Konkurs Ptaki Sarmacji już wkrótce

W podziemiach Czarnoleskiego Instytutu Przyrodniczego odnaleziono bogate zbiory ornitologiczne. Niestety czas sprawił, że przetrwały same zbiory. Katalog oraz wszelkie opisy zaginęły. Efekty wielowiekowej działalności badawczej naukowców z całego Księstwa zostały zaprzepaszczone. Zebrano tu okazy z terenów całej Sarmacji. Czas ponownie uporządkować okazy. Czas przystąpić do pracy.


Zasady konkursu

Konkurs „Ptaki Sarmacji” jest permanentnym oraz długofalowym i wielopłaszczyznowym konkursem. Raz w tygodniu, w niedzielę prezentowany będzie kolejny okaz. Pierwsza ptasia zagadka opublikowana zostanie w niedzielę,  12 stycznia 2014 A.D.

Zakończenie konkursu nastąpi po Wielkanocy 2014 A.D., po 27 kwietnia. Konkurs składać się będzie z 15 następujących po sobie etapów. Przewidziane są zarówno nagrody końcowe, jak i nagrody cząstkowe. Nagrody cząstkowe wypłacane będą w kategorii „Zagadka”.

Zasady konkursu powtórzono na Forum w tym miejscu: http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=365&t=12714

Konkurs będzie rozstrzygany w kilku kategoriach:

Zagadka

Po publikacji każdego okazu przez kolejnych siedem dni każdy może rozwikłać zagadkę i rozpoznać tajemniczego ptaka. W tym celu należy do mnie na PW nadesłać wiadomość zawierającą (mój paszport A5852):

·         nazwę polską
·         nazwę łacińską
·         opis cech pozwalających na identyfikację ptaka
·         link do źródła weryfikacyjnego (do wyboru)
o   strona internetowa z opisem ptaka
o   skan lub zdjęcie książki lub czasopisma z opisem
·         ewentualne informacje o płci okazu, jeśli zdjęcie na to pozwala

Nadesłana wiadomość musi koniecznie zawierać wszystkie powyższe dane. Wyjątkiem jest informacja o płci. Brak nazw polskiej, łacińskiej, opisu cech rozpoznawczych i linku do źródła dyskwalifikuje dana wiadomość. Można próbować przy kolejnym okazie.

Premiowana będzie zarówno szybkość nadsyłania poprawnych odpowiedzi (3 pierwsze zgłoszenia z danego tygodnia) oraz aktywność, czyli ilość udzielanych odpowiedzi.

Termin odpowiedzi na daną zagadkę mija zawsze w sobotę o godzinie 24:00. Od tego momentu zaczyna się niedziela i oczekiwanie na kolejną publikację ptaka do rozpoznania. Trudność wynikać będzie z różnych godzin publikacji. Trzeba zaglądać i sprawdzać prasę i forum.

Legenda

Każdy ptak uczestniczący w konkursie może stać się przedmiotem legendy. Legenda może być utworem prozatorskim lub poetyckim albo mieszać oba gatunki. Tekst zawierać musi minimum 500 słów i być sformułowany poprawną polszczyzną lub staropolszczyzną zgodnie z zasadami pisowni ii gramatyki.

Tekst legendy można w dowolnym momencie opublikować w odpowiednim poście. Każdy ptak będzie zamieszczany w odrębnym wątku. Dodatkowo należy na mojego maila [adam.grzelązka@gmail.com] nadesłać kopię w postaci dokumentu DOC, DOCX, RTF lub TXT. Tytuł dokumentu wg wzoru: „Ptaki Sarmacji nr xx”. Na końcu dokumentu podpis autora oraz numer jego sarmackiego paszportu.

Każdy autor może zgłosić tylko jedną legendę do jednego ptaka. Premiowana będzie ilość zgłoszonych legend. Można zatem zgłosić tyle utworów literackich, ile zostanie opublikowanych ptaków w konkursie. Organizator w mojej osobie zastrzega sobie prawo do odrzucenia utworu z subiektywnych powodów świadczących o mierności nadesłanego tekstu. Ważniejsza jest jakość niźli poślednia ilość.

Legenda musi wiązać się z jakaś dowolnie wybraną miejscowością sarmacką i uwzględniać lokalny koloryt zarówno prowincji jak i danego miasta. Dodatkowo autor legendy może nadać nazwę własną ptaka. Najlepsza nazwa zostanie dodatkowo nagrodzona na koniec konkursu i zostanie uwieczniona w czarnoleskich annałach Instytutu Przyrodniczego.

Grafika

Każdy grafik może pobrać grafikę danego ptaka z konkursu i dowolnie ją przetworzyć na programach graficznych zgodnie ze swoją wizją. Można zgłosić jedną wizję artystyczną dla danego ptaka konkursowego. Pracę publikujemy w wątku internetowym. Tu także poza wyłonieniem najlepszych prac premiowana będzie ilość zgłoszeń o stosownej wartości artystycznej. Zastrzeżenia subiektywne jak wyżej.

Format pracy graficznej: 588x305 px. Najlepsze prace zostaną przekazane Poczcie Baridajskiej jako przyszłe pocztówki, stąd format prac graficznych.

Sponsorzy

Organizatorem konkursu jest CIAPEK. Numer konta bankowego: S00013. Organizator konkursu zwrócił się o dotację sponsorską do Rady Ministrów oraz władz Miasta Czarnolas.

Sponsorem mogą zostać zarówno osoby prywatne, jak i samorządy oraz instytucje. W tym celu należy dokonać przelewu na konto CIAPKA nr S00013 tytułem „Ptaki Sarmacji”.

Liczymy na hojność darczyńców. Każdy donator zostanie wymieniony podczas rozdawania nagród w artykule prasowym podsumowującym konkurs. Wysokość nagród bowiem zależy od zgromadzonych środków finansowych.

Przyznanych zostanie łącznie 15 trójstopniowych nagród cząstkowych (konkurs potrwa 15 niedziel). Łączna zamierzona suma do rozdysponowania na te nagrody wynosi 24 000 lt.

Przyznane zostaną również 2 nagród główne czterostopniowe o łącznej przewidywanej wartości 100 000 lt.

Przyznane zostaną również 3 nagrody czterostopniowe za aktywność (ilość zgłoszeń) o łącznej wartości 54 000 lt.

Łączna przewidywana pula nagród do rozdania wynosi 178 000 lt.

Nagrody

Nagradzana jest szybkość reakcji w zagadce. Liczą się przede wszystkim trzy pierwsze poprawne zgłoszenia. Na koniec konkursu podliczona zostanie również ilość zgłoszeń dokonana przez każdego uczestnika konkursu.

Do konkursu dołączyć może każdy w dowolnym momencie. Jedynie w przypadku kategorii „Zagadka” nie można nadsyłać zgłoszeń do zamkniętych już etapów. W przypadku „Legendy” i „Grafiki” można w dowolnym momencie nadesłać pracę tyczącą się danego ptaka będącego obiektem konkursu.

ZagadkaKolejność zgłoszeń (tygodniowo):
§  I zgłoszenie: 1000
§  II zgłoszenie: 500
§  III zgłoszenie: 100

Łączna ilość zgłoszeń na koniec konkursu
§  I miejsce: 10000
§  II miejsce: 5000
§  III miejsce: 2000
§  IV miejsce: 1000

Legenda

Najlepsze prace
§  I miejsce: 20000
§  II miejsce: 15000
§  III miejsce: 10000
§  IV miejsce: 5000

Ilość prac
§  I miejsce: 10000
§  II miejsce: 5000
§  III miejsce: 2000
§  IV miejsce: 1000


Grafika


Najlepsze prace:
§  I miejsce: 20000
§  II miejsce: 15000
§  III miejsce: 10000
§  IV miejsce: 5000

Ilość prac:
§  I miejsce: 10000
§  II miejsce: 5000
§  III miejsce: 2000
§  IV miejsce: 1000

Wysokość nagród może ulec zmianie w zależności od łącznej puli zebranych nagród od donatorów.


Księstwo Sarmacji, Czarnolas, 2014.01.09
Adam Gabriel Grzelązka

YAQtLo5u.png
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
4 096,00 lt
Ten artykuł lubią: Młynek Kawowy, Ignacy Urban de Ruth, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Piotr II Grzegorz, Paulus Buddus, Calisto Norvegicus-Chojnacka, Mikołaj Torped, Andrzej Fryderyk, Odin Illusion.
Komentarze
Roland Heach-Romański
Czekam na konkurs: Konkurs Kanalizacja Sarmacji. Bez wątpienia wg autora bym się tam odnalazł :)
Odpowiedz Permalink
Adam Gabriel Grzelązka
Nowy podział nagród

Dwunastu dotychczasowych donatorów okazało się nadzwyczaj hojnymi. Sponsorują nas obecnie trzy miasta (Czarnolas, Eldorat oraz Nadzieja), jedna agencja prasowa (Puls Sarmatów), instytucja prywatna (LOGO Production), Rada Ministrów oraz sześcioro donatorów prywatnych, w tym sam Książę Elekt. Aby zachęcić do uczestnictwa, regulamin nagród zostaje zmieniony i od drugiego etapu będzie wyglądał następująco:


Zagadka
Kolejność zgłoszeń (tygodniowo – łącznie 138500 + 1600):
 • I zgłoszenie: 5000
 • II zgłoszenie: 3000
 • III zgłoszenie: 1000
 • IV zgłoszenie: 500
 • V zgłoszenie: 200

Łączna ilość zgłoszeń na koniec konkursu (łączna nagroda: 33000)
 • I miejsce: 15000
 • II miejsce: 10000
 • III miejsce: 5000
 • IV miejsce: 2000
 • V miejsce: 1000

Legenda (suma nagród: 69500)
Najlepsze prace (głosowanie końcowe – łączna nagroda: 51000):
 • I miejsce: 20000
 • II miejsce: 15000
 • III miejsce: 10000
 • IV miejsce: 5000
 • V miejsce: 1000

Ilość prac (łącznie: 18500):
 • I miejsce: 10000
 • II miejsce: 5000
 • III miejsce: 2000
 • IV miejsce: 1000
 • V miejsce: 500

Grafika (suma nagród: 69500)
Najlepsze prace (głosowanie końcowe – łączna nagroda: 51000):

 • I miejsce: 20000
 • II miejsce: 15000
 • III miejsce: 10000
 • IV miejsce: 5000
 • V miejsce: 1000

Ilość prac (łącznie: 18500):
 • I miejsce: 10000
 • I miejsce: 5000
 • III miejsce: 2000
 • IV miejsce: 1000
 • V miejsce: 500

Po przyznaniu dotacji przez GiS wyłonione zostaną dodatkowe kategorie konkursu związane z prowincją w kategoriach Grafika oraz Legenda.
Permalink
Adam Gabriel Grzelązka
Nagroda GiS
 
W GiS-ie jest obecnie pięć aktywnych miejscowości. Są to (alfabetycznie): Czarnolas, Fer, Grodzisk, Nadzieja oraz Wielkie Oczy. Każdy pierwszy tekst oraz pierwsza grafika zamieszczona począwszy od daty publikacji etapu trzeciego konkursu na Forum powiązana z którąś z miejscowości wyżej wymienionych zostanie uhonorowana nagrodą 3 tys. lb. Liczy się data publikacji tekstu legendy oraz grafiki na Forum. Przypomnę tutaj jednocześnie, że jeden autor może do danego etapu konkursowego zamieścić tylko jedną grafikę oraz tylko jedną legendę. Do dowolnego z ptaków konkursowych. Jedna prowincja. Pięć miejscowości. Pięć możliwych grafik oraz pięć możliwych legend z nimi związanych. Po pięć tysięcy za każde pierwsze zgłoszenie. Kto pierwszy, ten lepszy. Jedna osoba może zgarnąć tylko jedną nagrodę za tekst lub za grafikę. 30 tysięcy czeka na 10 śmiałków. Może to właśnie ty? Spróbuj!!!
 
Nagroda specjalna
 
Czym są nagrody specjalne? Tutaj zasady są bardzo nieprecyzyjne. Dotychczas przyznałem nagrodę za pierwszą grafikę. Dziś przyznaję nagrodę za pierwszy tekst legendy.

Chcesz nagrodę specjalną? Zaskocz mnie! Każdy ma szansę. Jeśli nie grafiką, to legendą. Nagrody specjalne będą przyznawane do chwili wyczerpania funduszu nadwyżkowego. Licząc od teraz pozostało 13 etapów konkursu. Oznacza to, że każdy ma 26 szans na nagrodę specjalną. Loteria ruszyła. Spróbuj. Każda nagroda specjalna będzie niepowtarzalna. Zatem pierwsza grafika i pierwsza legenda zostały wyczerpane. Ale… No właśnie, wymyśl, za co miałbym właśnie Tobie przyznać dodatkową nagrodę specjalną. Pieniądze czekają. Czas uruchomić pomysłowość.
 
Korekta zasad – uzupełnienie
 
Szczegółowe zasady konkursu opisałem w osobnym artykule w Gońcu Czarnoleskim. Link widnieje pod koniec bieżącego artykułu. W przypadku legendy obniżam limit z 500 do 300 słów. Jeżeli ktoś zechce napisać wiersz, poemat, balladę – nie musi tylko poezją zapełniać limitu Legendy. Aby dopełnić brakujące słowa, a nie przeciągać niepotrzebnie wiersza, wystarczy dodać opis podający gdzie i w jakich okolicznościach historycznych dany utwór powstał. Gdzie i jak został znaleziony. Napisz wiersz i uzupełnij go jego historią. A całość oczywiście ma dotyczyć danego ptaka konkursowego.
 

Osoby zgłaszające rozwiązanie Zagadki proszone są o podawanie numeru paszportu. Ułatwi to i przyspieszy wypłacanie nagród.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.