Park Stołeczny, Juliette Altrimenti, 20.11.2020 r. o 22:50
[jul12] Relacja z przedwyborczej debaty!

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Ajnoł, junoł. Karolina bez wątpienia niepowtarzalną i niezastąpioną jest. Jej inicjatywa, Karo24, uświetnia wiele imprez i spędów. Ale Karo dziś być tu podczas debaty nie może. Dlatego wkraczam do akcji ja, mam nadzieję, że ta relacja będzie choć w połowie tak dobra, jak jej, stąd Jul12 xD

17:32 – <1...2....3... próba mikrofonu>

17:32 – <1...2....3... próba mikrofonu>

19:07 – 19 wybiła! Publiczność się gromadzi, kandydaci nerwowo przestępują z nogi na nogę. Ludzie ponoć plotkują.
Kto chce zadać pytanie kandydatom, niech prześle je do organizatorów! (Alfred, Taddeo lub Heweliusz)

19:27 – Na scenie 3 kandydatów: Krzysztof Hans, Piotr II Grzegorz & Antoni!

19:31 – Brak dziś jednego kandydata - to Betel RigSun zwany inaczej: Karol von Sarm.

19:33 – Debata składać się będzie z 3 części!
1) cztery pytania od prowadzących, czas odpowiedzi: 3 minuty!
2) kandydaci będą zadawali sobie nawzajem pytania
3) pytania od publiczności! (pytanie, które chcecie zadać jednemu lub wybranym

19:37 – Pytanie #1
Drodzy Kandydaci, mija prawie miesiąc od rozwiązania traktatów przez państwa stowarzyszone, a wciąż pozostają nierozwiązane kwestie. Najgłośniejszą z nich jest sprawa ziem spornych ze Sclavinią, czyli Mirii, Sangi i Nowicji, które niegdyś zostały oddane Konsulatowi przez Starosarmację. Jakie zdanie na ten temat mają drodzy Kandydaci? Czy jest możliwość dojścia do porozumienia nawet, jeśli któraś ze stron będzie musiała wyrzec się swoich żądań? Co kandydaci sądzą o odłączeniu się Sclavinii, Baridasu i Teutonii od Sarmacji oraz jaką mają wizję na stosunki z nimi?

19:38 – Krzysztof Hans:
Moim zdaniem te ziemie bezspornie należą do Starosarmacji a Konfederacja Sclavinii obecnie użytkuje je bezprawnie. (...) Sarmacja nie może sobie pozwolić na dalszy ból ze strony tych państw i ich unii. Stąd prowadzona będzie taktyka zero tolerancji opisana w moim programie. Porównałbym ją do furii rozwścieczonego niedźwiedzia atakowanego przez inne zwierzęta.


19:40 – Piotr II Grzegorz: Nie oddamy ani piksela na wyspie sarmackiej obcemu państwu, nawet gdyby miało to oznaczać brak stosunków dyplomatycznych z Konsulatem lub jego sojusznikami. Nie chodzi przy tym wcale o piksele. (...) Z Teutonią i Baridasem nie mamy kwestii spornych. Uznaliśmy ich secesję. Nie zgłaszamy roszczeń terytorialnych

19:42 – Antoni:
Wychodzę z założenia, że walka o kilka pikseli na mapie nie jest warta wywoływania prawdziwie negatywnych emocji, a powinna być tylko fabularnym dodatkiem, który przyczyniałby się do aktywności oraz poprawiał wzajemne relacje.
Z drugiej strony jednak należy pamiętać, że to mieszkańcy Sclavinii podjęli decyzję o opuszczeniu naszej wspólnoty, dlatego powinni się liczyć z jej konsekwencjami, w pełnym znaczeniu tego słowa.

19:43 – Eh. Karo by pewnie miała alko ;>

19:46 – Pierwszy zwrot akcji! Antoni zapytany o to, czy dopuszcza do utraty prasarmackich ziem mówi: "Nie chciałbym zaprzepaszczać tak wielu inicjatyw na rzecz kilku pikseli na mapie. Ale nigdy nie pozwolę na to, aby Sarmacja w tym sporze cokolwiek utraciła."


19:54 – "Nie powinniśmy się też układać z wrogami bo to przejaw słabości", golden quote by Krzysztof Hans

19:56 – Pytanie #2
Jak będzie wyglądał i jaką rolę odegra Dwór?

19:57 – Krzysztof Hans:
~~będzie, to co było, ale później się zredukuje; kandydat otwarty na obywateli i inicjatywy~~

19:59 – Piotr II Grzegorz stawia na minimum, marszałek dworu + herold; obok Dworu widzi radę ekspertów

20:01 – Antoni:
skromny skład, obok rada książęca, utrzymanie wolnej elekcji. Gwarantuje aktywność i przejmowanie inicjatyw!

20:04 – pytanie #3
Jeżeli Naród powierzy Wam książęcą mitrę jakie będą Wasze pierwsze decyzje, aby ustabilizować sytuację? Czy często będziecie wtedy korzystać z przysługującej Księciu inicjatywy ustawodawczej?

20:06 – Krzysztof Hans:
Będę Księciem wsluchującym się w głos ekspertów między innymi z braku większego doświadczenia, (...); Zdecyduje też o gotowości bojowej przy Sclavińskiej granicy i wprowadzę pierwsze ograniczenia dla byłych prowincji włącznie z zawieszeniem lub usunięciem dyplomacji poczatkowo na okres 3 miesięcy wobec Baridasu, Sclavinii i Teutonii

20:09 – Piotr II Grzegorz:
Na arenie międzynarodowej pojawił się poważny konkurent, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą. Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Musimy mieć system gospodarczy.

20:10 – Antoni:
W obecnej sytuacji należy podjąć w końcu poważną próbę zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji (...); Prawdopodobnie w celu ułatwienia obecnego funkcjonowania powinniśmy przyjąć tymczasowe rozwiązania, w tym przeniesienie polityki zagranicznej w ręce Księcia oraz jego Dworu, bliska współpraca Księcia i Rady Ministrów

20:14 – Krzysztof Hans chce, by Trizondal dołączył do KS! "mikronacje zwłaszcza te kultowe powinny trzymać się razem"

20:15 – pytanie #4
wizja KSZ

20:22 – Krzysztof Hans:
Jestem osobą która nie lubi zmian więc w przypadku KSZ nie ma się co ich spodziewać (...) Jako że mój plan zakłada zwrot ziem zajmowanych przez dawne prowincje a pierwotnie należące do Sarmacji zadaniem KSZ będzie ich odzyskanie. Nie ma większej okazji do sprawdzenia się dla żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych niż sytuacja bojowa taka będzie możliwa gdybym został Księciem (...) żołnierze będą stacjonować na granicach lądowych i morskich z dawnymi prowincjami celem docelowego działania kończącego nielegalnego zajmowania przez państwo obce zajmowania ziem

20:25 – Piotr II Grzegorz:
Dowództwo KSZ to osoby realnie doświadczone w dziedzinie wojskowości. Mi takich doświadczeń brak. Dlatego nie zamierzam dokonywać zmian na stanowisku Hetmana. Zamierzam zasięgać opinii i jego i byłego hetmana Magnuma w kwestiach wojskowości.


20:27 – Antoni:
Książę musi podejmować odpowiedzialne decyzje, które będą umożliwiały rozwój Sarmacji, a nie powrót do czasów, w których konflikty personalno-ideowe są ważniejsze od realnych działań

20:28 – Piotr II Grzegorz krytykuje Antoniego za brak w programie czegoś więcej niż działanie narracyjne ;>

20:39 – "Tak WKW chce odbudować Sarmację? Konfliktem?" - pyta Antoni

20:40 – Antoni:
nie jestem informatykiem i nie zaoferuję od siebie systemu gospodarczego.
Jednak daję od siebie tyle, ile realnie jestem w stanie dać.
Kandydat zaoferował wsparcie w realizacji projektów systemu gospodarczego niezależnie od wyniku elekcji.


20:42 – "(...) rozumiem hojne programy i propozycje, jednak raz już stworzyliście program, po którym po Waszej abdykacji nie zostało śladu. Czy tego również teraz chcemy?", pytanie Antoniego zawisło w gęstniejącym powietrzu

20:44 – czas na 2 część! wzajemne odpytywanie się kandydatów

20:49 – Piotr II Grzegorz pyta:
W jaki sposób moi kontrkandydaci zamierzają zwiększyć poziom aktywności mieszkańców

20:51 – Krzysztof Hans:
Najlepszym sposobem na zwiększenie aktywności są konkursy, narracja, projekty oraz inwencja własna mieszkanców. Wszystko w myśl zasady: masz pomysł? Zrób go razem z nami!

20:55 – Antoni:
aktywność na szczęście nie zaczyna się w momencie stworzenia programu komputerowego, ale w momencie realnych działań Sarmatów - Księcia, Dworu i wszystkich Obywateli. Dlatego ja proponuję realne inicjatywy - igrzyska, narracyjne wizyty, konkursy i pewnie wiele innych inicjatyw pojawiających się z czasem i również oddolnie, od Sarmatów.

20:57 – "Nie planuję zamykać się w pałacowym pokoju i pisać kod do oprogramowania - zamierzam być z ludźmi, rozmawiać i wspólnie przedyskutowywać najważniejsze decyzje,(..) nie uważam, żeby klikalność była główną aktywnością mikronacji" - teraz i Antoni przechodzi do ofensywy

20:59 – Piotr II Grzegorz prostuje i tonuje: " to nie system gospodarczy jest najważniejszy. Ważne jest żeby działalność narracyjna przeplatała się z gospodarczą i polityczną (...) twierdzenie, że infrastruktura nie jest ważna, bo liczą się ludzie
jest tanim populizmem (...) ludzie są najważniejsi ale potrzebują narzędzi!"

21:11 – Krzysztof Hans pyta, czy nekrofilia jest ok. Piotr II Grzegorz mówi, że nie. Antoni ~ jeśli obydwie strony tego chcą, można podyskutować.

21:13 – Antoni pyta, jaki powinien być Książe. Czy powinien wchodzić w konflikty poglądowe oraz w personalne spory? Czy Książę jako głowa państwa, tworząc swoje inicjatywy - informatyczne, fabularne czy jakiekolwiek inne powinien zachowywać prawo własności do ich elementów czy organizacji w czasie panowania jak i po opuszczeniu Tronu?

21:16 – "Jedno jest pewne, z pewnością rezultat panowania mojego czcigodnego kandydata będzie następujący: ZERO systemów, które można sobie zabrać" - Piotr II Grzegorz tupnął nogą


21:19 – Komentarze publiczności:
"słabe są przytyki dot. braku zdolności informatycznych Antoniego i końca abdykacji Piotra II Grzegorza"

21:22 – "Jedynym konfliktem za mojej kadencji będzie ten ze Sclavinią i spółką. Poza tym będę spokojny." - Hans-śmieszek w akcji

21:24 – "nie powinniśmy wybierać Księcia na podstawie tego, jakie ma umiejętności informatyczne, a na podstawie tego, jaki jest i co może swoimi ludzkimi działaniami zrobić (...), Nic nie będzie tak interesujące jak nieprzewidywalna działalność innych mikronautów" - Antoni kontratakuje

21:31 – Mój szanowny kontrkandydat wygłasza same opinie środka. Takie, które spodobają się większości. Ma być miło. Ma być fajnie. Ciepło i puchacie. Super - ale nie na ten moment, kiedy stoimy prze aktywnościowym wyzwaniem - grzmi Piotr II Grzegorz i wylicza swoje dokonania: system wsi lennych, tantiemy, prasa na stronie głównej.

21:49 – Przerwa na gównobrzurze, których nie warto roztrząsać, powoli się kończy. Pora na ostatnią część dzisiejszej debaty - pytania od publiczności!

21:50 – #1
Czy książe powinien wchodzić w konflikty poglądowe oraz w personalne spory?

21:57 – Hans: nie.


22:02 – P2G:
"Oddzielenie siebie-człowieka od pełnionej od siebie funkcji jest możliwe. Stoimy przed wyzwaniami. Potrzeba jakiejś wizji rozwoju. Wyjścia poza schemat. To czasami będzie wymagało działań czysto politycznych. Na pytanie, czy będę Elżbietą II, odpowiadam NIE BĘDĘ. Ale zdaję sobie sprawę, że korona to konieczność samoograniczeń"

22:04 – Antoni:
" Książę powinien pracować merytorycznie i uciekać od sporów personalnych, które tak bardzo wyniszczyły Księstwo w ostatnim czasie. (...) Nigdy nie będę wchodził w polityczne konszachty, będę popierał dobre pomysły, a negował złe - niezależnie kto je zgłosi i to w tym sensie apolityczność jest czymś, co deklaruję, ale to nie oznacza, że nie będę się wypowiadał."

22:06 – pytanie #2
co z wolną elekcją?

hans: zostaje

P2G: chce, by w przyszłości następną tronu był członek dworu

Antoni: zostaje22:16 – Plotki głoszą, że jeden z kandydatów karci za okazywanie reakcji!!

22:18 – Jak zwać się będą kandydaci, gdy wygrają elekcję?

Krzysztof Hans --> Krzysztof I Hans (lub jakiś ród) Sprawiedliwy
Piotr II Grzegorz --> Piotr II Grzegorz
Antoni --> Antoni coś, nie myślał o tym

22:26 – pytanie #niepamiętamktóre:
najpierw zalewacie mlekiem płatki, czy na początku lejecie mleko, a potem dosypujecie płatki?

Krzysztof Hans: Najpierw talerz z mlekiem do pełna a potem sypie płatki.
Piotr II Grzegorz: ludzie. i nutella bez chleba.
Antoni: najpierw płatki, potem mleko.

22:35 – Ankieta podsumowująca debatę!!!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsf_n3_jghIggeGmxELvKsrMNPV_SFPI1YYgnQB6lp_k_ojQ/viewform?usp=send_form

22:35 – #podsumowanie

Krzysztof Hans:
To była bardzo debata. Bardzo dziękuje za jej przeprowadzenie prowadzącym oraz konkurentom i zapraszam do urn. Na koniec ogłoszenia - Kronika zleca napisanie artykułu na temat debaty i lub wyborów - na autorów trzech artykułów nagroda pieniężna i publikacja w Kronice. Na Forum Centralnym wyniki sarmackiego głosowania do Our Sound. Zapraszam i dziękuje

22:41 – #podsumowanie

Piotr II Grzegorz:
Dziękuję za zorganizowanie debaty. Wypadło to bardzo profesjonalnie. Bardzo proszę o oddanie głosu w zbliżającej się elekcji, zgodnie ze swoimi sumieniami i poglądami. Cieszę się, że starły się dzisiaj dwie odmienne wizje sprawowania książęcego urzędu. Podsumuję swoją kandydaturę jednym zdaniem. Nie będę księciem w gronostajach. Taki byłby może dobry, ale na inne czasy. Teraz trzeba działać. Być gotowym zaryzykować. Być gotowym na jakiś pomysł wychodzący poza utarty schemat.

22:42 – #podsumowanie

Antoni:
Zanim przejdę do dalszego zachęcania do oddawania głosów na moją skromną osobę, pragnę Wam zwyczajnie podziękować, że jesteście tutaj z nami i przyglądacie się naszym wypowiedziom i próbujecie wyłonić najlepszego z najlepszych.
Pragnę również zwrócić się do moich Kontrkandydatów - padło wiele słów w tej debacie, liczę na to, iż niezależnie od niedzielnych wyników będziemy mogli po weekendzie - we względnie nowej rzeczywistości razem budować państwo - każdy ze swojego poziomu i możliwości - czy to aktywnością mediów, czy tworzeniem programu, czy realizowaniem inicjatyw i reformą ustrojową.22:45 – Debata dobiegła końca. Emocje pewnie jeszcze długo nie ostygną. Dzięki za obecność!
Oddaję pałeczkę Karolinie.
A Wam życzę mądrych wyborów!
Serduszka
12 220,00 lt
Ten artykuł lubią: Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Heweliusz Popow-Chojnacki, Brunon Krasnodębski, Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, Antoni Kacper Burbon-Conti, Piotr vel Bocian, Orjon Surma, Franz Langer, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz, Albert Felimi-Liderski, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Michał Jerzy Potocki, Filip I Gryf, Joahim von Ribertrop von Sarm, Mikołaj Torped, Laurẽt Gedeon I, Henryk Leszczyński, Gotfryd Slavik de Ruth, Eugenia von Sarm.
Komentarze
Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek
W ciemno wiem, że jest to strzał w jedenastkę na tablicy z 10-punktową tarczą! :D
Odpowiedz Permalink
Piotr vel Bocian
Dziękuję za dobrą relację na żywo.
Odpowiedz Permalink
Michaś Elżbieta II
bdb relacja!
Odpowiedz Permalink
Piotr II Grzegorz
Bardzo fajna relacja. Gratuluję organizatorom debaty!
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Bardzo zgrabnie i ciekawie posklejane. Gratuluję :)
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Dzięki relacji można wyciągnąć z debaty to, co najciekawsze. ;-)
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
To była dobra debata( i relacja)... chociaż liczyłem na walkę w kisielu na gołe klaty.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Bardzo dobra debata i fajnie że takie podsumowanie się pojawiło :)
Permalink
Piotr II Grzegorz
@Eradl bywało ostro, choć bez lepkich substancji.
Odpowiedz Permalink
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini
@Jul @HeweliuszPopow @AFvTD <<<333

Wyszło lepiej niż było planowane. Dziękuję za to że mogłem z wami pracować (z miejmy nadzieję, pożytkiem dla wszystkich).
Odpowiedz Permalink
Michał Jerzy Potocki
Debata fajna. Podobała mi się. Wydarzenie, zabawa, relacja... :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.