Żołnierz Sarmacki, Jack von Horn, 08.09.2015 r. o 00:24
Święto Książęcych Sił Zbrojnych

8RpMB3P8.png

SALUT SARMACI

Witam serdecznie Wszystkich Sympatyków sarmackiej wojskowości. Dziś jest 8 września czyli Święto KSZ. Jak co roku przygotowaliśmy dla Was przegląd tego co się działo w KSZ przez ostatni rok.
A więc do dzieła:

12 wrzesień 2014 roku
W szeregach KSZ przywitaliśmy rekruta Laurencjusza Ma Hi von Vincis-Kazakov (obecnie sierżant).

29 wrzesień 2014 roku
Do Książęcych Sił Zbrojnych powrócili: st. mar. rez. Ivan von Lichtenstein oraz szer. rez. Karolina von Lichtenstein.

5 listopad 2014 roku
Do Książęcych Sił Zbrojnych powrócili: ppor. mar. rez. Rattus Norvegicus-Chojnacki oraz st. mar. rez. Wojciech Wiśnicki.

19 listopad 2014 roku
Książęce Siły Zbrojne rozpoczęły ćwiczenia wojskowe pk. "JESIENNA MGŁA". Są to największe ćwiczenia wojskowe Książęcych Sił Zbrojnych zorganizowane w Sarmacji. Scenariusz obejmuje, roszczenia terytorialne jednego z państw sąsiadujących z Księstwem Sarmacji , które w efekcie prowadzą do konfliktu zbrojnego. Siły zbrojne muszą poradzić sobie z zaistniałym zagrożeniem i skupić się na obronie własnego terytorium.

59nV82po.png

3 grudzień 2014 roku
W tym dniu odbył się Wojskowy Bieg Przetrwania, którego organizatorem był płk. Marek Chojnacki.
W wyniku rywalizacji czołowe miejsca zajęli:
 1. mjr Sławomir Chojnacki de Ruth
 2. szer. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov
 3. Siergiusz Asketil.
8ZFgqOrQ.jpg
Uczestnicy morderczego biegu

7 grudzień 2014 roku

M O B I L I Z A C J A ! ! !

8 grudzień 2014 roku
W szeregach KSZ przywitaliśmy nowych żołnierzy KSZ: Kamil Warior von Vincis-Kazakov (obecnie starszy szeregowy) oraz Michał Bryennios (obecnie starszy marynarz).
Do Książęcych Sił Zbrojnych powrócili również: por. rez. Igor Żdanow oraz mar. rez. Ignacy Chojnacki-Ferski.

15 grudzień 2014 roku
Książęce Siły Zbrojne we współpracy z Królewską Gwardią Baridasu rozpoczęły operację "FREEDOM", która miała na celu przywrócenie Awary Południowej do Królestwa Baridasu. Mimo pewnego oporu ze strony wieśniaków mówiących po wandejsku operacja przebiegła pomyślnie.

21 grudzień 2014 roku
W szeregach KSZ przywitaliśmy rekruta Martesa von Padors (obecnie starszy marynarz).

27 grudzień 2014 roku
W szeregach KSZ przywitaliśmy nowych żołnierzy KSZ: Sucio Vips (obecnie starszy szeregowy), Młynek Kawowy (obecnie starszy marynarz) oraz Remigiusz Vladimirowicz Lwowski von Hochenhaüser (obecnie starszy szeregowy) .

30 grudzień 2014 roku
Z okazji zakończenia operacji "FREEDOM", NACZELNY DOWÓDCA KSIĄŻĘCYCH SIŁ ZBROJNYCH:

Wręczył ordery i odznaczenia
 • gen. bryg. Jack hr. von Horn - Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Księcia Unisława
 • gen. bryg. Misza Korab-Kaku - Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami
 • gen. bryg. rez. Helwetyk Romański - Wojskowy Krzyż Zasługi
 • płk rez. Gauleiter Kakulski - Krzyż Żołnierski Orderu Księcia Unisława
 • płk rez. Henryk Leszczyński - Srebrny Wojskowy Medal Zasługi
 • mat Wojciech Wisnicki - Wojskowy Krzyż Zasługi
 • kpr. rez. Adrien Eryk Esjar Józef da Firenza - Wojskowy Krzyż Zasługi
 • mat rez. Zbyszko hr. von Thorn-Broniek - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 • st. mar. Wincenty Wałachowski - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 • st. mar. Ivan Dymitr Von Vincis-Kazakov - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 • st. mar. Krzysztof Kura - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 • szer. Kamil Warior - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
Mianował
 • mjr. Sławomira Chojnackiego de Ruth – na stopień Podpułkownika
 • kpt. Paulusa Buddusa – na stopień Majora
 • kpt. Tomasza Liberi – na stopień Majora
 • por. Igora Żdanowa – na stopień Kapitana
 • ppor. Rattusa Norvegicusa - na stopień Porucznika
 • ppor. rez. Teodozjusza Azoramath-Arpeda - na stopień Porucznika
 • szer. Laurencjusza Ma Hi von Vincis-Kazakovowa - na stopień Kaprala
 • szer. rez. Avrila bar. Levengothon - na stopień Starszego Szeregowego
 • szer. rez. Leszka Chojnackiego de Ruth - na stopień Starszego Szeregowego
 • szer. Krzysztofa Hansa van der Ice - na stopień Starszego Szeregowego
 • szer. Karolinę von Lichtenstein - na stopień Starszego Szeregowego
 • mar. Michała Bryenniosa - na stopień Starszego Marynarza
 • mar. Ignacy Chojnackiego de Ruth - na stopień Starszego Marynarza
Wręczył nagrodę pieniężną
 • gen. bryg. Jackowi hr. von Horn - 10000 lt
 • mjr. Sławomirowi Chojnackiemu de Ruth – 5000 lt
 • kpt. Paulusowi Buddusowi – 5000 lt
 • por. Igorowi Żdanowowi – 5000 lt
 • mat. Wojciechowi Wisnickiemu – 5000 lt
 • szer. Laurencjuszowi Ma Hi von Vincis-Kazakovowi – 5000 lt
 • płk. rez. Henrykowi Leszczyńskiemu – 2000 lt
 • ppor. Rattusowi Norvegicusowi – 2000 lt
 • ppor. rez. Teodozjuszowi Azoramath-Arpedowi – 2000 lt
 • kpr. rez. Adrienowi Erykowi Esjarowi Józefowi da Firenza – 2000 lt
 • mat rez. Zbyszko hr. von Thorn-Brońkowi – 2000 lt
 • st. mar. Wincentemu Wałachowskiemu – 2000 lt
 • st. mar. Ivanowi Dymitrowi von Vincis-Kazakovowi – 2000 lt
 • st. mar. Krzysztof Kura – 2000 lt
 • szer. rez. Avrilowi bar. Levengothon – 2000 lt
 • szer. rez. Leszkowi Chojnackiemu de Ruth – 2000 lt
 • szer. Krzysztofowi Hansowi van der Ice – 2000 lt
 • szer. Karolinie von Lichtenstein – 2000 lt
 • mar. Michałowi Bryenniosowi – 2000 lt
 • mar. Ignacemu Chojnackiemu de Ruth – 2000 lt
 • szer. Kamilowi Wariorowi – 2000 lt
 • mar. Młynkowi Kawowemu – 2000 lt
 • szer. Martesowi von Padros – 2000 lt
 • szer. Sucio Vpisowi – 2000 lt
 • szer. Remigiuszowi Lwowskiemu – 2000 lt
 • Gwardzista Julianowi Fer – 2000 lt

31 marzec 2015 roku
W szeregach KSZ przywitaliśmy rekruta Daniela Ragnara Cesare Ezio da Firenza (obecnie starszy szeregowy). Niestety rozstaliśmy się również z Ivanem von Lichtenstein, który został przeniesiony do rezerwy.

1 kwiecień 2015 roku
Hetman Wielki KS wydał Rozkaz Specjalny, który zalecał wszystkim żołnierzom KSZ wpłatę po 100 Lt. w celu ratowania budżetu KSZ. Zmieniono również wizerunek Flagi Sarmacji. Jak nie wszystkim udało się zauważyć był to żart Primaaprilisowy.

3Cf5aYA4.png
Wizerunek nowej flagi Księstwa Sarmacji

16 maj 2015 roku
Książęce Siły Zbrojne opuszczają Awarę Południową. Tym miłym akcentem zakończyliśmy szeroko zakrojoną akcję wyzwalania Awary Płd. spod okupacji Wandejskiej.

21xuF0QV.jpg
Hetman Wielki KS dziękujący swoim żołnierzom za trud włozony w wyzwolenie Awary Płd.

20 maj 2015 roku
Do Książęcych Sił Zbrojnych powrócił kpr. rez. Vincent Lucchese. Niestety rozstaliśmy się również z st.szer. Krzysztofem Hans van der Ice, który został przeniesiony do rezerwy.
Wojskowa Komenda Uzupełnień pozyskała nowego Komendanta, którym został kpr. Laurencjusz Ma Hi von Vincis-Kazakov.

25 maj 2015 roku
Z okazji 13 rocznicy powstania Księstwa Sarmacji, NACZELNY DOWÓDCA KSIĄŻĘCYCH SIŁ ZBROJNYCH:

wręczył ordery i odznaczenia
 • gen. bryg. Jack von Horn – Złoty Wojskowy Medal Zasługi
 • gen. bryg. Misza Korab-Kaku – Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 • płk Marek Lipa-Chojnacki - Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami
 • mjr Tomasz Liberi - Srebrny Wojskowy Medal Zasługi
 • mjr Paulus Buddus - Srebrny Wojskowy Medal Zasługi
 • kpt. Igor Żdanow - Wojskowy Krzyż Zasługi
 • st.sierż. Ryszard Paczenko - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę
 • kpr. Vincent Lucchese - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 • st.mar. Wincenty Wałachowski - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • st.szer. Rihanna Patty Arped-Aureliusz - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • st.szer. Krzysztof Kura - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
 • st.mar. Michał Bryennios - Brązowy Wojskowy Medal Zasługi
 • st.mar. Ignacy Chojnacki de Ruth - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

mianował na wyższe stopnie wojskowe
 • gen. bryg. Jack von Horn – na stopień Generała Dywizji
 • ppłk Sławomir Chojnacki de Ruth – na stopień Pułkownika
 • kmdr ppor. Tytus Aureliusz – na stopień Komandora Porucznika
 • por. Rattus Norvegicus – na stopień Kapitana
 • st.sierż. Aleksander Damian Sedrowski – na stopień Chorążego
 • mat Wojciech Wisnicki – na stopień Bosmanmata
 • kpr. Laurencjusz Ma Hi Von Vincis-Kazakov – na stopień Sierżanta
 • st. szer. Karolina Von Lichtenstein – na stopień Kaprala
 • szer. Kamil Warior – na stopień Starszego Szeregowego
 • szer. Sucio Vips – na stopień Starszego Szeregowego
 • szer. Remigiusz Lwowski - na stopień Starszego Szeregowego
 • szer. Daniel Krak De Shall Vie - na stopień Starszego Szeregowego
 • mar. Martes von Padors – na stopień Starszego Marynarza
 • mar. Młynek Kawowy – na stopień Starszego Marynarza

10 czerwiec 2015 roku
W szeregach KSZ przywitaliśmy nowych żołnierzy KSZ: Daniel Iwanienko (obecnie marynarz) oraz Daniel Chojnacki (obecnie szeregowy).
Do Książęcych Sił Zbrojnych powróciła również ppor. rez. Irmina de Vellior-Buddus .

2 lipiec 2015 roku
Niestety rozstaliśmy się z kpr. Vincentem Lucchese oraz st. mar. Młynkiem Kawowym, którzy zostali przeniesieni do rezerwy.

12 lipiec 2015 roku
Rozkazem Hetmana Wielkiego KS Nr 128/15 z dnia 12 lipca 2015 roku w KSZ utworzono Służbę Dyżurną, która miała na celu zaktywizowanie żołnierzy sarmackich. Do obowiązków Służby Dyżurnej należy powitanie nowych mieszkańców Sarmacji, informowanie Hetmana o wszelkich wzmiankach o KSZ na forum Sarmacji oraz pilnowanie ogólnego porządku w Książęcych Siłach Zbrojnych. Służba Dyżurna pełniona jest w cyklach tygodniowych.

ssthg99X.png

20 sierpień 2015 roku
Pożegnaliśmy mjr. Paulusa Buddusa, kpt. Rattusa Norvegicus-Chojnackiego oraz , kpt. Ignacego Chojnackiego-Ferskiego, którzy zostali przeniesieni do rezerwy.

1 wrzesień 2015 roku godz. 4.45
Książęce Siły Zbrojne we współpracy z Waffen-OK oraz TGLK rozpoczęły ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem "SARMACKA PIEŚĆ". Celem ćwiczenia jest zgranie poszczególnych organizacji paramilitarnych z Książęcymi Siłami Zbrojnymi na wypadek kryzysu militarnego.

JDIXR0w0.jpg

Dziękuję za czas poświęcony na zapoznanie się z naszymi rocznymi dokonaniami oraz zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi.
lhA39xqC.png
tzjFXGWD.png

Hetman Wielki KS

/-/ gen. dyw. Jack von Horn
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Karolina Aleksandra, Tomasz Ivo Hugo.
Serduszka
7 115,00 lt
Ten artykuł lubią: Karolina Aleksandra, Ignacy Urban de Ruth, Aleksander Damian Chojnacki, Laurẽt Gedeon I, Michał Pséftis, Tomasz Ivo Hugo, Igor Żdanow, Cudzoziemiec, Heweliusz Popow-Chojnacki, Zoara Schlesinger-Asketil, Julian Fer at Atera, Gotfryd Slavik de Ruth.
Komentarze
Karolina Aleksandra
Salut!
Odpowiedz Permalink
Laurẽt Gedeon I
Żołnierskiego szczęścia. Salut!
Odpowiedz Permalink
Tomasz Liberi
Salut
Odpowiedz Permalink
Michel von Vincis-d’Agnou
Ej, to wy prowadziliście wojnę z Wandystanem, a nie Scholandią?
Odpowiedz Permalink
Jack von Horn
Czy ja napisałem, że z Wandystanem? Napisałem o wieśniakach mówiących po Wandejsku.
Odpowiedz Permalink
Adunaphel Kovall
Czołem ! Salut!
Odpowiedz Permalink
Gotfryd Slavik de Ruth
To był bardzo udany i wyczerpujący rok.
Obecny na pewno jest i będzie na wyższym poziomie.
Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.