to ćwiczenia zostali zaproszeni oficerowie oraz podoficerowie 3 Floty Operacyjnej KSZ, którzy wykonują zadania w składzie kierownictwa ćwiczenia oraz w sztabie Dowódcy SDMW, który jest głównym organizatorem ćwiczenia. Ćwiczenie odbywa się na wodach terytorialnych Republiki Bialenii w rejonie Morza Vallhalskiego. Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki oraz procedur działania morskich sil państw sojuszu w obliczu sytuacji kryzysowej. W trakcie ćwiczenia oprócz realizacji typowych zadań duży nacisk położony jest na przedsięwzięcia związane z obrona okrętów przed atakami z powietrza, zwalczanie zagrożeń asymetrycznych oraz uzupełnianie zapasów okrętowych na morzu. Łącznie w ćwiczeniu weźmie udział 8 okrętów.

Baza Shimontsen- Hasseland
14 maja rozpoczęło się ćwiczenie Zielona Flaga- 2018, w którym wezmą udział siły i środki Dywizjonu Szturmowego oraz Morskiego Dywizjonu Myśliwskiego. Główna cześć ćwiczeń odbędzie się w Bazie Shimontsen w Hasseland.

W dniach 9-13 maja nastąpiło przebazowanie samolotów F-16 oraz F-18 z Sarmacji oraz personelu technicznego do bazy w Hasseland, a także realizowane były transporty morskie ze sprzętem.
Ćwiczenie pk. Zielona Flaga- 2018 , w którym udział wezmą przedstawiciele z KSP. To przede wszystkim misje lotnicze będą wykonywane dwa razy dziennie. Ich głównym celem będzie przygotowanie personelu lotniczego do współdziałania podczas różnego rodzaju konfliktów i zagrożeń, podczas których niezmiernie ważne staje się posługiwanie jednym językiem.
Cele szkoleniowe ćwiczenia to między innymi:
- planowanie lotów ugrupowań COMAO (Połączona Operacja Powietrzna) w realistycznym środowisku współczesnego pola walki, zgodnie ze standardami.
- doskonalenie umiejętności taktycznego wykonywania lotów w grupowaniu COMAO oraz analiza po locie.
- nawiązanie współpracy pomiędzy krajami
- podtrzymanie, wznowienie nawyków w tankowaniu samolotów w powietrzu.

FOTOGALERIA
0wktso2k.jpg
PCmW46m5.jpg
W3q9HeJ4.jpg
9R03qm94.jpg
HUMOR
ps589Q8M.jpg
COŚ NA SPOCZNIJ
2t2fNv78.jpg
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Konrad Jakub Arped-Friedman, Cudzoziemiec.
Serduszka
6 000,00 lt
Ten artykuł lubią: Konrad Jakub Arped-Friedman, Cudzoziemiec, Incisive, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Albert Jan Maat von Hippogriff, Laurẽt Gedeon I, Bartłomiej Czapka, Marceli z Ossolińskich Bordoński, Julian Fer at Atera, Helwetyk Romański.
Komentarze
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.