Vivat nowy Sejm!

Moi Mili!

Ostatnie dni przyniosły nam wiele emocji, atmosfera była gorąca. Walka zaciekła, a wyborcze wyniki nie do przewidzenia. W tym trudnym dla Sarmacji czasie, czasie nowych wyzwań i starych problemów, podjęłam decyzję o tym, by podjąć się trudu wzięcia współodpowiedzialności za losy naszej pięknej ojczyzny.

Czułam, że moją obywatelską powinnością jest służyć ojczyźnie wszelkimi swymi umiejętnościami, wiedzą i aktywnością. Bałam się, i nadal się boję, że moje niewielkie doświadczenie może sprawić, iż nadchodzące miesiące będą dla mnie niezwykle trudne. Z drugiej jednak strony dostrzegam w tym swoisty atut. Moje spojrzenie na Sarmację będzie bowiem obiektywne. Jestem tu bowiem zbyt krótko, by w podejmowaniu decyzji kierować się przyjaźniami lub animozjami.

Nie liczyłam na tak dobry wynik wyborczy. Wieść o tym, że zostałam wybrana przepełniła mnie radością. Chciałabym z tego miejsca podziękować tym wszystkim, którzy oddali głos w tych wyborach, a w szczególności tym, którzy mnie poparli. Deklaruję, że zrobię wszystko abyście nie mieli poczucia zmarnowanego głosu oraz, że kierować się będę w swej poselskiej działalności tylko i wyłącznie dobrem księstwa.

Chciałabym też podziękować i pogratulować wszystkim moim kontrkandydatom. Te wybory to wielkie święto demokracji, wielkie święto nas wszystkich. Otwierają się przed nami nowe drzwi. Podejmijmy wyzwanie by je otworzyć i skorzystać z tej nowej szansy prowadzenia Sarmacji do wielkości i świetności.

VIVAT SARMACJA!!
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Roland Heach-Romański.
Serduszka
5 545,00 lt
Ten artykuł lubią: Sereus von Ahabejż, Zoara Schlesinger-Asketil, Daniel January von Tauer-Krak, Krzysztof St. M. Kwazi, Krzysztof Kura, Aga Jacobsen, Markus Arped, Adam Jerzy Piastowski, Ignacy Urban de Ruth, Vladimir ik Lihtenštán, Tomasz Ivo Hugo, Marek von Thorn-Chojnacki, Roland Heach-Romański.
Komentarze
Adam Jerzy Piastowski
Ładnie, a teraz brać się do roboty :P
Odpowiedz Permalink
Tomasz Liberi
Powodzenia w obradach i uchwaleniach kolejnych pilnych spraw.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.