Park Stołeczny, Michaś Elżbieta II, 19.02.2019 r. o 03:01
TK czasowo przywraca Posłów bialeńskich, Marszałek wyłączony ze składu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Obywatelki i Obywatele,

Skrótowo informując o trybunalskim odcinku tak zwanego kryzysu bialeńskiego:

Skład trzyosobowy obradujący w sprawie U 1/19, a więc "sprawie bialeńskiej" jednogłośnie zdecydował o zawieszeniu mocy obowiązującej zaskarżonego Postanowienia Marszałka Sejmu do czasu wydania prawomocnego wyroku. Oznacza to, że bialeńscy posłowie powracają do tego czasu w ławy Sejmu.

Uprawnienie do zawieszenia mocy prawnej postanowienia Trybunał wywiódł z art. 1 Konstytucji, uznając, że wartością naczelną w tym postępowaniu jest ochrona wolności - zarówno indywidualnych wolności Posłów, jak i wolności politycznych elektoratu, który utracił swoją reprezentację na skutek zmiany interpretacji obowiązujących przepisów.

Należy podkreślić, że ta decyzja nie oznacza opowiedzenia się przez Trybunał po żadnej ze stron sporu. Ma charakter tymczasowy, i nie przesądza o treści wyroku w tej sprawie.

Marszałek Trybunału, odpowiadając na wniosek Kanclerza, postanowił wyłączyć się od udziału w sprawie. Nie zgadza się on co prawda ze znaczną częścią argumentacji JKW Konrada Jakuba, zgadza się za to z postulatem rozpatrzenia tej sprawy bez cienia wątpliwości co do bezstronności składu.

Libertas omnia vincit!

Z Eldoratu,
/ - / Defloriusz Dyman Wander
Marszałek TK
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
6 535,00 lt
Ten artykuł lubią: Cudzoziemiec 1, Marceli z Ossolińskich Bordoński, Filip I Gryf, Mateusz Quadina, Piotr de Zaym, Piotr III Łukasz, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Albert Jan Maat von Hippogriff, Antoni Kacper Burbon-Conti, Gustaw Fryderyk von Hippogriff, Paulus Buddus, Król Patryk I Labacki.
Komentarze
Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser
Cytuję:
Oznacza to, że bialeńscy posłowie powracają do tego czasu w ławy Sejmu.
Czy ławy sejmowe mają wystarczającą grubość, by można było do środka wsadzić posłów?
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
Dla mnie niebezpiecznym precedensem jest rozciąganie znaczenia przepisów konstytucyjnych ponad ich miarę. Przechodzimy ze skrajności w skrajność, od trzymania się ściśle wykładni literalnej przepisów, kazuistycznego podejścia i robienia w Sarmacji odpowiedników landrechtu pruskiego, do wyciągania ogólnych przepisów w ten sposób, że praktycznie wszystko tam można umieścić i zinterpretować w zależności od tego, kto akurat ma jaki humor. I to w dodatku — poza tokiem sprawy ustrojowej o wykładnię przepisów.

W zasadzie po co nam Konstytucja, skoro można tam umieścić jeden artykuł o treści "w Sarmacji ma być dobrze" i według niego kształtować rzeczywistość prawną tak, jak się podoba? Po co w takim razie szersze spojrzenie uwzględniające większą perspektywę? Skoro umawiające się strony expressis verbis stwierdzają, co potwierdzone jest w travaux préparatoires (podstawowe źródło wykładni niejasności traktatowych), że nie przyznają pewnym podmiotom żadnych praw prowincji, a następnie asesor autorytarnie i na własną rękę stwierdza, że wolą stron i ich intencją było… nadać prawa prowincji, to trybunał nam jest potrzebny jak dziury w portkach.

Marszałek Trybunału to nie cesarz rzymski, że wydaje na własną rękę reskrypty na zawołanie. Sejm ani Trybunał nie nadał chyba Marszałkowi ius publice respondendi. Dlatego sposób dokonania wykładni jednoosobowo, poza tokiem procesu, rozciągający znaczenie przepisów konstytucji, uważam za skandaliczny.
Odpowiedz Permalink
Gustaw Fryderyk von Hippogriff
@RemigiuszL Może je poszerzą
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
@KonradFriedman

Uprzejmie informuje, ze postanowienie zabezpieczajace nie jest postanowieniem Marszalka, a JEDNOGLOSNYM postanowieniem SKLADU ORZEKAJACEGO w sprawie. Sklad orzekajacy liczy trzech Asesorow.
Odpowiedz Permalink
Konrad Jakub Arped-Friedman
@defloriusz z czego dwóch nie ma pojęcia o prawie i jest nieaktywnych.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.