Komunikat Koronny 1/2020

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
FOl4aP65.pngKomunikat Koronny

W pierwszym Komunikacie Koronnym w tym roku, wracając do formatu z 2018 roku, poinformujemy między innymi o sprawach organizacyjnych związanych z pracami Dworu Książęcego oraz uroczystościach Książęcych Sił Zbrojnych.

Niedługo po objęciu tronu książęcego, 25 września, Jego Książęca Mość Andrzej Fryderyk otrzymał notę gratulacyjną z Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przekazaną w imieniu Jego Królewskiej Mości Sebastiana Januarego II przez Podkanclerzego Wielkiego Michała Franciszka Lubomirskiego-Lisewicza. Tego samego dnia na ręce JKM została złożona nota gratulacyjna ze Związku Winkulijskiego.

25 sierpnia wydane zostało również Zarządzenie Księcia w sprawie Konstytucji Dworu Książęcego, na podstawie którego powołany został jeszcze tego samego dnia Dwór Książęcy w którego skład weszły następujące osoby:
  1. Jaśnie Oświecona Karolina Aleksandra – Marszałek Dworu
  2. Czcigodna Baronessa Ola Marcjan-Chojnacka - Herold Wielki
  3. Prześwietny Hrabia Orjon von Thorn-Surma - sekretarz stanu ds. technicznych
  4. Wielmożna Wicehrabina Juliette Alatriste - sekretarz stanu ds. kultury.

26 sierpnia odwołany przez JKM został z funkcji ławnika Prześwietny Hrabia Arsacjusz Arped, natomiast 27 sierpnia na urząd ten został powołany JKM Mateusz Wilhelm.

Również 27 sierpnia przekazana na ręce Jego Książęcej Mości została nota gratulacyjna od Jego Świątobliwości Jana II przekazana przez Biskupa Pomocniczego diecezji Teplice Adalbertusa Pronobisa.

Kolejne dni przyniosły kolejne sprawy administracyjne, o których poinformowani zostaliśmy w Orędziu Jego Książęcej Mości, w których zamieszczone zostały podziękowania poelekcyjne, Tego samego dnia Książęce Siły Zbrojne z odpowiednią dla mundurowych powagą przywitały JKM Andrzeja Fryderyka oraz zapewniły o bezwarunkowym wsparciu poprzez wsparcie oraz działanie.

30 września podpisana została również Ustawa o SOBOS, która wyjęła Sarmacki Ośrodek Badania Opinii Społecznej z Korpusu Administracji Rządowej i uniezależniła go, tworząc urząd Przewodniczącego SOBOS wybieranego przez Sejm na nieokreśloną kadencję. Po więcej informacji zachęcam do zapoznania się z ustawą.

Początek września zaczął się iście naukowo. Na wniosek Rektora Akademii Neksjalistycznej Janusza Zabieraja nadany został tytuł naukowy doktora net. Brunonowi Krasnodębskiemu.

1 września Książę Andrzej Fryderyk otrzymał również zaproszenie na uroczystości rocznicowe Książęcych Sił Zbrojnych.

2 września natomiast nadane zostało obywatelstwo sarmackie Akafonowi von Sarm. Niewiele później, bo 8 września kolejne z rąk książęcych otrzymał Piotr Jankowski.

Również 8 września wydany został wyrok w sprawie o sygnaturze K 10/20 w której stronami był Prefekt Generalny oraz Poważany Michaił von Hippogriff-Vovkulak. Sprawa związana była z oszustwem wyborczym w unieważnionych niedawno wyborach sejmowych.

9 września w związku ze złożoną rezygnacją JKM odwołał z funkcji ławnika JKM Mateusza Wilhelma.

9 września Jego Książęca Mość przekazał do ponownego rozpatrzenia projekt zmian w Kodeksie Sprawiedliwości w późniejszym czasie również odnosząc się do projektu

Tegoż samego dnia na urząd Rzecznika Dworu powołany został JW Alfred Fabian von Tehen-Dżek.

13 września Jego Książęca Mość odniósł się do proponowanej poprawki do Ustawy o Finansach Publicznych

Przede wszystkim jednak należy wspomnieć o tym, że 13 września Książę wziął udział w uroczystościach z okazji rocznicy Książęcych Sił Zbrojnych. W jej trakcie zostało wygłoszone książęce przemówienie. Z tej okazji nadane zostały odznaczenia oraz wsie lenne. W tym dniu awans na Podporucznika otrzymał z rąk Jego Książęcej Mości JO Ludwik Tomović.

16 września nadane przez Księcia zostało Czcigodnemu Grzegorzowi Tomaszowi Jakubowi Czartoryskiemu na terenie Królestwa Teutonii lenno - Górnica, umiejscowione na południe od Złotego Grodu w pobliżu Gór Złotych,

20 września przywrócone zostało przez JKM obywatelstwo. Do Księstwa Sarmacji powrócił Severin von Verwaltung.

Również 20 września wygaszony został, w związku ze zrzeczeniem się, mandat poselski Jaśnie Oświeconego Henryka Leszczyńskiego. Odwołany został on również z urzędu Marszałka Sejmu oraz Marszałka-Seniora. Nowym Seniorem został Brunon Krasnodębski.

Kolejny dzień przyniósł kolejne rezygnacje. Na wniosek Kanclerza odwołana z funkcji Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Podkanclerzego JKM Joanna Izabela poprzedzona rezygnacją dotychczasowej minister. Wakat szybko został uzupełniony. Urząd MSW objął wicehrabia Severin von Verwaltung, natomiast Podkanclerzym została baronessa Ola Marcjan-Chojnacka.

21 września został również przez JKM odwołany z funkcji ławnika JO Henryk Leszczyński.

W dniach 21-23 września odbyło się również niejawne spotkanie w którym udział wziął m.in. Jego Książęca Mość. Na spotkaniu poruszone zostały tematy bezpieczeństwa oraz przyszłości Księstwa Sarmacji.

23 września Książę złożył do Rady Ministrów wniosek o emisję znaczka koronacyjnego, którego autorem jest wielmożny Ramael.

23 września Jego Książęca Mość wyraził wyrazy współczucia w związku ze zniszczeniem elektrowni węglowej w Baronii Wedla.

24 września w związku z dłuższą niż 30 dni nieobecnością w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji JKM odebrał obywatelstwa Księstwa Sarmacji części obywateli.

Tego samego dnia podpisane przez Księcia zostały dwie ustawy - zmieniająca Ordynację Wyborczą oraz o Finansach Publicznych.

Jego Książęca Mość został również wyznaczony Przewodniczącym Składu Orzekającego w Apelacji od sprawy o sygnaturze K 8/20

W imieniu Dworu Książęcego chciałbym również przypomnieć o zbliżającej się uroczystości intronizacji Jego Książęcej Mości Andrzeja Fryderyka, która odbędzie się 26 września o godzinie 19. Liczymy na waszą obecność!
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: ramael, Andrzej Fryderyk.
Serduszka
9 414,00 lt
Ten artykuł lubią: Ola Marcjan-Chojnacka, Ludwik Tomović, Orjon Surma, ramael, Brunon Krasnodębski, Severin Verwaltung-Esteladio, Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski, Joahim von Ribertrop von Sarm, Michał Jerzy Potocki, Andrzej Fryderyk, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Piotr vel Bocian, Aleksander Damian Chojnacki, BetelRigSun (Karol von Sarm), Adam Jerzy Piastowski, Juliette Altrimenti.
Komentarze
Brunon Krasnodębski
Bardzo fajne podsumowanie!
Odpowiedz Permalink
ramael
Intensywny początek panowania. Dużo siły i cierpliwości dla Księcia, no i całego Dworu :)
Odpowiedz Permalink
Grzegorz Tomasz Jakub Czartoryski
O proszę, Brama Sarmacka w wersji Książęcej :D. Zawsze miło coś poczytać
Odpowiedz Permalink
Joahim von Ribertrop von Sarm
Świetne podsumowanie!
Odpowiedz Permalink
Prokrustes
Tak, trochę się nachodzimy między Dworem a Bramą. Ale lepiej więcej niż mniej ;-)
Odpowiedz Permalink
Mateusz Wilhelm
I to ja rozumiem, dobra robota !
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Hans Arped-Winnicki
@Prokrustes Nie zapomniał pan czasem o mnie w jednej sprawie?
Odpowiedz Permalink
BetelRigSun (Karol von Sarm)
Vivat!
Odpowiedz Permalink
Avril von Levengothon
Gdzie confiture!
Odpowiedz Permalink
Avril von Levengothon
Uwielbiam jak mi wtyczki podmieniają polskie słowa na angielski ...
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.