Liga Monarchistyczna, Siergiusz Asketil, 03.12.2014 r. o 22:21
Sprawozdanie Ligi Monarchistycznej z głosowań w Sejmie Walnym

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
U9ijTrkW.png

Liga Monarchistyczna podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie LM z głosowań w Sejmie Walnym, z wyróżnieniem wszystkich członków za czasów funkcjonowania SW.

Głosowanie nad wyborem Marszałka Sejmu - 27-29 maja
Opcje głosowania: Krzysztof St. M. Kwazi, Helwetyk Romański, wstrzymanie się.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - Helwetyk Romański
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - Helwetyk Romański
 3. FRYDERYK VON HOHENZOLLERN - Helwetyk Romański
 4. JACK VON HORN - Helwetyk Romański
 5. ALEKSANDER DAMIAN ARPED DA FIRENZA - Helwetyk Romański
 6. PAULUS BUDDUS - Helwetyk Romański
 7. TYTUS AURELIUSZ-CHOJNACKI - Helwetyk Romański
 8. ALEKSANDER VON WAREN - Helwetyk Romański
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za Helwetykiem Romańskim
Wynik głosowania: Helwetyk Romański

Głosowanie nad uchwałą rocznicowa - 31 maja-2 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - brak głosu
 3. FRYDERYK VON HOHENZOLLERN - za
 4. JACK VON HORN - za
 5. ALEKSANDER DAMIAN ARPED DA FIRENZA - za
 6. PAULUS BUDDUS - za
 7. TYTUS AURELIUSZ-CHOJNACKI - za
 8. ALEKSANDER VON WAREN - za
Frekwencja LM: 87.5%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o zmianie Ustawy o Trybunale Koronnym - 2-5 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - wstrzymanie się
 3. FRYDERYK VON HOHENZOLLERN - za
 4. JACK VON HORN - wstrzymanie się
 5. ALEKSANDER DAMIAN ARPED DA FIRENZA - wstrzymanie się
 6. PAULUS BUDDUS - wstrzymanie się
 7. TYTUS AURELIUSZ-CHOJNACKI - za
 8. ALEKSANDER VON WAREN - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Rozporządzeniem o Medalu Rocznicowym - 2-5 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - za
 3. FRYDERYK VON HOHENZOLLERN - za
 4. JACK VON HORN - za
 5. ALEKSANDER DAMIAN ARPED DA FIRENZA - za
 6. PAULUS BUDDUS - za
 7. TYTUS AURELIUSZ-CHOJNACKI - za
 8. ALEKSANDER VON WAREN - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad nowelizacją Ustawy o Sclavinii - 5-8 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - za
 3. FRYDERYK VON HOHENZOLLERN - brak głosu
 4. JACK VON HORN - za
 5. ALEKSANDER DAMIAN ARPED DA FIRENZA - za
 6. PAULUS BUDDUS - za
 7. TYTUS AURELIUSZ-CHOJNACKI - za
 8. ALEKSANDER VON WAREN - brak głosu
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Rozporządzeniem o wynagrodzeniach - 16-19 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - za
 3. JACK VON HORN - za
 4. PAULUS BUDDUS - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o aktywności poza miejscami publicznym - 20-23 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - za
 3. JACK VON HORN - za
 4. PAULUS BUDDUS - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o jawności publicznych rachunków - 23-26 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - wstrzymanie się
 3. JACK VON HORN - za
 4. PAULUS BUDDUS - przeciw
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: przeciw
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o zmianie Ustawy o obywatelstwie - 23-26 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - przeciw
 3. JACK VON HORN - przeciw
 4. PAULUS BUDDUS - przeciw
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: przeciw
Wynik głosowania: przeciw

Głosowanie nad nowelizacją Dekretu o symbolach - 25-29 czerwca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - za
 3. JACK VON HORN - za
 4. PAULUS BUDDUS - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o kompozycji Forum Centralnego - 6-10 lipca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - przeciw
 3. JACK VON HORN - przeciw
 4. PAULUS BUDDUS - przeciw
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: przeciw
Wynik głosowania: przeciw

Głosowanie nad Ustawą o rankingu prowincji - 11-14 lipca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - brak głosu
 3. JACK VON HORN - za
 4. PAULUS BUDDUS - za
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad wnioskiem o powołanie Kanclerza - 11-14 lipca
Opcje głosowania: za jedną z kandydatur (Michał Andronik kaw. Bryennios lub Roland Heach) albo wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - Michał Andronik Bryennios
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - brak głosu
 3. JACK VON HORN - Michał Andronik Bryennios
 4. PAULUS BUDDUS - Michał Andronik Bryennios
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: Michał Andronik Bryennios
Wynik głosowania: Roland Heach

Głosowanie nad Ustawą o zmianie Regulaminu Sejmu i Ustawy o DP - 14-17 lipca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - wstrzymanie się
 3. JACK VON HORN - za
 4. PAULUS BUDDUS - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o przedłużeniu obowiązywania tymczasowych zasad finansowania sprzedaży pracy - 23-26 lipca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED - brak głosu
 3. JACK VON HORN - za
 4. PAULUS BUDDUS - przeciw
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą konstytucyjną o zmianie zasad ustanawiania podatków - 27-30 lipca
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności - 31 lipca-4 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o zakazie działalności konkurencyjnej - 4-6 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - za
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o siedzibach NIA, TK i WK - 11-13 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - za
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o orderach i odznaczeniach - 11-13 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - za
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Uchwałą w sprawie wsi lennych dla JKM - 11-13 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - za
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Rozporządzeniem o „Artykułach na Medal” - 11-13 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - za
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad poprawkami do Ustawy o finansach publicznych - 17-18 sierpnia
Opcje głosowania: wariant A, B lub C.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - wariant B
 2. JACK VON HORN - wariant B
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - wariant C
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za wariantem B
Wynik głosowania: wariant B

Głosowanie nad nowelizacją Ustawy o prefektach - 17-19 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad Ustawą o finansach publicznych - 18-19 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad nowelizacją Ustawy o rankingu prowincji - 19-23 sierpnia
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad wyborem asesorów Trybunału Koronnego - 22-23 sierpnia
Opcje głosowania: odrębnie w przypadku każdej ze zgłoszonych kandydatur: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za Młynkiem Kawowym i Ryszardem Paczenko
 2. JACK VON HORN - za Młynkiem Kawowym i Ryszardem Paczenko
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za Młynkiem Kawowym i Ryszardem Paczenko
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za Młynkiem Kawowym i Ryszardem Paczenko

Głosowanie nad wyborem asesorów Trybunału Koronnego - 29 sierpnia-1 września
Opcje głosowania: odrębnie w przypadku każdej ze zgłoszonych kandydatur: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za Markusem Arpedem i Ignacym Chojnackim-Ferskim
 2. JACK VON HORN - za Markusem Arpedem, wstrzymanie się wobec Ignacego Chojnackiego-Ferskiego
 3. SIERGIUSZ ASKETIL - za Markusem Arpedem i Ignacym Chojnackim-Ferskim
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za Markusem Arpedem i Ignacym Chojnackim-Ferskim
Wynik głosowania: za Markusem Arpedem i Ignacym Chojnackim-Ferskim

Głosowanie nad wyborem asesora Trybunału Koronnego - 6-12 września
Opcje głosowania: wobec kandydatury Wincenta Wałachowskiego: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. JACK VON HORN - wstrzymanie się
 3. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: wstrzymała się
Wynik głosowania: przeciw

Głosowanie nad odwołaniem marszałka TK - 12-24 września
Opcje głosowania: wobec assesora Młynka Kawowego głosujemy ZA (odwołaniem), PRZECIW (odwołaniu), bądź wstrzymujemy się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - przeciw
 3. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 100%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: przeciw

Głosowanie nad wyborem asesora Trybunału Koronnego - 20-25 września
Opcje głosowania: wobec kandydatury diuka Krzysztofa Czuguł-Chan: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - brak głosu
 2. JACK VON HORN - za
 3. MARIAN KRZYWONOS - za
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
 5. PAULUS BUDDUS - brak głosu
Frekwencja LM: 60%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad odebraniem obywatelstwa - 20-25 września
Opcje głosowania: za/przeciw/wstrzymanie się wobec Michela von Vincis-d'Agnou i Brzetysława Mariana Tereslava von Vincis
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - Michel - wstrzymanie się, Brzetysław - za
 2. JACK VON HORN - Michel - wstrzymanie się, Brzetysław - za
 3. MARIAN KRZYWONOS - wstrzymanie się w obu przypadkach
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - Michel - wstrzymanie się, Brzetysław - za
 5. PAULUS BUDDUS - brak głosu
Frekwencja LM: 80%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: wstrzymanie się wobec osoby Michela oraz za wobec osoby Brzetysława
Wynik głosowania: za wobec Brzetysława, przeciw wobec Michela

Głosowanie nad wyborem Kanclerza - 25-26 września
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - brak głosu
 3. MARIAN KRZYWONOS - brak głosu
 4. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 5. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 40%

Głosowanie nad wyborem asesora Trybunału Koronnego - 8-14 października
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - brak głosu
 2. JACK VON HORN - brak głosu
 3. MARIAN KRZYWONOS - za
 4. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 5. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 40%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad poprawką do Ustawy o incompatibilitas - 8-15 października
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - brak głosu
 2. JACK VON HORN - brak głosu
 3. MARIAN KRZYWONOS - wstrzymanie się
 4. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 5. SIERGIUSZ ASKETIL - wstrzymanie się
Frekwencja LM: 40%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: wstrzymała się od głosu
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad wyborem Marszałka Sejmu - 17-20 października
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - brak głosu
 2. JACK VON HORN - brak głosu
 3. MARIAN KRZYWONOS - brak głosu
 4. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 5. SIERGIUSZ ASKETIL - brak głosu
Frekwencja LM: 0%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: Avril von Levengothon
Wynik głosowania: Krzystof St. M. Kwazi

Głoswanie nad nowelizacją UK o Sejmie Walnym - 12-13 listopada
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
Frekwencja LM: 75%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad zmianą Ustawy o finansach publicznych - 21-24 listopada
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. JACK VON HORN - brak głosu
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
 5. PIOTR XIŃSKI - za
 6. REMIGIUSZ LWOWSKI - za
Frekwencja LM: 66,66%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głoswanie nad nowelizacją Ustawy o Trybunale Koronnym - 24-28 listopada
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
 5. PIOTR XIŃSKI - za
 6. REMIGIUSZ LWOWSKI - za
Frekwencja LM: 83,33%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad nowelizacją Ustawy o obywatelstwie sarmackim - 27-30 listopada
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. JACK VON HORN - przeciw
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - przeciw
 5. PIOTR XIŃSKI - brak głosu
 6. REMIGIUSZ LWOWSKI - brak głosu
Frekwencja LM: 50%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: przeciw
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad nowelizacją art. 42 Konstytucji - 27-30 listopada
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - przeciw
 2. JACK VON HORN - przeciw
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - przeciw
 5. PIOTR XIŃSKI - brak głosu
 6. REMIGIUSZ LWOWSKI - przeciw
 7. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED -przeciw
Frekwencja LM: 71,42%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: przeciw (głosowanie indywidualne)
Wynik głosowania: za

Głosowanie nad książęcą nowelizacją Konstytucji - 27-30 listopada
Opcje głosowania: za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu.
Głosowanie:
 1. AVRIL VON LEVENGOTHON - za
 2. JACK VON HORN - za
 3. PAULUS BUDDUS - brak głosu
 4. SIERGIUSZ ASKETIL - za
 5. PIOTR XIŃSKI - brak głosu
 6. REMIGIUSZ LWOWSKI - za
 7. TEODOZJUSZ AZORAMATH-ARPED -za
Frekwencja LM: 71,42%
Liga Monarchistyczna zagłosowała: za (głosowanie indywidualne)
Wynik głosowania: przeciw

Liga Monarchistyczna nie chce niczego ukrywać, w związku z czym powstało to zestawienie. Ponadto przedstawiamy frekwencję osób, które będą ubiegały się o mandaty poselskie Sejmu XLV kadencji, a w trakcie istnienia Sejmu Walnego posiadały członkostwo w LM:
 • Avril von Levengothon - 90,47% (38 z 42)
 • Remigiusz Lwowski - 80% (4 z 5)
 • Siergiusz Asketil - 96,15% (25 z 26)
 • Teodozjusz Azoramath-Arped - 76,47% (13 z 17)

Od jutra: prezentacje kandydatów.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
7 423,00 lt
Ten artykuł lubią: Markus Arped, Avril von Levengothon, Marek von Thorn-Chojnacki, Krzysztof Kura, Tomasz Ivo Hugo, Młynek Kawowy, Michał Pséftis, Helwetyk Romański, Rattus Norvegicus-Chojnacki, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Teodozjusz Azoramath-Arped, Krzysztof St. M. Kwazi, Torkan Ingawaar, Paulus Buddus, Ignacy Urban de Ruth.
Komentarze
Avril von Levengothon
Ojebejbe <3 Ktoś tu ma za dużo czasu w KS :P
Odpowiedz Permalink
Marek von Thorn-Chojnacki
Masakra,tantiem a za wytrwałość.
Odpowiedz Permalink
Krzysztof Czuguł-Chan
I to tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że jesteście zboczeńcem.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
wow...
Odpowiedz Permalink
Paulus Buddus
No jesteśmy najlepsiejsi <3 :D uUuUu :)
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
Witam
W połowie musiałem złapać oddech, naprawdę sporo tego...
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.