Dwór Książęcy, Mikołaj Torped, 15.12.2020 r. o 00:02
Ceremonia koronacji JKMości Piotra II Grzegorza (13.12.2020)

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
Drogie Sarmatki, Drodzy Sarmaci!

Wywiązując się z radcowskiego obowiązku przedstawiam reprint ceremonii koronacji Jego Książęcej Mości Piotra II Grzegorza, Księcia Sarmacji, Króla Hasselandu etc., która odbyła się 13 grudnia a. d. 2020 na kanale #sarmacja.

Jako tło muzyczne koronacji wykorzystano przygotowaną na tę okoliczność playlistę

Szczególnie dziękuję Prześwietnym Panom Orjonowi i Heweliuszowi oraz Ich Książęcym Wysokościom Helwetykowi oraz Michasiowi Elżbiecie II za pomoc w przygotowaniu ceremonii!Cytuję:

MOdo43Zb.jpg

diuk Torped, mistrz ceremonii
Wasze Książęce Wysokości, Wasza Królewska Mość, Dostojni Goście,

Dziękuję za przybycie. Rozpoczynamy ceremonię koronacji Jego Ksiażecej Mości Piotra II Grzegorza. Ceremonia składa się z odnowienia przysięgi książęcej, przemówień głów samorządów oraz przedstawicieli władz państwowych Księstwa, orędzia Jego Książęcej Mości oraz części wojskowej.

Proszę o powstanie.

Jego Książęca Mość odnowi przysięgę na wierność Konstytucji.

Ceremonię poprowadzą:
Jego Książęca Wysokość Helwetyk Romański
Jego Książęca Wysokość Filip
oraz Jego Książęca Wysokość Michał Feliks

JKW Helwetyk
W myśl praw sukcesji Najjaśniejszego Księstwa Sarmacji zwracam się do Księcia: czy Wasza Książęca Mość potwierdza wolę objęcia panowania w Księstwie Sarmacji?

JKM
Potwierdzam

JKW Filip
Czy Wasza Książęca Mość jest gotowy do odnowienia przysięgi wobec Narodu Sarmackiego?

JKM
Jestem.

Przysięgam Narodowi Sarmackiemu, na tronie książęcym, który obejmuję:
Konstytucji i prawom Księstwa Sarmacji wierności dochować, święcie ich przestrzegać i bronić;
dobru powszechnemu Narodu ze wszystkich sił wiernie służyć;
wszelkie zło i niebezpieczeństwo od Państwa czujnie odwracać;
godności imienia sarmackiego strzec niezachwianie;
sprawiedliwość względem wszystkich bez różnicy obywateli za pierwszą sobie mieć cnotę;
obowiązkom urzędu i służby poświęcić się niepodzielnie!


JKW Michał Feliks
Przyjmij tę mitrę, symbol władzy monarszej. Niech każdego dnia Twojego panowania przypomina Ci, że służba Narodowi i Konstytucji jest Twoim najwyższym obowiązkiem.

diuk Torped
Drodzy Obywatele i Dostojni Goście,

Tradycji i prawu uczyniono zadość. Ogłaszam wam zatem wielką nowinę i przedstawiam Wam Piotra II Grzegorza, nowego Księcia Sarmacji!

Proszę Wielmożnego Wicehrabiego Bartosza von Thorn-Janiczka o zabranie głosu w imieniu Starosarmacji

v-hr Bartosz von Thorn-Janiczek, Namiestnik Starosarmacji
Wasza Książęca Mość!

Przychodzi mi oto stanąć przed Waszym Majestatem, reprezentując miasta, miasteczka i wsie rdzennych terenów Księstwa. Jako Namiestnik Starosarmacji i Obywatel chylę czoła przed majestatem.
Jednocześnie pragnę złożyć na Twe ręce odpowiedzialność za nienaruszalność terenów Księstwa. W Tobie pokładam zaufanie, iż jako głowa Pańtwa będziesz bronić naszego interesu.
Oto stojąc tutaj pragnę zakrzyknąć gromkim głosem - Vivat Piotr II Grzegorz! Vivat Princeps Sarmatiae!

diuk Torped
Wiwat Książę!

Proszę o zabranie głosu Jaśnie Oświeconego diuka Piotra de Zaym, Lorda Szambelana Hasselandu

JO Piotr diuk de Zaym, Lord Szambelan Hasselandu
Wasza Książęca i Królewska Mość,
Szanowni Zebrani!

W imieniu Narodu Hasselandzkiego pragnę złożyć serdeczne gratulacje Piotrowi II Grzegorzowi, naszemu Księciu, a zarazem Królowi Hasselandu! Panuj nam długo i szczęśliwie!
Hasseland potwierdzał i potwierdza swoje niezłomne postanowienie bycia częścią Księstwa Sarmacji. To słuszna droga. Co więcej: to jedyna droga! Nie ma innej i być nie może. I nie tylko dlatego, że taka jest obiektywna potrzeba i konieczność. Nie; my po prostu tego chcemy – to jest rozwiązanie najlepsze. Oczywiście, potrzeba nowych rozwiązań w dzisiejszej Sarmacji, uściślenia jaka ma być formuła obecności Hasselandu w Księstwie. Ale to da się ustalić w drodze rozmów i demokratycznych decyzji.
Przy Tobie, Wasza Książęca Wysokość, stoimy i stać chcemy! Możesz, Książę, liczyć na nas – i na mnie osobiście.
Niech żyje Książę!
Vivat!

diuk Torped
Wiwat Książę!
Dziękujemy!

Głos zabierze Marszałek Sejmu, Prześwietny Hrabia Orjon Surma

Hr. Orjon Surma, Marszałek Sejmu
Wasza Książęca Mość,
Wasze Książęce Wysokości,
Drodzy Sarmaci i Sarmatki,
Szanowni Goście Zagraniczni!

Za kilkanaście dni pożegnamy zupełnie szalony, zarówno w kontekście sarmackim, jak i realnym, rok 2020. Myślę, że fakt, iż spotykamy się tutaj już po raz czwarty w tym roku, aby być świadkami koronacji nowego władcy Sarmacji, jest wystarczającym argumentem, aby stwierdzić, że ten rok był istotnie wyjątkowy w historii całego polskiego mikroświata.
Zapewne nie spotkalibyśmy się tu dzisiaj, gdyby nie decyzje podjęte półtora miesiąca temu przez władze Baridasu, Sclavinii i Teutonii dotyczące pójścia własną drogą I zerwania więzi łączących te państwa z Sarmacją. Czy były to decyzje konieczne, czy reakcja poprzednika Waszej Książęcej Mości była odpowiednia - oceni historia. Każdy z nas ma zapewne własną ocenę tej sytuacji i rozdrapywanie ran, które trwa do teraz, raczej niewiele w tym zakresie zmieni.
Nie chcę jednak zabierać czasu bezsensownie, w końcu koronacja to nie dysputa na temat wydarzeń z przeszłości. Liczy się przede wszystkim to, co jest teraz i to, co ma szansę zaistnieć w przyszłości.
Mamy wiarę. Mamy chęć działania. Mamy olbrzymi zapał ze strony Waszej Książęcej Mości, szczególnie w kwestii mistycznego, obiecywanego od dawna wszędzie i zewsząd, systemu gospodarczego. Park Narodowy pokazał, że można w krótkim czasie stworzyć coś, co wyzwoli dodatkową inicjatywę, sprawi, że Sarmacja będzie dla nas lepszym miejscem.
I w to przede wszystkim wierzę. Sarmacja może i powinna być lepsza. Czy tak istotnie będzie - pokaże czas. Widać światło w tunelu - pora z tego tunelu wyjść i pokazać, że mimo wszelkich przeciwieństw działamy i jesteśmy gotowi uczynić nasz kraj wielkim. Przy owocnym współdziałaniu zarówno obywateli, jak i władz, nie widzę powodu, aby tego celu nie osiągnąć.
Powodzenia, Wasza Książęca Mość!
Dziękuję.

diuk Torped
Wiwat! Dziękuję.

Głos zabierze Czcigodny Baron Antoni Kacper Burbon-Conti, Kanclerz Księstwa Sarmacji

bar. Antoni Kacper Burbon-Conti, Kanclerz Księstwa Sarmacji
Drodzy Sarmaci, Drogie Sarmatki,
Dostojni Goście i Obserwatorzy,
Wasza Książęca Mość!

Gdy przed ponad trzema tygodniami razem z Waszą Książęcą Mością wystartowaliśmy w książęcej elekcji, nie spodziewałem się, że o to dzisiaj będę stawał przed Wami wraz z moim rządem jako Kanclerz Księstwa Sarmacji.
To, że to właśnie Waszą Książęcą Mość sarmacki Naród wybrał na swojego jedenastego Księcia, a mojej osobie Sejm powierzył misję kierowania rządem jest prawdziwym świętem demokracji, w którym dzisiaj wszyscy możemy uczestniczyć.
Już teraz w imieniu wszystkich członków Rady Ministrów pragnę wyrazić słowa gratulacji oraz naszego wsparcia w tym trudzie przewodzenia Sarmacji.
Nie sposób w tym miejscu pominąć tego, iż w ubiegłej wolnej elekcji byłem głównym kontrkandydatem Waszej Książęcej Mości do objęcia sarmackiego Tronu.
Różniliśmy się wówczas pod wieloma względami, w tym zaś szczególnie w tej najważniejszej dotyczącej wizji tego jak ma wyglądać sprawowanie tej najwyższej godności.
Naród w swojej zbiorowej mądrości zadecydował i to Waszej Książęcej Mości powierzył po raz drugi ten zaszczyt, ale jednocześnie i ciężar obowiązku oraz wyrzeczeń.
Teraz, gdy poznaliśmy się już bliżej i działamy w jednym celu, wiem, że jednak wiele nas łączy i na wiele spraw patrzymy podobnie, za co chciałbym Waszej Książęcej Mości podziękować.
To bardzo istotne, bowiem przyszło nam funkcjonować i przewodzić państwu w jego historycznym momencie, gdy państwa stowarzyszone postanowiły odejść od naszej sarmackiej wspólnoty.
Dzisiaj z dumą i z nieskrywaną radością patrzymy na to jak Sarmacja dalej się rozwija, mimo tych wydarzeń. Jest to również zasługa Waszej Książęcej Mości.
Chociaż posecesyjną rzeczywistość trzeba wciąż na nowo odbudowywać, a jest jeszcze wiele do zrobienia, to wierzę, że wspólnymi siłami utrzymamy status Sarmacji jako silnego, niezależnego i wyznaczającego trendy państwa.
Czasami trzeba iść z prądem, a czasami pod prąd. Ważne, żeby iść razem.
Wierzę, że Wasza Książęca Mość zechce dalej służyć radą oraz wspierać Radę Ministrów w realizowaniu naszych planów i postulatów.
Powszechnie wiadomo, że Wasza Książęca Mość postawił sobie za cel stworzenie dla Księstwa Sarmacji systemu gospodarczego, który z założenia zrewolucjonizuje nasze dotychczasowe życie i działania.
Miałem mieć tę przyjemność z bliska przyjrzeć się zarówno pracy WKM, jak i już widocznym jej wynikom. Prace postępują w imponująco szybkim tempie, dlatego wierzę, że już niebawem system trafi w ręce wszystkich Sarmatek i Sarmatów, którzy na własnej skórze będą mogli przetestować dzieło Waszej Książęcej Mości.
W tym miejscu chcę zapewnić, że cała Rada Ministrów jest otwarta na współpracę i pomoc zarówno przy budowaniu systemu jak i późniejszym oparciu go na naszych realiach prawnych, ale również w każdej innej sprawie.
Kończąc już, w imieniu Rady Ministrów i własnym chciałbym złożyć Waszej Książęcej Mości słowa moich najszczerszych gratulacji. Życzymy także wielu sił do dalszego przewodzenia Księstwu pod książęcym sztandarem.
W ramach prezentu z okazji Koronacji Waszej Książęcej Mości Rada Ministrów wyemitowała trzy znaczki koronacyjne, które od dzisiaj już można nabyć w sarmackiej Poczcie.
https://www.sarmacja.org/znaczki/znaczek/286
Księstwo Sarmacji
Księstwo Sarmacji to państwo wirtualne, istniejące wyłącznie w internecie, które odwzorowuje mechanizmy państwowe, politykę, gospodarkę.
https://www.sarmacja.org/znaczki/znaczek/287
Księstwo Sarmacji
Księstwo Sarmacji to państwo wirtualne, istniejące wyłącznie w internecie, które odwzorowuje mechanizmy państwowe, politykę, gospodarkę.
https://www.sarmacja.org/znaczki/znaczek/288
Księstwo Sarmacji
Księstwo Sarmacji to państwo wirtualne, istniejące wyłącznie w internecie, które odwzorowuje mechanizmy państwowe, politykę, gospodarkę.
Znaczki już teraz są do nabycia przez Sarmatów i Sarmatki, a na ręce Waszej Książęcej Mości zostaną przekazane po uroczystości.
Vivat Książę!
Vivat Sarmacja!

diuk Torped

Wiwat Książę!
Wiwat Kanclerz
Wiwat Sarmacja!

Proszę, by głos zabrał Jaśnie Wielmożny Markiz Daniel January von Tauer-Krak, Marszałek Trybunału Koronnego

mar. Daniel January von Tauer-Krak, Marszałek Trybunału Koronnego
Wasza Książęca Mość,
Wasze Książęce Wysokości,
Drodzy Sarmaci i Sarmatki,
Dostojni Goście Zagraniczni!

Kilka słów od Marszałka Trybunału Koronnego. Kilka, bo przeprowadzamy się powoli do Angemontu.
Z racji na fakt, iż mamy grudzień.
To powiem kilka słow o mijajacycm roku, który ze wszechmiar był rokiem dziwny i niespodziewanym.
Spojrzmy choćby na wydarzenia jakie miały miejsce w naszej ojczyźnie.
Referendum odwoławcze.
Pierwsza Elekcja.
Traktaty.
Kryzys wyborczy.
Abdykacja.
Druga Elekcja.
Błękitny październik
W końcu trzecia elekcja
Przypomnijmy sobie te wydarzenia.
Zastanówmy się nad stanem Sarmacji.
Pomyślmy co moglibyśmy zrobić lepiej i czy dobrze wykorzystamy ten rok, który nadejdzie
Ja osobiście mam nadzieję, że nadejdzie czas stabilizacji i budowy nowej Sarmacji.
Jej nowej wizji, a także nowego spojrzenia, nowej definicji Księstwa
Czeka nas wiele wyzwań. Wiele zmian.
W tym jedna z najważniejszych dla TK, a mianowicie reforma wymiaru sprawiedliwości.
Mam nadzieje, że rozsądnie podejdziemy do budowy nowej Sarmacji.
Zaś w tym momencie i z tego miejsca chciałbym wraz z Asesorami życzyć WKM długiego panowania, pełnego sukcesów.
Udanej pracy z systemem gospodarczym
Mam również głęboką nadzieję, że Sarmacja rozkwitnie pod panowaniem Waszej Książęcej Mości!
Vivat Książę!
Vivat Księstwo!

diuk Torped
Wiwat!

JKM
Sarmatki i Sarmaci,
Dostojni Goście Zagraniczni,

Dziękuję za liczne przybycie na uroczystość mojej koronacji. Dziękuję za wzruszającą organizację.
Kiedy dziesięć lat temu włożyłem książęcą mitrę w moim koronacyjnym przemówieniu wskazałem, że idealna mikronacja to taka, w której wzajemnie wpływają na siebie trzy aspekty życia państwa: aspekt polityczny, aspekt społecznościowy i aspekt gospodarczy. Wizję tę realizowałem jako Książę. I tak na przykład: powstał system agregowanej prasy (aspekt społecznościowy) ale towarzyszyły mu tantiemy (aspekt gospodarczy). Funkcjonowała Złota Wolność, ale z prostego klikania na mapie rodziły się konflikty narracyjne i polityczne. Istniał system polityczny, ale liderzy opinii, nagradzani wsiami lennymi mieli na niego proporcjonalnie większy wpływ.
Podejście to, z upływem lat, wydaje się zasadne. Sarmacja dysponuje już dziś doskonałym systemem wymiany informacji (DSG), rozbudowanym systemem polityczno-prawnym. Brakuje gospodarki. Dlatego priorytetem Korony na najbliższe tygodnie, jest przygotowanie systemu Złota Wolność 2.0. I choć uważam, że bez systemu gospodarczego mikronacja może funkcjonować, to dzięki efektowi synergii, symulacja gospodarcza w dalszej perspektywie przełoży się na także na większą aktywność w zakresie prawa, kultury, nauki, sztuki.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że narzędzia techniczne są tylko ŚRODKIEM DO CELU, jakim aktywność poszczególnych ludzi. To Sarmaci tworzą Sarmację i świadomość tego będzie towarzyszyła moim rządom. Dlatego z uwagą przysłuchiwałem się przemówieniom moich przedmówców
Ponieważ sam jestem na początku mojej drugiej książęcej drogi, pragnę oddać czas przypadający na moje przemówienie tym, których aktywność już pozwoliła wzmocnić Księstwo
W związku z powyższym

MY, Piotr II Grzegorz, książę Sarmacji etc.
§ 1
Nadajemy 1 wieś lenną następującym osobom:
Janowi Magov-Zaorskiemu (A7212),
Aleksandrowi Damianowi Chojnackiemu (AE804),
Julianowi Fer at Atera (AF827),
Piotrowi Jankowskiemu (AH166),
Ignacemu Urbanowi de Ruth (T1167).
§ 2
Nadajemy 2 wsie lenne następującym osobom:
Michasiowi Elżbiecie II (A0441),
Henrykowi Leszczyńskiemu (A7599),
Albertowi Felimi-Liderskiemu (AE494),
Hewretowi z Gerwenu (AF166),
Laurẽtowi Gedeonowi I (AF766),
Eradlowi Adrienowi Marcusowi Piusowi da Firenza (AG232),
Albertowi Janowi Maatowi von Hippogriff (AG681),
Gustawowi Fryderykowi von Hippogriff (AG804),
Januszowi Zabierajowi (AH077).
§ 3
Nadajemy 3 wsie lenne następującym osobom:
Magnumowi von Graudenz (A1685),
Mikołajowi Torpedowi (A5781),
Severinowi Verwaltung-Esteladio (AG763),
Taddeo von Hippogriff-Piccolomini (AG864),
Franzowi Langerowi (AG874),
Piotrowi vel Bocianowi (AG958),
Gotfrydowi Slavikowi de Ruth (T1141).
§ 4
Nadajemy 4 wsie lenne następującym osobom:
Piotrowi de Zaym (A1225),
Krzysztofowi Hansowi van der Ice (AB726),
Juliette Altrimenti (AF686),
Danielowi Januaremu von Tauer-Krakowi (AG003),
Heweliuszowi Popow-Chojnackiemu (AG006),
Filipowi I Gryfowi (AG866).
§ 5
Nadajemy 5 wsi lennych następującym osobom:
Vanderleiemu àla Triste v. H. dela Sparasan (AG287),
Antoniemu Kacprowi Burbon-Conti (AG654),
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916),
Brunonowi Krasnodębskiemu (AH160).
§ 6
Nadajemy 6 wsi lennych następującym osobom:
Bartoszowi von Thorn-Janiczkowi (A3199),
Alfredowi Fabianowi von Hohenburg Tehen-Dżekowi (AG541).
i w tym miejscu zbliżamy się - nadania są wynikiem przeprowadzonej ankiety, ale w obliczu ostatnich wydarzeń szczególnie kolejne punkty postanowienia są dla mnie ważne
§ 7
Nadajemy 7 wsi lennych następującym osobom:
Avrilowi von Levengothon (A7169),
Orjonowi Surmie (AF972).
i proszę przyjąć szczególne, osobiste podziękowania - dzięki diukowi w znacznej mierze tutaj jesteśmy:
§ 8
Nadajemy 9 wsi lennych diukowi Prokrustesowi (A1217).

W ZWIĄZKU z powyższymi nadaniami doszło do aktualizacji stanu szlachty
§ 9
W związku z osiągnięciem progu 3 wsi lennych, nadajemy tytuł kawalera Brunonowi Krasnodębskiemu (AH160).
(witamy wśród szlachciców!)
§ 10
W związku z osiągnięciem progu 18 wsi lennych, nadajemy tytuł wicehrabiego Antoniemu Kacprowi Burbon-Conti (AG654).
§ 11
W związku z osiągnięciem progu 30 wsi lennych, nadajemy tytuł hrabiego:
Krzysztofowi Hansowi van der Ice (AB726),
Santiago Vilarte von Hippogriff (AG916).
§ 12
W związku z osiągnięciem progu 45 wsi lennych, nadajemy tytuł markiza Vanderleiemu àla Triste v. H. dela Sparasan (AG287).
W tym miejscu przechodzimy do pewnego NOVUM
§ 13
W związku z osiągnięciem progu 100 wsi lennych, nadajemy tytuł diuka-starosty:
Miszy JK Korabowi-Kaku (A0014),
Michasiowi Elżbiecie II (A0441),
Zbyszkowi Gustolúpulo (A1070),
diukowi Prokrustesowi (A1217),
Piotrowi de Zaym (A1225),
Magnumowi von Graudenz (A1685),
Henrykowi Leszczyńskiemu (A7599),
Laurẽtowi Gedeonowi I (AF766),
Gotfrydowi Slavikowi de Ruth (T1141).
§ 14
W związku z osiągnięciem progu 140 wsi lennych, nadajemy tytuł diuka-wojewody:
Mikołajowi Torpedowi (A5781),
Avrilowi von Levengothon (A7169).

JKM
Zapraszam diuka Levengothona oraz diuka Torpeda do szanownego gmachu SENATU!

diuk Torped
AVE CESAR

JKM
Odrobina obliczeń technicznych - która pokazuje jakie są nowe widełki (obowiązywać będą na następnym nadaniu!)
(trochę sie obawiałem wzoru; ale wyszło chyba nie najgorzej; czym będzie nas więcej tym się system unormuje)
§ 15
Dla ustalenia progów, uprawniających do nadania wsi lennych dokonuje się następujących ustaleń i obliczeń:
liczba szlachty wynosi: 41,
liczba szlachty w 1 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla diuka-wojewody) wynosi 2,
liczba szlachty w 2 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla diuka-starosty) wynosi 7,
liczba szlachty w 3 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla diuka) wynosi 6,
liczba szlachty w 4 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla markiza) wynosi 7,
liczba szlachty w 5 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla hrabiego) wynosi 6,
liczba szlachty w 6 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla wicehrabiego) wynosi 7,
liczba szlachty w 7 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla barona) wynosi 2,
liczba szlachty w 8 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla baroneta) wynosi 2,
liczba szlachty w 9 kurii (właściwej dla obliczenia progu dla kawalera) wynosi 2,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 1 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 144,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 2 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 106,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 3 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 71,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 4 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 42,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 5 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 32,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 6 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 25,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 7 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 16,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 8 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych: 11,
szlachcic lub arystokrata, z najmniejszą liczbą wsi w 9 kurii, posiada następującą liczbę wsi lennych:
I teraz istotna rzecz czyli nowe progi wsi lennych:
§ 16
Ustala się następujące progowe liczby wsi lennych, uprawniające do nadania tytułu na kolejnej uroczystej ceremonii lub wcześniej:
dla diuka-wojewody: 144,
dla diuka-starosty: 106,
dla diuka: 71,
dla markiza: 42,
dla hrabiego: 32,
dla wicehrabiego: 25,
dla barona: 16,
dla baroneta: 11,
dla kawalera: 3.
Zobaczymy, jak system się sprawdzi
W interesie nas wszystkich jest teraz, żeby NOWYCH mieszkańców było jak najwięcej, to będzie

Diuk Torped
Wiwat Książę!
Wiwat Sarmacja!

Michał Jerzy Potocki, Kanclerz Wielki w Rzeczpospolitej Obojga Narodów

Wasza Książęca Mość, Ja Michał Jerzy Potocki, Kanclerz Wielki w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, oraz Książę Skarlandu pragnę jeszcze raz złożyć gratulacje z okazji wyboru waszej osoby na Księcia Sarmacji. Gratulacje. Vivat. Liczymy na długą i niezachwianą przyjaźń naszych narodów. I mówię to zarówno jako przedstawiciel Skarlandu oraz RON.
diuk Torped
Po przemówieniach Gości Zagranicznych będzie 5 minut przerwy technicznej, a następnie część wojskowa
Proszę o zabranie głosu
Jego Ekscelencję Władimira Iljicza Grenina

Vanderlei:
(przeszkadza)

diuk Torped
(ekhem, prowadzi się tu ceremonię)

JE Władimir Iljicz Grenin

Wasza Książęca Mość! Szanowni Sarmaci! W imieniu własnym oraz wszystkich Brodryjczyków pragnę złożyć serdeczne gratulacje na ręce Waszej Książęcej Mości oraz życzyć owocnego panowania. Stanie na straży państwa jest zaszczytem, ale i wielką odpowiedzialnością za Naród i państwo. Mam nadzieję, że okres rządów Waszej Książęcej Mości będzie okresem dalszego rozkwitu tego kraju, a nasze narody będą w najbliższym czasie mogły współpracować nawiązując stosunki dyplomatyczne. Niech żyje Sarmacja! Niech żyje Piotr II Grzegorz!

diuk Torped

Wiwat!
Dziękujemy Waszej Ekscelencji za przybycie
Drodzy Goście, wobec braku informacji od Wysokich Przedstawicieli Państw o woli zabrania głosu, ogłaszam krótką przerwę techniczną na przemieszczenie się na zewnątrz.
Po przerwie przechodzimy do części wojskowej.
Zaczynamy o 21.21

JKM
Dziękuję!

JO Karolina Aleksandra
Ja tylko chciałam pogratulować nowemu-staremu Księciu. Wiwat Sarmacja! I jak to powiedział JKW Helwetyk w orędziu abdykacyjnym swoim: Alleluja i do przodu!

JE Ametyś
Pozdrawiam Towarzysza Księcia w imieniu wiecznie bratniego Narodu Bialeńskiego oraz władz naszej Republiki. Oby to panowanie było czssem pomyślnym dla nas wszystkich. Alleluja i do przodu

JKW Andrzej Fryderyk
To ja może skorzystam z okazji i życzę Jego Książęcej Mości życzenia udanego panowania. Życzę również by nie pozostał postawiony w sytuacji bez dobrego wyjścia. Życzę ponownego rozkwitu Księstwa pod Waszym panowaniem.


diuk Torped
Proszę o zabranie głosu Jaśnie Oświeconego Diuka Gotfryda Slavika de Ruth, Hetmana Wielkiego, Diuka-Starostę

JKM
oczywiście ten "starosta" to techniczny bonus, jak najbardziej tytułowanie diukiem wchodzi w grę

Godfryd Slavik de Ruth, Hetman Wielki Księstwa

Wasza Książęca Mość,
Czcigodni obywatele i mieszkańcy Księstwa Sarmacji,
Zaproszeni goście.

Postaram się mówić szybko, krótko i konkretnie jak na żołnierza przystało.
Obecny moment to przede wszystkim okres radości, gratulacji, a także życzeń dla wybranego Księcia Piotra II Grzegorza.
Urząd na który go wybraliśmy nie należy ani do łatwych ani do przyjemnych, z czego Jego Książęca Mość z pewnością zdaje sobie sprawę.
Wierzę, że właśnie Ty Książę, możesz wprowadzić Księstwo Sarmację w czasy aktywności i ekonomicznego skoku, tak potrzebnego w tych trudnych dla Mikronacji czasach.
Z mojej strony, oraz ze strony żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych mogę zapewnić, że w naszych szeregach zawsze odnajdzie Książę wsparcie, pomoc oraz radę.
Jesteś naszym zwierzchnikiem i dowódcą. I jesteśmy dumni, że możemy służyć w siłach zbrojnych pod Twoim dowództwem.
Vivat Książę!
Vivat Sarmacja!
Vivat KSZ!

Diuk Torped
Wasza Książęca Mość!
Szanowni Goście!
Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej.

kpt. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Na ramię – BROŃ! Prezentuj – BROŃ!
Poczet flagowy – do podniesienia flagi państwowej – MARSZ!

Diuk Torped
(poczet flagowy maszeruje do masztu)

Dowódca uroczystości
Z okazji koronacji Jego Książęcej Mości, Księcia Sarmacji – flagę państwową – PODNIEŚ!

Diuk Torped
(podniesiona zostaje flaga państwowa)

Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Na ramię – BROŃ! Do nogi – BROŃ! SPOCZNIJ!

diuk Torped
Za chwilę Hetman Wielki Księstwa Sarmacji przekaże Jego Książęcej Mości sztandar 1 Grodziskiego pułku straży przybocznej jako symbol zwierzchnictwa nad Książęcymi Siłami Zbrojnymi

Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Na ramię – BROŃ! Prezentuj – BROŃ! Poczet sztandarowy! Przed front szyku – MARSZ!

Dowódca uroczystości
(poczet wychodzi przed front szyku)
(Hetman Wielki podchodzi do pocztu, salutuje sztandarowi, następnie odbiera sztandar od sztandarowego i przekazuje go JKM)

Gotrfryd Slavik de Ruth, Hetman Wielki
Wasza Książęca Mość! W imieniu Książęcych Sił Zbrojnych przekazuję Waszej Książęcej Mości sztandar 1 Grodziskiego pułku straży przybocznej jako symbol zwierzchnictwa nad Książęcymi Siłami Zbrojnym.

diuk Torped
(Książę całuje płat sztandaru, następnie odbiera go od Hetmana)

JKM
Panie Hetmanie! Dziękuję za waszą lojalność ojczyźnie i trud codziennej warty nad jej bezpieczeństwem! Czołem żołnierze!

diuk Torped
(Książę oddaje sztandar sztandarowemu)

Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Poczet sztandarowy – do szyku – WSTĄP!

diuk Torped

(poczet wraca do szyku)

Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Na ramię – BROŃ! Do nogi – BROŃ! SPOCZNIJ!

diuk Torped
Za chwilę nastąpi przegląd pododdziałów Książęcych Sił Zbrojnych oraz Gwardii Hasselandzkiej przez Jego Książęcą Mość oraz Hetmana Wielkiego

Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Na ramię – BROŃ! Prezentuj – BROŃ! Na prawo – PATRZ!
herb_ksz

diuk Torped
(JKM oraz Hetman Wielki w asyście dowódcy uroczystości dokonują przeglądu pododdziałów honorowych KSZ i GH)
Za chwilę nastąpi defilada pododdziałów Książęcych Sił Zbrojnych i Gwardii Hasselandzkiej oraz zejście pododdziałów z placu.

Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Na ramię – BROŃ! Do nogi – BROŃ! SPOCZNIJ!
herb_ksz

Gotfryd Slavik de Ruth, Heman Wielki
-Pododdział reprezentacyjny 1 Grodziskiego Pułku Straży
-Pododdział reprezentacyjny Książęcych Wojsk Lądowych
-Pododdział reprezentacyjny Książęcych Wojsk Specjalnych
-Pododdział reprezentacyjny Książęcych Sił Powietrznych
-Pododdział reprezentacyjny Książęcej Żandarmerii Wojskowej
-Pododdział reprezentacyjny Książęcej Marynarki Wojennej
-Pododdział reprezentacyjny Książęcej Akademii Wojskowej
-Pododdział reprezentacyjny Królewskiej Armii Hasselandu

diuk Torped
(przegrupowanie do kolumn marszowych oraz defilada)
Przed Jego Książęcą Mością maszerują kolejno pododdziały honorowe Książęcych Wojsk Lądowych, Książęcych Sił Powietrznych, Książęcej Marynarki Wojennej, Książęcej Żandarmerii Wojskowej oraz Gwardii Hasselandzkiej

Dowódca uroczystości
Pododdziały – BACZNOŚĆ! Na ramię – BROŃ! Do defilady, w ugrupowanie marszowe, kierunek prawo – MASZEROWAĆ! Pododdziały – SPOCZNIJ!

diuk Torped

(pododdziały defilują, następnie schodzą z placu, dowódca uroczystości składa meldunek JKM)

Dowódca uroczystości
Wasza Książęca Mość! Dowódca uroczystości melduje zakończenie części wojskowej uroczystości!


Wyraźnie zaspana Posłanka JCMości Joanny Izabeli po zakończeniu ceremonii prosi o chwilę atencji, chyba przegapiła odpowiedni moment na złożenie życzeń:
Natalia von Lichtenstein, Posłanka Jej Cesarskiej Mości Joanny Izabeli

Wasza Książęca Mość,

Wspaniale jest obserwować powtórkę z wydarzeń, które miałam okazję obserwować wiele lat temu. Chciałabym złożyć Waszej Wysokości szczere i prywatne życzenia pomyślności. Myślę, że to wielka odwaga i odpowiedzialność, szczególnie w tych czasach, podjąć się tronu w Księstwie Sarmacji. Wiem jednak, że przez wzgląd na doświadczenie i przymioty osobiste charakteru, sprosta Wasza Wysokość oczekiwaniom Sarmatów.
W imieniu Jej Cesarskiej Mości Joanny Izabeli i jako przyszła Przeorysza Suwerennego Zakony Walecznego Zakonu Kobiecego Joannitek Jej Cesarskiej Mości Joanny Izabeli składam życzenia pomyślności. Bo pomimo oczywistych, dzielących nas dzisiaj granic, w rozumieniu fizycznym i mentalnym, wciąż jesteśmy jedną, mikronacyjną wspólnotą, która powinna się wspierać. Gratuluję i liczę na pokojową współpracę w przyszłości.
Vivat Książę!

[na tym zakończono uroczystości]
Dotacje
3 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Arkadiusz Maksymilian, Piotr II Grzegorz, Filip I Gryf, Mateusz Wilhelm.
Serduszka
12 952,00 lt
Ten artykuł lubią: Arkadiusz Maksymilian, Piotr II Grzegorz, Antoni Kacper Burbon-Conti, Henryk Leszczyński, Daniel January von Tauer-Krak, Michaś Elżbieta II, Albert Felimi-Liderski, Alfred Fabian von Hohenburg Tehen-Dżek, Jan Magov-Zaorski, Laurẽt Gedeon I, Apolinary Montserrat, Filip I Gryf, Janusz Zabieraj, Joahim von Ribertrop von Sarm, Mateusz Wilhelm, Anatol Qwerty, Piotr vel Bocian, Brunon Krasnodębski, Taddeo von Hippogriff-Piccolomini, Fryderyk von Hohenzollern, Natalia Alatriste von Lichtenstein, Michał Jerzy Potocki.
Komentarze
Antoni Kacper Burbon-Conti
Vivat Książę!
Odpowiedz Permalink
Mateusz Wilhelm
"Wyraźnie zaspana Posłanka JCMości Joanny Izabeli po zakończeniu ceremonii prosi o chwilę atencji, chyba przegapiła odpowiedni moment na złożenie życzeń:" to chyba nie było potrzebne, tym bardziej, że sama zainteresowana wytłumaczyła się pewnym problemem w realu ;|
Odpowiedz Permalink
Filip I Gryf
Koronacje są takie fajne! ;-)
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
@mtk najwyraźniej było, bo zainteresowana na forum tzw unii sugeruje że to imperialistyczni sarmaci znów robią Teutonii na złość :)
Odpowiedz Permalink
Mateusz Wilhelm
hmm, ostatnio oglądałem jakiś program o Korei Północnej, tam też zarzucano imperialistycznym USA wszystkie popełniane błędy ...
Odpowiedz Permalink
Albert Felimi-Liderski
Brawa dla organizatorów, gratulacje dla wszystkich nagrodzonych i powodzenia dla nowego-starego Księcia ;)
Odpowiedz Permalink
Oktawius Juliusz
Fajnie
Odpowiedz Permalink
Oktawius Juliusz
bardzo fajnie
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Tak było nie zmyślam :) GJ!
Odpowiedz Permalink
Santiago Vilarte von Hippogriff
" -Pododdział reprezentacyjny Królewskiej Armii Hasselandu"

formacji, która nie istnieje od dwóch lat, a która pojawiła się już w tym roku chyba na rocznicy KS :D
Odpowiedz Permalink
Natalia Alatriste von Lichtenstein
Teraz dopiero doczytałam na swój temat. @MAP nie obrażaj się na mnie ;< Nie może być za słodko, bo by było słodkopierdząco. Troszkę tylko sobie zażartowałam, no!
Odpowiedz Permalink
Mikołaj Torped
@NvLH Och, to cieszę, że się wyjaśniło :) Niestety już za późno na edycję.
Odpowiedz Permalink
Natalia Alatriste von Lichtenstein
@MAP Spoko, nie mam nic przeciwko :D Małą złośliwość za małą złośliwość. Ale przyznaj chociaż, że treść gratulacji była bardzo grzeczna.
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
To była dobrze zorganizowana i sprawnie prowadzona Koronacja. Nawet jeśli było to w ostatniej chwili, co dodatkowo podkreśla opanowanie i spokój ceremonii.
Vivat Książe

@SantiVilarte
Informuję że pododdział reprezentacyjny KAH jest od 2018 roku na każdej imprezie z udziałem KSZ. To nasz hołd dla tej formacji i jej tradycji.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.