Goniec Czarnoleski, Krzysztof Czuguł-Chan, 02.07.2012 r. o 09:17
Exclusionem, remotionem, mutationem
Seria wydawnicza: Strzał z Duppy

Prezentujemy Państwu kolejne przetłumaczone dzieło Antoniego Hermana Strzałeckiego, które było jedną z pierwszych napisanych przez Strzała publikacji. Niestety podczas Wielkiego Przepadu większość stron rękopisu uległo zniszczeniu i zachowane fragmenty pozwoliły jedynie na szczątkowe odtworzenie i przetłumaczenie tej ponad 100-stronicowej rozprawy o metodyce rozwiązywania problemów w urzędach, w oparciu o jego doświadczenia z terminowania w kancelarii książęcej.
Exclusionem, remotionem, mutationem

W środowiskach biurokratycznych zauważam zepsucie, które osłabia państwo, gdyż trzonem i fundamentem naszego kraju jest poprawnie działający aparat państwowy. Obecnie panujące w urzędach państwowych rozpasanie stwarza zły obraz państwa i środowiska biurokratycznego, a zatem należy walczyć z nim bezwzględnie, wykorzystując wszystkie dostępne konstytucyjnie środki zapobiegania tym przykrym zjawiskom.

(...)
Bazując na obserwacjach swych, które poczynam w trakcie wykonywania swych obowiązków, wysnuwam teorię, że aparat kar działałby wydajniej, gdyby stosował trzy zasady postępowania z niesubordynowanymi.

Primo – exclusionem (łac. wykluczenie).
Urzędnik wykluczony z działania swego departamentu pozbawiany jest pracy na czas określony, zależny od naganności swego zachowania, by mógł podczas tego okresu swej nieaktywności, ale nie absencji (bo urzędnik winien do pracy przychodzić,), uświadomić sobie własną potrzebę pracy, bez której jego istota skazana jest na torturę pasywności w każdym wymiarze. Przyglądając się swojej pracy, której ciągle przybywa, urzędnik przechodzi przez moment załamania, w którym stwierdza, że postanawia poprawę, ale nie jest to postanowienie czyste, podświadome, a perfidna, przemyślana decyzja.
Po upływie stosownego czasu, złamana buta powinna przerodzić się w szczerą chęć do należytego wykonywania obowiązków, które należy wówczas przywrócić.

Secundo – remotionem (łac. usunięcie).
Gdy rezultatów nie przynosi krok pierwszy należy urzędnika usunąć ze stanowiska i przesunąć w hierarchii biurokratycznej poniżej wcześniejszego poziomu. Taki zabieg powinien uświadomić urzędnikowi, że praca, którą wykonuje nie jest bezsensowną dłubaniną w papierach, a prawdziwie ważnym zadaniem w porównaniu do tej pracy, którą wykonują ludzie pracujący na niższych stanowiskach. Okres usunięcia powinien trwać dopóty, dopóki urzędnik nie będzie pracował właściwie na mniej wymagającej pozycji.

Tertio – mutationem (łac. zmiana).
Urzędnik, którego postępowanie nie uległo poprawie przy zastosowaniu kroków poprzednich stanowi cios w poprawne funkcjonowanie organów państwowych i niszczy ich obraz w oczach obywateli, a zatem należy z całą surowością znaleźć na jego miejsce zastępstwo, a samemu zwolnionemu nie wypłacić pensji, bo jeno uczciwie i rzetelnie pracujący zasługują na pochwałę państwa.

(...)
Zabiegi mające na celu poprawę funkcjonowania organów państwowych stanowić winny główną troskę rządzących, gdyż bez ich ingerencji zmiany takowe nie mają racji bytu, a ich poparcie jest kluczowe dla powodzenia procesu.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Henryk Leszczyński.
Serduszka
500,00 lt
Ten artykuł lubią: Karolina Aleksandra, Helwetyk Romański, Avril von Levengothon, Irmina de Ruth y Thorn, Ivo Karakachanow, Mateusz Korecki, Mikołaj Torped.
Komentarze
Ten artykuł oczekuje na pierwszy komentarz.

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.