Herold, Julian Fer at Atera, 24.06.2018 r. o 18:31
Podsumowanie 16 rocznicy powstania Królestwa Baridasu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
ZKbL039U.png
zw635sw5.png

Bracia i Siostry Sarmaci!

Wcześniej zapowiadane uroczystości związane z obchodami 16 rocznicy powstania Królestwa Baridasu na IRC #sarmacja już za nami, a w dniu jutrzejszym faktyczna data tej rocznicy.

W imieniu komitetu organizacyjnego oraz głównego organizatora wczorajszych uroczystości Laurencjusza diuka MaHi at Atery, który starał się dopiąć ich przebieg oraz uzgodnić jej elementy dziękuję wszystkim uczestnikom. Same uroczystości rozpoczęły się tuz po godzinie 19-tej, a poniżej znajdziecie ich przebieg.
Julian Fer at Atera
Dziękuję bardzo głównemu prowadzącemu uroczystości Bartłomiejowi baronowi Czapce oraz dowódcy prowadzącemu część wojskową uroczystości bosmanowi Eradlowi Adrienowi Marcusowi Piusowi hrabiemu da Firenzie, a także samemu JO diukowi, którego jak było widać w logach często sieć eliminowała z udziału w imprezie.

Uroczystości rocznicowe oficjalnie rozpoczęły się o godz. 19.24 gdy prowadzący słowami kierowanymi do Króla (Fare Aryon = sława/chwała Królowi) i wszystkich zebranych powitał zgromadzonych na uroczystościach:
baron Czapka
Fare Aryon, witam wszystkich gości przybyłych na uroczystości z okazji 16 rocznicy powstania Królestwa Baridasu i niniejszym rozpoczynam obchody święta.

Następnie w głośniach słychać było, że rozpocznie się część wojskowa i za chwilę zostanie wprowadzona kompania honorowa złożona z pododdziału Książęcych Sił Zbrojnych, przebiegiem uroczystości z udziałem Książęcych Sił Zbrojnych dowodził będzie bosman da Firenza.

Poniżej przebieg części wojskowej:
Cytuję:
[19:25] <bosman da Firenza> Pododdziały KSZ na moja komendę – „BACZNOŚĆ”, „Na prawo – PATRZ”.
[19:26] <bosman da Firenza> Kompania honorowa – „MASZEROWAĆ”
[19:26] * baron Czapka kompania wraz z orkiestrą oraz pocztem sztandarowym i flagowym mija trybunę honorową i zajmuje swoje miejsce na prawym skrzydle pododdziałów KSZ.
[19:27] <bosman da Firenza> Pododdziały –„BACZNOŚĆ”, „SPOCZNIJ”.
[19:27] * bosman da Firenza Rozgląda się w poszukiwaniu pojazdu Głowy Państwa.
[19:28] * baron Czapka Mam informację, że do miejsca uroczystości traktem królewskim przed pałac królewski zbliża się limuzyna BMW (Baridasche Motorworken)w asyście ochrony z KSZ z samochodu na czerwony dywan wysiada Król Baridasu Robert Fryderyk wraz z byłym Prezydentem Republiki Baridas Sorchą hrabiną Raven oraz Hetmanem Wielkim gen. Korony Gotfrydem Slavikiem de Ruth i Przewodniczącym rady Królestwa Baridasu Konradem Jakubem wicehrabią Arpedem-Friedmanem
[19:29] * bosman da Firenza sprawdza czy pododdziały równo stoją w szyku.
[19:29] * baron Czapka fanfarzysta gra sygnał „UWAGA”
[19:30] * baron Czapka i cichną rozmowy, a oczy zabranych zwracają się w stronę Króla.
[19:30] <bosman da Firenza> Pododdziały „BACZNOŚĆ”, „Na prawo – PATRZ”.
[19:30] * baron Czapka Dowódca uroczystości maszeruje krokiem defiladowym w stronę Króla.
[19:34] * bosman da Firenza oddaje honor Królowi.
[19:34] * Robert_Fryderyk salutuje
[19:35] <bosman da Firenza> Jego Królewska Mość dowódca uroczystości bosman Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza melduje pododdziały Książęcych Sił Zbrojnych z okazji 16 rocznicy powstania Królestwa Baridasu”.
[19:36] * baron Czapka po przyjęciu meldunku Król z Hetmanem przechodzą przed frontem szyku KSZ sztandarowy pochylając sztandar KSZ salutuje mijającym dostojnikom.
[19:36] * baron Czapka Król Baridasu staje przed mikrofonem i wita się z pododdziałami.
[19:36] <Robert_Fryderyk> Salut Żołnierze
[19:36] * baron Czapka „Salut Jego Królewska Mość” słychać gromki okrzyk żołnierzy.
[19:37] * baron Czapka Król daje znak dowódcy uroczystości by kontynuował i zaprasza gości na trybunę honorową..
[19:37] <bosman da Firenza> Pododdziały „BACZNOŚĆ”, „Na prawo – PATRZ”.
[19:37] <bosman da Firenza> Poczet flagowy „BACZNOŚĆ”, do podniesienia flagi państwowej „MARSZ”.
[19:37] * baron Czapka poczet maszeruje w stronę masztu flagowego, przy dźwiękach werbla, a następnie...
[19:38] * baron Czapka przy dźwiękach fanfary wciąga flagę Królestwa Baridasu na maszt.
[19:38] * baron Czapka pododdziały i zaproszeni żołnierze z KSZ salutują.
[19:38] * Julian Fer at Atera salutuje
[19:38] <bosman da Firenza> Pododdziały „BACZNOŚĆ”, „SPOCZNIJ”.
[19:39] * baron Czapka za chwilę zabierze głos Król Baridasu

Jego Królewska Wysokość Robert Fryderyk wygłosił mowę, której chyba nikt się nie spodziewał, a oto słowa JKM:
JKM Robert Fryderyk
[19:40] * Robert_Fryderyk podchodzi do mównicy
[19:40] * Robert_Fryderyk staje wyprostowany
[19:40] <Robert_Fryderyk> Nie będę długo mówił. Nie obawiajcie się.
[19:41] <Robert_Fryderyk> Wasze Książęce Wysokości,
[19:41] <Robert_Fryderyk> Wasze Królewskie Wysokości,
[19:41] <Robert_Fryderyk> Baridajki i Baridajczycy.
[19:41] <Robert_Fryderyk> To nie jest dobry czas, i to nie był dobry rok, dla Baridasu.
[19:41] <Robert_Fryderyk> Obchodzimy dziś XVI Rocznicę powstania tego wspaniałego kraju, ale nie czas by lukrem zakrywać to co się wydarzyło, czy też nadal się dzieje.
[19:41] <Robert_Fryderyk> Szesnaście lat mija od dnia kiedy Christoffo założył Cracoffię i ustanowił w niej pierwszą, symboliczną dziś, stolicę przyszłego Królestwa.
[19:41] <Robert_Fryderyk> Początkowo republika, szybko rozwijając się, i równie szybko wiążąc swe losy z Sarmacją, przerodziła się ostatecznie w Królestwo, którym jest do dziś.
[19:41] <Robert_Fryderyk> To, że Baridas trwa, rozwijał się i osiągnął w czasie swego istnienia tak wiele to zasługa wielu, także tych, którzy są z nami tu dziś.
[19:42] * Robert_Fryderyk skina głową do słuchających.
[19:42] * Robert_Fryderyk staje wyprostowany
[19:42] <Robert_Fryderyk> Uświęcony latami współpracy i tradycji związek między Baridasem a Sarmacją przeżywa jednak kłopoty. Nie będę udawał, że jest inaczej. Nie jestem z tego powodu szczęśliwy.
[19:42] <Robert_Fryderyk> Nie jestem zadowolony z podejmowanych przez grupę baridajskich nacjonalistów działań zmierzających do zapowiedzianego już rozdzielenia połączonych przez ponad dekadę koron.
[19:42] <Robert_Fryderyk> Baridas, który przez ponad dekadę czerpał niebywałe korzyści z uprzywilejowanego statusu jakim się cieszył, postanowił związek ten zakończyć. I choć wierzę, i ufam, że osoby, które do tego dążą wiedzą co robią, że w sercu mają dobro Baridasu, tak zwyczajnie jest mi przykro.
[19:43] <Robert_Fryderyk> Prócz wiary w dobre intencje, staram się być także realistą, a ów realizm podpowiada mi, że to nie musi być dobry krok. Zdecydowałem się jednak uszanować wolę Baridajczyków, wyrażoną w niedawnej uchwale Rady Królestwa.
[19:43] <Robert_Fryderyk> Zapowiedziałem, że zrzeknę się baridajskiej korony, że Baridajczycy sami wybiorą swego nowego Króla, że rozszerzę możliwości działania Rady Królestwa, w końcu też umożliwię, de facto, wybór wicekróla. Część tych zapowiedzi już się spełniło. Reszta również się spełni.

Dalej Jego Książęca i Królewska Mość Robert Fryderyk kontynuował tymi słowami:
JKM Robert Fryderyk
[19:43] * Robert_Fryderyk zawiesza na moment głos
[19:43] <Robert_Fryderyk> Niezależnie jednak od oceny ostatnich kilku miesięcy chciałbym podziękować wszystkim Baridajkom i Baridajczykom za ich pracę, za ich miłość do Królestwa, za ich obecność i z okazji dziś obchodzonego święta wręczyć:
[19:44] <Robert_Fryderyk> Brązowy Medal Anioła z Almery - w uznaniu starań i dbałość o baridajską stolicę
[19:44] <Robert_Fryderyk> Danielowi Szekeresowi
[19:44] <Robert_Fryderyk> Alfredowi Fabianowi von Tehen-Dżekowi
[19:44] <Robert_Fryderyk> oraz Henrykowi Wespucciemu
[19:45] <Robert_Fryderyk> Srebrny Medal Baridajskiego Sportu - za wspieranie baridajskiego sportu
[19:45] <Robert_Fryderyk> Vanderleiowi Boubolinie-ala-Triste
[19:45] <Robert_Fryderyk> Tomaszowi Liberiemu
[19:45] <Robert_Fryderyk> Złoty Medal Baridajskiego Sportu - za wybitne osiągnięcia i podejmowane starania
[19:45] <Robert_Fryderyk> Timanowi Demollariemu
[19:45] <Robert_Fryderyk> Juliette Alatriste
[19:45] <Robert_Fryderyk> Srebrny Medal Przyjaciela Baridasu - za przyjaźń i pomoc okazywaną Królestwu
[19:45] <Robert_Fryderyk> Rolandowi Heach-Romańskiemu
[19:45] <Robert_Fryderyk> Vladimirowi ik Lihtenštánowi
[19:46] <Robert_Fryderyk> Brawa dla nich!

Zaraz po zakończeniu tej części przemowy przez JKM Roberta Fryderyka rozległy się gromkie brawa i okrzyki. Następnie JKM kontynuował:
JKM Robert Fryderyk
[19:46] <Robert_Fryderyk> Ale to nie wszystko. Pragnę także uhonorować najwyższym odznaczeniem baridajskim — Orderem Orła Białego
[19:46] <Robert_Fryderyk> Juliette Alatriste
[19:46] <Robert_Fryderyk> Sorchę Raven
[19:46] <Robert_Fryderyk> Tomasza Ivona Hugona
[19:46] <Robert_Fryderyk> Timana Demollariego
[19:46] <Robert_Fryderyk> Fryderyka von Hohenzollerna
[19:46] <Robert_Fryderyk> Laurencjusza Ma Hi at Aterę
[19:46] <Robert_Fryderyk> Juliana Fer at Aterę
[19:47] <Robert_Fryderyk> Konrada Jakuba Arpeda-Friedmana
[19:47] * Robert_Fryderyk ponownie się kłania i zaczyna bić brawo

Znów wśród zebranych słychać okrzyki i brawa, a JKM kontynuuje:
JKM Robert Fryderyk
[19:47] <Robert_Fryderyk> Należą się Wam wyrazy najwyższego uznania!
[19:47] <Robert_Fryderyk> Za to jak dbacie i jak kochacie Baridas
[19:47] <Robert_Fryderyk> za to ile dla niego zrobiliście
[19:47] <Robert_Fryderyk> za to że tu jesteście
[19:47] <Robert_Fryderyk> za to, że walczycie
[19:48] <Robert_Fryderyk> za to, że Baridas, co by się w nim nie działo, na Was zawsze może liczyć
[19:48] <Robert_Fryderyk> To Wasze święto.
[19:48] <Robert_Fryderyk> Vivat
[19:48] * Robert_Fryderyk unosi dłoń w górę i czeka aż zapadnie cisza
[19:48] <Robert_Fryderyk> Będę powoli kończył
[19:48] <Robert_Fryderyk> została jeszcze tylko jedna rzecz ...
[19:48] * Robert_Fryderyk prostuje się
[19:48] * Robert_Fryderyk odchrząkuje cichutko
[19:49] * Robert_Fryderyk pije łyk wody ze szklaneczki stojącej na podeście
[19:49] * Robert_Fryderyk rozgląda się dookoła
[19:49] <Robert_Fryderyk> Baridajki
[19:49] <Robert_Fryderyk> Baridajczycy
[19:49] <Robert_Fryderyk> Diukowie, markizowie
[19:49] <Robert_Fryderyk> hrabiowie, wicehrabiowie
[19:49] <Robert_Fryderyk> baronowie, baroneci
[19:49] <Robert_Fryderyk> kawalerowie
[19:50] <Robert_Fryderyk> i Wy, zwykli mieszkańcy Baridasu.
[19:50] <Robert_Fryderyk> na sam koniec, pragnę ogłosić, iż w trosce o byt i przyszłość Królestwa Baridasu postąpuję tak, jak obiecywałem, i tak by zachować czyste sumienie.
[19:50] <Robert_Fryderyk> Mając na uwadze sytuację w Królestwie, oraz wolę Narodu, postanowiłem przekazać panowanie w Królestwie Baridasu następcy, którego wolą naszą niech Naród Baridajski wybierza samodzielnie.
[19:51] <Robert_Fryderyk> Dlatego też ogłaszam iż w ostatniej godzinie ostatniego dnia miesiąca lipca Roku Diuczego 2018 abdykuję, zrzekając się Korony Królestwa Baridasu, a dzisiejszego wieczora przekazuję tę proklamację na ręce Przewodniczącego Rady Królestwa Baridasu Wielmożnego Konrada Jakuba wicehrabiego Arpeda-Friedmana z prośbą by przybył we wskazanej godzinie do Zamku Królewskiego w Almerze i zabezpieczył Insygnia Władzy Królewskiej.
[19:51] <Robert_Fryderyk> Wierzę, że jako pozostającemu na Tronie Sarmacji Księciu, Przyjacielowi i Protektorowi Królestwa Baridasu, będzie mi dane kolejne miesiące i lata współpracować z nowymi władzami Królestwa Baridasu, a zdefiniowane na nowo więzy między naszymi krajami będą przynajmniej tak samo mocne, jak te, które do dziś między nami istniały.
[19:51] <Robert_Fryderyk> Bardzo Wam dziękuję. Fare Natien Baridasa.
[19:51] * Robert_Fryderyk robi krok w tył od mówinicy
[19:51] * Robert_Fryderyk kłania się lekko skinając głową
[19:52] * Robert_Fryderyk siada

Następnie głos zabiera prowadzący uroczystości:
baron Czapka
[19:52] <baron Czapka> Bardzo dziękujemy za to przemówienie O zabranie głosu prosimy Kanclerza Księstwa Sarmacji i Przewodniczącego Rady Królestwa Baridasu Wielmożnego Konrada Jakuba wicehrabiego Arpeda-Friedmana

Na mównicę wchodzi przedstawiciel Sarmacji, a zarazem i Baridasu:
Wielmożny Arped-Friedman
[19:53] <KonradFriedman> Dziękuję
[19:54] <KonradFriedman> dzisiaj krótko, nie ma mnie obecnie realnie w domu, więc się streszczę
[19:54] <KonradFriedman> Baridajczycy
[19:54] <KonradFriedman> przede wszystkim, dziękuję za to, że możemy cieszyć się tak wspaniałą rocznicą
[19:55] <KonradFriedman> że mimo sytuacji w jakiej się znajdujemy, jakoś dajemy radę i pojawiają się szansę na wyjście z tego marazmu
[19:55] <KonradFriedman> jedyne na co trzeba zwrócić niestety uwagę, to że nie zawsze przebiega to w poprawny i spokojny sposób
[19:56] <KonradFriedman> nad tym musimy jeszcze popracować
[19:56] <KonradFriedman> mamy kryzys demograficzny niestety większ niż cała Sarmacja
[19:56] <KonradFriedman> smutne jest to, że aktywność jest mniejsza niż w skromniejszym pod względem populacji Hasselandzie
[19:57] <KonradFriedman> ale nie mamy wątpliwości, że to jest jak najbardziej realne pod kątem zmiany na lepsze
[19:57] <KonradFriedman> życzę więc dużo sił w nadchodzących dniach
[19:58] <KonradFriedman> bo roboty będzie aż za dużo
[19:58] <KonradFriedman> a cel jest jak wiemy, jak najbardziej słuszny
[19:58] <KonradFriedman> dziękuję

Po raz kolejny słychać brawa i okrzyki, a prowadzący kontynuuje:
baron Czapka
[19:59] <bczapka> Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Kanclerzowi!
[20:00] <baron Czapka> Według planu miał przemawiać Hetman Wielki Księstwa, niestety pilne obowiązki zmusiły go do wcześniejszego opuszczenia uroczystości.
[20:01] <baron Czapka> Dlatego nastał w tej chwili czas na kilka słów od przestawicieli prowincji dzisiejszego Jubilata - Baridasu. Jeśli ktokolwiek z przedstawicieli chce zabrać głos, zachęcamy!
[20:01] * Helwetyk podnosi rękę
[20:01] <baron Czapka> Bardzo prosimy Księcia Seniora o zabranie głosu

Przemówienie wygłasza Marszałek Sejmu, a zarazem Konsul SclaviniiJego Książęca Wysokość Helwetyk Romański, a oto jego słowa:
JKW Romański
[20:01] <Helwetyk> Co prawda nie jestem przedstawicielem prowincji Baridasu,
[20:02] <Helwetyk> ale i mnie wkrótce inne zobowiązania skłonią do opuszczenia uroczystości.
[20:02] <Helwetyk> Tak więc...
[20:02] <Helwetyk> Wasza Królewska Mość,
[20:02] <Helwetyk> Wielmożny Panie Przewodniczący,
[20:02] <Helwetyk> Wasza Królewska Wysokość,
[20:02] <Helwetyk> Szanowni Państwo!
[20:02] <Helwetyk> Ówczesna Republika Baridasu powstała 25 czerwca 2002 roku.
[20:02] <Helwetyk> Za dwa dni minie szesnaście lat od tej daty.
[20:02] <Helwetyk> Szesnaście jest liczbą naturalną posiadającą
[20:02] <Helwetyk> cztery dzielniki właściwe: jeden, dwa, cztery i osiem.
[20:02] <Helwetyk> Jeden — jak jeden Baridas.
[20:02] <Helwetyk> Dwa — jak dwa państwa tworzące Rzeczpospolitą Sarmacką.
[20:02] <Helwetyk> Cztery — jak cztery zaprzyjaźnione prowincje Księstwa Sarmacji.
[20:02] <Helwetyk> Osiem — jak ośmiu dotąd królów panujących w Almerze.
[20:02] <Helwetyk> Szesnaście jest także liczbą atomową siarki.
[20:02] <Helwetyk> Według Paracelsusa siarka symbolizuje wszechobecnego ducha życia.
[20:02] <Helwetyk> I tego właśnie wszechobecnego ducha życia mam przyjemność i zaszczyt,
[20:02] <Helwetyk> w imieniu Sejmu Księstwa Sarmacji, Konsulatu Sclavinii oraz własnym,
[20:02] <Helwetyk> życzyć Królestwu Baridasu przez kolejnych co najmniej szesnaście lat.
[20:02] <Helwetyk> Fare Ayron!

Tymczasem na trybunie honorowej...
Cytuję:
[20:03] * Robert_Fryderyk opada szczęka
[20:03] * Robert_Fryderyk szepcze do siadającego obok Helwetyka
[20:03] <Robert_Fryderyk> jaka metafizyka
[20:03] <Robert_Fryderyk> Paracelsus :D uhuhuh :D
[20:03] * Robert_Fryderyk przybija piatke Helwetykowi
[20:03] <AFvTD> Wiwat!
[20:03] <Julian> Wiwat!
[20:03] <Hetman_Godfryd> Wiwat
[20:03] <AFvTD> Bo cóż innego zostaje, jak wiwatować?
[20:04] <Erik> Wiwat wszystkie Stany!
[20:04] <OlaChojnacka> Niech Żyje Republika!
[20:04] <AFvTD> Zjednoczone :D
[20:04] <bczapka> Dziękujemy Księciu Seniorowi za te ciepłe słowa!
[20:04] <Laurencjusz> Vivat
[20:04] <OlaChojnacka> Estados Unidas Baridas

Dalej po raz kolejny przejmuje głos prowadzący uroczystości.
baron Czapka
[20:04] <bczapka> Szczęśliwie złożyło się, że Hetman Wielki Księstwa ponownie do nas dołączył
[20:04] <baron Czapka> Czas na jego przemówienie
[20:05] * baron Czapka salutuje Hetmanowi

Swoją mowę wygłasza Hetman Wielki Księstwa Sarmacji generał Korony Gotfryd Slavik de Ruth:
Hetman Wielki de Ruth
[20:05] <Hetman_Godfryd> Cieszę się że mogę tu dzisiaj być razem z wami w taka ważny dniu dla Was.
[20:06] <Hetman_Godfryd> Trudno sobie wyobrazić ile czasu i wysiłku kosztowało, byś byli tu gdzie dziś jesteście
[20:07] * Robert_Fryderyk niestety musi iść, zgodnie z zapowiedzią. Życzę udanego wieczora.
[20:07] <Hetman_Godfryd> Ile osób, stworzyło waszą społeczność. Jak wiele wydarzeń i inicjatyw; pozwoliło wam odnieś sukces.
[20:08] <Hetman_Godfryd> Tak te 16 lat to sukces - SUKCES was wszystkich. Niezależnie od różnic i poglądów
[20:08] <Hetman_Godfryd> Dbaliście i dbacie o to co macie najcenniejsze, wasz samorząd
[20:09] <Hetman_Godfryd> Tą waszą małą ojczyznę, ojczyznę o która trzeba walczyć i bronić
[20:10] <Hetman_Godfryd> Dlatego też jestem Tu dzisiaj z wami; a obecność KSZ ma podkreślić wasze zaangażowanie
[20:11] <Hetman_Godfryd> W tworzenie Armii, która jest spoiwem Sarmacji. To w jej szeregach zacierają się wszelkie różnice
[20:11] <Hetman_Godfryd> Tak charakterystyczne dla poszczególnych samorządów.
[20:12] <Hetman_Godfryd> Dlatego życzę wam wszystkiego najlepszego, kolejnych rocznic i sukcesów
[20:12] <Hetman_Godfryd> Wiwat

Następnie po kolejnej fali braw i wiwatów głos zabiera Król Teutonii Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk:
JKW Andrzej Fryderyk
[20:15] <anglov> Baridajki i Baridajczycy,
[20:16] <anglov> nim zacznę – wielkie brawo za prowadzenie i organizację uroczystości
[20:16] <anglov> Przechodząc jednak do rzeczy…
[20:16] <anglov> Stoicie u progu zmian
[20:17] <anglov> Zmian ważnych i doniosłych, które mogą odmienić Waszą historię i zmienić rolę Baridasu w Księstwie Sarmacji po wsze czasy
[20:17] <anglov> Osiągnęliście to dzięki Waszemu zjednoczeniu i pragnieniu zmian.
[20:17] <anglov> Pamiętajcie jednak, że rewolucja potrafi pożerać własne dzieci. Nie zachłyśnijcie się Waszym pragnieniem. Niech Wasze zjednoczenie nie staje się linią podziału.
[20:17] <anglov> Pamiętajcie o swoich rodakach, a cel swój osiągajcie razem jako Naród Baridajski.
[20:17] <anglov> Życzę Wam, byście swe przemiany wewnętrzne zakończyli z powodzeniem, a aktywność i więzi wewnątrz Baridasu odżyły.
[20:17] <anglov> By żaden Baridajczyk nie patrzył już na innego z niechęcią.
[20:17] <anglov> Dziękuję.

Kolejny raz słychać okrzyki, brawa i wiwaty. Po nich słychać było słowa prowadzącego: "Dziękujemy bardzo serdecznie za te ciepłe słowa ze strony Królestwa Teutonii" oraz głos mieszkańca Grodziska:
baron von Tehen-Dżek
[20:19] <AFvTD> Widzę Remigiusza nie ma, ale proszę przyjąć również serdeczne i szczere życzenia pomyślności, które składam prościutko z Grodziska

Te ciepłe słowa również nie umknęły prowadzącemu, który skierował się w stronę barona von Tehen-Dżeka i powiedział: "Ślicznie dziękujemy za przyjemne dla naszych uszu słowa ze Starosarmacji".

Po chwili udało mi się zapytać byłego Wicekróla Baridasu Markusa diuka Arpeda o kilka słów z okazji rocznicy.
diuk Markus Arped
[20:21] <Markus> a cóż ja mogę dodać? może krótko
[20:21] <Markus> bardzo dziękuje za organizacje tej uroczystości
[20:22] <Markus> pamiętam jak co roku 25 czerwca był dla mnie bardzo wazny
[20:22] <Markus> organizowałem razem z diukiem Torpedem pierwsza taka uroczystość po 'odrodzeniu' Baridasu w strukturach Sarmacji, po wcześniejszym marazmie
[20:23] <Markus> w 2012
[20:23] <Markus> ciesze sie ze od tej pory odbywają się co roku i ze dalej są osoby
[20:23] <Markus> gotowe walczyć za Baridas
[20:23] <Markus> ze dalej istnieje Naród Baridajski
[20:24] <Markus> no, a teraz pijmy! bo, jak rozumiem, to już koniec części oficjalnej
[20:24] * Markus wyciąga cytrynówkę...

Słowa diuka Apreda szybko podchwyciła Szlachetna Dama Ola Kaarina Isadora Chojnacka i rzekła:
Cytuję:
[20:24] <OlaChojnacka> Nie czuję się upoważniona do oficjalnej przemowy w imieniu Wandystanu, ale jako Kwiatonka, a zwłaszcza, jako osoba prywatna związana mocno onegdaj z Baridasem, powiem tyle: O ile sama oczywiście wolałabym powrotu do dawnej Republiki, o tyle życzę jak najlepiej Baridasowi po elekcji. Tutaj polecam skorzystać ze znanej mikronacyjnej rady, i, jak to ktoś kiedyś powiedział, zmienić marazm w orgazm :)

Dalej nastąpiła część toastów kieliszkami i kielichami, a zebrani raczyli się cytrynówka i baridajskim rumem....

Po chwili głos przejął prowadzący i zaproponował przejście do rozrywkowej części tej zacnej uroczystości, a ja rozpocząłem od rozsypywanki, w której do odgadnięcia było pięć haseł, a wśród zgromadzonych słychać było jeszcze:
Cytuję:
[20:30] <OlaChojnacka> Bo wszyscy baridajczycy to jedna rodzina, gideńczyk czy kaliszanin, monarchista czy republikanin

Wyniki rozsypywanki przedstawiają się następująco:

1. Almera - Alfred Fabian baron von Tehen-Dżek.
2. Baridas - Alfred Fabian baron von Tehen-Dżek oraz ze względu na błąd prowadzącxego (chyba za dużo cytrynówki, bo zabrakło "i") ex aequo Gotfryd Slavik diuk de Ruth.
3. Ciuad de Bravo - Alfred Fabian baron von Tehen-Dżek.
4. Melena - Ola Kaarina Isadora s.d. Chojnacka.
5. Markona - Ola Kaarina Isadora s.d. Chojnacka.

Wszystkie nagrody niespodzianki dla wyżej wymienionych zwycięzców zostaną przekazane już wkrótce.

W dalszej części poprowadziłem "Koło Fortuny", a oto i wygrane oraz zwycięzcy tej części imprezy:

1. Jak nazywa się urząd skarbnika Baridasu? - Podskarbi wygrana: 5000 lt - Ola Kaarina Isadora s.d. Chojnacka.
2. Jaka jest dewiza Królestwa Baridasu? - Baridas sáno alta wygrana: znaczek niespodzianka - Ola Kaarina Isadora s.d. Chojnacka.
3. Z jakiego miasta pochodzi słynny baridajski anioł? - Almera wygrana: 100 lt - Ola Kaarina Isadora s.d. Chojnacka.
4. Jaki ustrój panował w Baridasie po jego założeniu w 2002 roku? - Republikawygrana: 1000 lt - Ola Kaarina Isadora s.d. Chojnacka.
5. Jakie kolory ma herb Almery? - Biały i granatowy wygrana: znaczek 10 lat Baridasu - Alfred Fabian baron von Tehen-Dżek.

Nagrody zostaną przekazane już wkrótce.

Następnie odbyła się defilada pododdziałów Książęcych Sił Zbrojnych, która zakończyła oficjalne uroczystości:
baron Czapka
[20:56] <baron Czapka> A teraz jeśli pozwolicie
[20:57] <baron Czapka> Przejdźmy do uroczystego zakończenia uroczystości
[20:57] * baron Czapka za chwilę odbędzie się defilada pododdziałów KSZ.
[20:57] <bosman da Firenza> Pododdziały „BACZNOŚĆ”, w kolumny marszowe, kierunek w prawo „MASZEROWAĆ”. Pododdziały „SPOCZNIJ”.
[20:57] * baron Czapka dowódcy pododdziałów występują przed front kolumn i maszerują do defilady, która kończy część wojskową uroczystości.
[20:58] <baron Czapka> Dziękuję Wam za udział w uroczystościach oraz za zaszczyt prowadzenia jej dla Was. Dziękuję markizowi Julianowi za poprowadzenie części rozrywkowej
[20:58] <baron Czapka> Ode mnie to wszystko...

Serdeczne podziękowania dla:

Jego Książęcej Wysokości Helwetyka Romańskiego za wykonanie rocznicowego znaczka.

Q9C572gg.png

Prześwietnej Sorchy hrabiny Raven z wykonanie grafiki do kącika propagandowego.

RF9xxY41.jpg


Z upoważnienia

(-) Julian mar. Fer at Atera
footer.png

Rejestr zmian

Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Laurẽt Gedeon I, Sorcha Raven, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
11 018,00 lt
Ten artykuł lubią: Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Laurẽt Gedeon I, Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Helwetyk Romański, Erik Otton von Hohenburg, Stanisław Mostowicki, Bartłomiej Czapka, Sorcha Raven, David de Hoenhaim, Tomasz Ivo Hugo, Severus Von Treskov-Roth, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Peter West, Heweliusz Popow-Chojnacki.
Komentarze
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
no i git i o to chodzi! a jak! :)
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
No i całkiem zgrabnie wyszło ;)
Odpowiedz Permalink
Erik Otton von Hohenburg
Jestem pod wrażeniem profesjonalizmu organizatorów wczorajszej uroczystości.
Odpowiedz Permalink
Bartłomiej Czapka
#takbyło
Permalink
Sorcha Raven
Gratuluję wspaniałej organizacji i dziękuję za odznaczenie.
Wiwat Baridas!
Odpowiedz Permalink
Juliette Alatriste
Ale te surowe logi z czata można było 'obrobić' :/
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
@Jul
Cytuję:
Ale te surowe logi z czata można było 'obrobić' :/
Część z nich jest obrobiona, choć definicja obrobienia może być różna.
Skoro nie zostało to wychwycone przez czujne oko to zapytam, co Sławetna miała na myśli?
Odpowiedz Permalink
Peter West
Skrupulatna relacja. Gratulacje ;)
Odpowiedz Permalink
Albert Felimi-Liderski
Bardzo ładne podsumowanie, dziękuję.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Byłem tam i świetnie się bawiłem ;)
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.