Rocznicowa Kartka z kalendarza cz1/2

h8e3vy14.gif

T
IH z okazji 17-lecia Królestwa Teutonii, mam zaszczyt przedstawić; Kolejną odsłonę cyklu kartka z kalendarza.
W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się w czasy nam najbliższe. Mam nadzieję że zawarte tu informacje, zaciekawią naszych czytelników. I jeśli masz niedosyt i chcesz nasz lepiej poznać to serdecznie zapraszam do naszego Królestwa.


N
ie jest tajemnicą że w Teutonii do historii tej bliskiej i dalszej. Mamy szczególne upodobanie i dbamy o jej pielęgnacje. Jest to na pewno jeden z tych elementów, naszej narracji - który w szczególny sposób zapewnia nam ciągłość tradycji i dumy narodowej.

N
ie przedłużając już zapraszam do lektury...


TjC9lhD7.png 4J8pxmOY.pngTjC9lhD7.png


Czasy teraźniejsze:

Lipiec 2003
Powstaje Cesarstwo Sardacji, twór będący najstarszym przodkiem Marchii. Za symboliczną datę powstania Sardacji uznaje się 29 lipca, choć tak naprawdę pierwsze strony mające przejściowy charakter pojawiły się w pierwszych dniach sierpnia.

Lipiec 2004
Lipiec obfitował ciekawe, niestety niezbyt szczęśliwe dla Teutonii wydarzenia. Pierwsze kilkanaście dni to okres nieobecności Cesarza, który uda si na urlop. W tym czasie grupa nowych mieszkańców proklamowała tzw. Republikę Bracką - twór oderwany od rzeczywistości, głoszący hasa komunistyczne. Następnie niewielka grupa uzurpatorów pod przewodnictwem Przemysława R, oraz Karola N usiłowała obalić w Teutonii monarchię i wprowadzić Republikę Teutońską - pierwszy z owych >>pomysłowych<< przedstawił nawet projekt >>konstytucji<< . Po powrocie Cesarz w ramach obchodów pierwszej rocznicy istnienia Teutonii, w akcie łaski darował wszystkie winy rebeliantom. 29 lipca w rocznice istnienia Teutonii otwarte zostały: Muzeum Starych Stron Internetowych Cesarstwa, oraz Centrum Kartografii. Cesarz nada tytuł barona kawalerowi N Strony Teutonii trafiły na prywatny serwer boo.pl. 22 lipca kawaler N mianowany został Namiestnikiem Koronnym Księstwa Slavii.

Lipiec 2005
1 lipca pochowano w podziemiach Pałacu Namiestnikowskiego w Argon Cux najbardziej zasłużonego Teutończyka - stolnika markiza Jakoba. 11 lipca Namiestnik wydaje dekret zawierający poprawki (autorstwa bar. Hergemona) do dekretu o Liście Dyskusyjnej Marchii Teutońskiej - od 11 lipca na listę tą może zapisać się każdy mieszkaniec Sarmacji. 12 lipca baron Hergemon zostaje sołtysem Argon Cux. 20 lipca dochodzi do zamachu na dotychczasową listę dyskusyjną - w wyniku działań mar. Jakoba moderatorzy tracą dostęp do Listy. Aby zapobiec kryzysowi otwierana jest nowa lista dyskusyjna. 22 lipca wydana zostaje nowa ordynacja wyborcza do Senatu Marchii w myśl, której grono senatorów poszerza się o jedną osobę wybieraną przez wszystkich mieszkańców Teutonii. 23 lipca starostą Enderasji zostaje Hubert Endenio. 24 lipca Rantochia - wieś która popadała w ruinę z powodu nieobecności Michała kaw. Sosna-Dahlke - otrzymuje nowe strony (autorstwa barona Hergemona) spełniające wymogi ustawy o miejscowościach. W dniach 25-29 lipca z powodu śmierci mar. Jakoba odbywają się wybory uzupełniające do Senatu Marchii. W wyniku wyborów mandat senatorski otrzymuje Adrian G (ob. kawaler). 27 lipca powstaje w Sarmacji nowa partia - Między prowincjonalny Ruch Wolnościowy - składająca się głównie z działaczy Teutońskich. 28 lipca powstaje Encyklopedia Teutońska - zawierająca większość haseł dotyczących Teutonii. 30 lipca obchodzone są uroczystości związane z II rocznicą istnienia Teutonii.

Lipiec 2007
Miesiąc niby taki leniwy a jednak wydarzeń sporo
Prześwietny Senat Marchii skład swój skompletował i inauguracyjne obrady rozpoczął. Kwestii mnogo poruszono. Na Marszałka swego Senat Michała Karausche obrał. Po burzliwych dyskusjach senat Zgromadzenie Elektorów powołał, w skład którego weszli: z mocy prawa Marszałek Karausche, Jego Królewska Wysokość Łukasz August, Arcyksiążę Wojciech Hergemon, Jarek S oraz Jaśnie Pan Jan via Teutończyk.
Wszelako problemy zawsze znajdą swą drogę i tak z powodu prawnych materii Zgromadzenie Elektorów w składzie swym pełnym obradować nie może. Przeto prześwietni Senatorowie dysputę urządzili co by sprawę obywatelstwa teutońskiego przydatnie uregulować.
Dnia 20 Lipca wydarzyła się rzecz wielka! Otóż kiedym przejazdem na wakacje jechał z Jego Miłością Piotrem Mikołajem oraz Baronem Kwazim, zatrzymaliśmy się w Katowicach na Teutońskie spotkanie.
Na wstępnie już JCM Jakob obdarował nas solidnie Chlebem Krojonym "tu całować" oraz Wińskiem przewspaniałym "Dar Narodu Teutońskiego"
Atmosfera była pyszna! Obecni byli Kedar z Margon, Ja w swojej skromnej osobie, JKM Piotr Mikołaj, Baron Kwazi, JCM Jakob, Baron Hergemon, a także Demollary Timios. Przy złocistym trunku obradowaliśmy godzin parę, a warto było gdyż traktat o przyjaźni między Księstwem Sarmacji a Królestwem Nowej Teutonii podpisano. Winy żeśmy sobie wybaczyli i nową kartę we wspólnej historii napoczęli.
Niedługo później huczna biesiada z okazji 4 rocznicy powstania Cesarstwa Teutonii, audycje radiowe, muzyka, jadło i napitek i tak do białego rana. A z okazji samego święta stronę główną odświeżono i przyozdobiono!

Lipiec 2008
Bezkrwawo przebiegła likwidacja Hrabstwa Loardii, którego ziemie od tej pory do Marchii włączone zostały. Nowe perspektywy to wydarzenie otwiera a ja nadzieję mam szczerą że wykorzystane dla dobra narodu zostaną.
Misję poważna Teutońska administracja otrzymuje, nowy design strony wprowadzając! Od teraz dumni być możemy, ze schludnego witryny naszej wyglądu.
Lipcowe lato to święto także jest nam drogie. 29 lipca 2008 Anno Domini obchodzimy 5 lecie istnienia Teutonii, święto bliskie sercu każdego prawdziwego Teutończyka. Oby Teutonia, res communis nasze, przez kolejne lata trwało!

Lipiec 2009
W lipcu pojawiła się nowa strona Królestwa Teutonii.

Lipiec 2010
Dnia 18 lipca Senat Królestwa Teutonii, którego marszałkiem był Mikołaj Wiśnicki, wyraził zgodę na przyjęcie przez Namiestnika korony Państwa Kościelnego Rotria. Michael von Lichtenstein swój pontyfikat poprowadził pod imieniem Celestyna I. Przeprowadził szereg reform, które niestety nie znalazły zastosowania na dłuższą metę w Rotrii. Lipiec to miesiąc stopniowego rozkwitu Teutonii. W rządzie sarmackim, 7 na 10 stanowisk zajmowali Teutończycy.

Czerwiec-Lipiec 2011
W czerwcu JCW Jakob przysposobił do Rodu Cesarskiego Lanigirię de Sarge nadając jej tytuł V Księżnej Teutończyków, Pani na Auterrze. Dnia 17 lipca reaktywowano również Lożę Rycerzy Teutońskich, której pierwszym mistrzem został Vladimir Iwanowicz.

Lipiec 2012
Te miesiące przyniosły ze sobą reformę terytorialną Królestwa. Dnia 23 lipca Senat Królestwa przyjął ustawę, która połączyła Margon, Zielnybor i Eltdorf w Ligę Miast Staro-teutońskich, Auterrę i Bytów w Ligę Miast Złotego Brzasku oraz Złoty Gród i Ab'Dorst, jako dzielnicę Królewskiego Miasta. Na czele lig stanęli odpowiednio Lord Prawej i Lord Lewej Tarczy. Pierwszym Lordem Prawej Tarczy został Vladimir Iwanowicza, natomiast pierwszą Lady Lewej Tarczy została Karolina von Lichtenstein.

Czerwiec-Lipiec 2013
Czerwiec minął w Teutonii niepostrzeżenie i leniwie. Natomiast lipiec przyniósł ze sobą o wiele ciekawsze wydarzenia. Na początku tego miesiąca Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein złożył dymisję z urzędu marszałka Senatu i lorda prawej tarczy, zarząd nad Ligą Miast Staroteutońskich został przekazany Gotfrydowi de Ruth, choć nigdy nie został on powołany na urząd lordowski.

Lipiec 2014
W początkach lipca Senat przyjął ustawę przywracającą dawne, historyczne odznaczenia. Lipiec był także początkiem wielkich, historycznych wydarzeń w Królestwie Teutonii. Dnia 31-ego lipca marszałek Senatu Rihanna Aureliusz- Sedrowska stwierdziła opróżnienie tronu, czyli koniec panowania króla Michaela von Lichtensteina. Powodem decyzji była przedłużająca się nieaktywność króla oraz rezygnacja Krzysztofa St. M. Kwaziego z funkcji regenta.

Lipiec 2016
Były to jedne z bardziej aktywnych i sprawnie zorganizowanych uroczystości rocznicowe. Duża w tym zasługa Yennefer i Vladimirowi. Stworzono duża ilość konkursów i zabawa- jak choćby: Quiz o Teutonii, powstała kartka pocztowa i znaczek, odbyły się Igrzyska Bogów. TIH też od siebie coś dorzucił w temacie historii. Marszałek Dworu Książęcego -RCA złożył Cesarzowi Jakobowi jak i całemu narodowi życzenia z okazji 13-lecia. Nawet z dalekich krain jak Bialenia,Rzeczpospolita Obojga Narodów, Rotrii, Dreamlandu napłynęły serdeczne życzenia.

Lipiec 2017
Miesiąc ten upłyną nam na przygotowaniach do świętowania 14-lecia KT. Jednak mimo zewnętrznego marazmu, wewnątrz trwały zaawansowane prace nad przygotowaniami. Na początku lipca Jan Dagobard von Thorn-Maikowski opublikował opis gmachu parlamentu w Ruhnhoff. Arcyksiążę Wojciech Hergemon, ponownie reaktywował do życia Nowe Odrodzenie Teutonii( NOT) słyną partie polityczną. Diuk Timan Demollari, zdecydował o stworzeniu wątku o RVT Hrabia Ruhnhoff, jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Teutonii. Przez działania „sił wrogich” na krótko zniknęły niektóre z naszych miast, na szczęście szybko zostało to naprawione.

Lipiec 2018
Zorganizowane zostały huczne obchody XV Królestwa Teutoni, a to za sprawą tak zasłużonych obywateli jak JKM Andrzej Fryderyk, JKM Joanna Izabela i rektora TIH.

Lipiec 2019
Do KT powróciła Natalia Wittelsbach,z miejsca została burmistrzem Auterry i naczelną Gazety Teutońskiej; Zapewniła tym instytucjom wzmożony rozwój. Teutończycy w swoim stylu i werwą zorganizowali kolejne już obchody, powstania królestwa. Najważniejszym wydarzeniem, była oficjalna koronacja Joanny Izabeli na królową.


Wykorzystano prace nw autorów :
Michael von Lichtenstein
Krzysztof St. M. Kwazi
Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán
Gotfryd Slavik de Ruth

TjC9lhD7.png 4J8pxmOY.pngTjC9lhD7.png

Rejestr zmian

  • Joanna Izabela, dn. 29.07.2020 o 10:00:16: Edycja: Prośba o utajnenie realnych danych osobowych
  • Joanna Izabela, dn. 29.07.2020 o 10:05:31: Edycja: Jednak wiecej raelnych danych do ukrycia
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: ramael.
Serduszka
6 320,00 lt
Ten artykuł lubią: Joanna Izabela, BetelRigSun (Karol von Sarm), Joahim von Ribertrop von Sarm, ramael, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, Eugeniusz Maat, Karolina Aleksandra, Felix Polon von Sarm, Albert Felimi-Liderski, Laurẽt Gedeon I, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Piotr de Zaym
Zdjęcie, które się pojawia na stronie Sarmacji... w realu byłem tam wielokrotnie :)
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Ponieważ nikt tu nic nie pisze, napiszę ja... Znów o realu, o tym pałacu i gwardii w czarno-granatowych strojach... :) Pewnego razu przechodziłem Bredgade... patrzę, jakaś dystyngowana pani jedzie na rowerze. I widzę, że ludzie się jej kłaniają. Królowa! Królowa jechała z Amalienborgu! Innym razem przechodziłem przez Amalienborg i widzę staroświecki, czarny samochód - limuzynę, ze złotą literą M i jedynką, a nad nimi - korona. Szofer wysiadł, podszedł do pałacowych drzwi, chwilę porozmawiał, wrócił i powiedział po angielsku do niewielkiego tłumku: "jeszcze dziesięć - piętnaście minut". Nie mogłem czekać, poszedłem, szkoda, zobaczyłbym Królową - tym razem w samochodzie.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
To trzeb przyznać że ma pan super wspominania, a teraz ja mogę opowiadać że znam kogoś kto miał taką sytuację :) Zawsze w pamięci zostają takie sytuacje, kiedy prze moment możemy otrzeć się o tych wielkich ludzi. Dlatego tak ważne jest by o takich sytuacjach mówić i wspominać :) szczerz zazdroszczę; a co do zdjęcia nigdy nie miałem okazji na żywo być w tym miejscu. Może kiedyś, trzeba to sobie dopisać do listy miejsc jakie chcę zobaczyć.
Permalink
GdL
Kawał historii, bardzo ciekawa kartka z kalendarza.

Tak z ciekawości spytam @CarmenLaurent czy utajnianie realnych danych osobowych ma związek z cofnięciem zgody na ich wykorzystanie? Czy po prostu zapobiegawczo jest do realizowane?
Odpowiedz Permalink
Joanna Izabela
@GuedesDeLima Jedna osoba mnie poprosiła ale przy okazji ukryłam każde (duza część osób, ktora nadal jest w mikronacjach ma juz inne dane, wiec domyslam sie ze wolą aby jednak nie używać ich realowych) . 15 lat temu było troche inaczej, też nie każdy miał konta na mediach spolecznosciowych itd. po tych 15 latach osoba moze nawet nie wchodzic i nie zdawac sobie sprawy, ze jej dane dalej sa publikowane.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.