Kronika drugiej elekcji teutońskiej 1/2
Seria wydawnicza: Obiektyw

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
08zs2Xlk.png
Kronika Drugiej Elekcji Teutońskiej
SCcWx88j.png

9 lutego 2016 roku

Jego Królewska Wysokość Regent Krzysztof Stanisław Michał, IV Książę Teutończyków składa w Lasce Marszałkowskiej Senatu Królestwa Teutonii projekt uchwały w sprawie stwierdzenia opróżnienia tronu Królestwa Teutonii.

Jego Królewska Wysokość Mateusz Wilhelm ostatni raz zaznaczył swoją obecność (poprzez publiczną wypowiedź) na terytorium Księstwa Sarmacji dnia 11 listopada 2015 roku. Od tamtej pory nie przejawiał żadnej aktywności ściśle związanej z Królestwem Teutonii. Jego związek z ojczyzną ograniczył się do trzykrotnego odwiedzenia kantyny w Srebrnym Rogu. Mamy więc sytuacje, w której Król - z jednej strony - potwierdza swoją obecność w systemie informatycznym KS (loguje się na stronach/forum raz na 2 tygodnie), ale - z drugiej strony - nie potwierdza swojej obecności w KT (nie publikuje żadnych wypowiedzi ani aktów prawnych), uzasadnia wnioskodawca.

10 lutego 2016 roku

Wicemarszałek Aleksander Damian markiz Chojnacki otwiera dziesięciodniową debatę nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia opróżnienia tronu Królestwa Teutonii. Senatorowie są podzieleni co do projektu. Część go popiera, inni zaś stoją na stanowisku, że należy zaczekać na wypowiedź JKW Mateusza Wilhelma w w/w sprawie.

Senator Roland Heach składa zapytanie do Króla Mateusza Wilhelma po przez portal facebook.com. Przekazuje w nim informację o procedowaniu uchwały i zapytuje o zdanie monarchy w przedmiocie sprawy. Król zapowiada, że odniesie się do debaty w Sali Obrad Senatu Królestwa Teutonii.

W godzinach wieczornych Jego Królewska Wysokość Mateusz Wilhelm zrzeka się tronu Królestwa Teutonii na Sali Obrad Senatu. Król przeprasza za zwłokę. Dodatkowo monarcha na swego następcę namaszcza JKW Krzysztofa Stanisława Michała.

Brak czasu spowodowany wieloma miłymi i nie miłymi aspektami sprawił iż przy komputerze siadam często wyłącznie w pracy. Dość już z mojej strony nadużywania zaufania jakim obdażano mnie wielokrotnie, oraz dość już braku aktywności na tronie KT, motywuje JKW Mateusz Wilhelm.

Senator Roland Heach publikuje artykuł obwieszczający całej Sarmacji decyzję władcy Teutonii oraz dziękuje ustępującemu Królowi za wszystko co zrobił.

Z tronu ustępuje światły monarcha, który uległ realnemu światu. Pamiętajmy go za całokształt sprawowania rządów, nie tylko za okres nieaktywności, apeluje Heach.

11 lutego 2016 roku

W związku ze zrzeczeniem się tronu przez Króla, Marszałek Senatu Gotfryd Slavik markiz de Ruth zamyka debatę nad projektem uchwały w sprawie stwierdzenia opróżnienia tronu Królestwa Teutonii. Teutończycy na różnych kanałach komunikacji dziękują monarsze za dotychczasowe rządy.

Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein ogłasza zamiar kandydowania na Króla Teutonii.

12 lutego 2016 roku

JKW Krzysztof Stanisław Michał oficjalnie publikuje Akt abdykacji Króla Teutonii w Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji oraz powołuje Senatora Rolanda kawalera Heacha na Przewodniczącego Zgromadzenia Elektorów.

13 lutego 2016 roku

Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów wydaje zarządzenie w sprawie zwołania Zgromadzenia Elektorów. Dokument zostaje przedrukowany na forum centralne Księstwa Sarmacji i na stronę internetową Królestwa Teutonii.

14 lutego 2016 roku

Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein publikuje swój program elekcyjny.

15 lutego 2016 roku

Rozpoczyna się Posiedzenie Zgromadzenia Elektorów. Przewodniczący Roland kawaler Heach obwieszcza procedurę zgłaszania się Elektorów oraz publikuje listę osób uprawnionych do udziału w elekcji.

16 lutego 2016 roku

Anglau Tristora ogłasza zamiar kandydowania na Króla Teutonii. Publikuje też swój program.

18 lutego 2016 roku

Rozpoczyna się czas składania kandydatur. Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów podaje do wiadomości procedurę składania kandydatur oraz publikuje listy elektorów z czynnym i biernym prawem wyborczym. Równolegle do procedury składania kandydatur na sukcesora zainicjowana zostaje debata.

Vladimir Iwanowicz von Lichtenstein zgłasza na kandydata Anglaua Tristorę. Elektor Tristora potwierdza chęć kandydowania, a następnie zgłasza Vladimira Iwanowicza von Lichtensteina na kandydata. Elektor Iwanowicz von Lichtenstein potwierdza chęć kandydowania.

19 lutego 2016 roku

JKW Krzysztof Stanisław Michał zgłasza Gotfryda Slavika de Ruth na kandydata. W związku z tym faktem Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów Roland kawaler Heach przedłuża termin składania kandydatur o 24 godziny, w celu umożliwienia zgłoszonemu ustosunkowania się do swojej kandydatury.

Elektor Gotfryd Slavik de Ruth potwierdza swoją kandydaturę.

Trwa intensywna debata nad kandydaturami.

20 lutego 2016 roku

Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów obwieszcza listę kandydatów na sukcesora Tronu Królestwa Teutonii. Przypomina o trwającej debacie nad kandydaturami oraz poucza o możliwości przedłużenia tej debaty. Oficjalnymi kandydatami na urząd Króla są:

  1. Vladimir Ivanovitsš ik Lihtenštán
  2. Gotfryd Slavik de Ruth
  3. Anglau Tristora

Serduszka
10 175,00 lt
Ten artykuł lubią: Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Ignacy Urban de Ruth, Karolina Aleksandra, Adam Jerzy Piastowski, Kristian Arped, Yennefer von Witcher, Tytus Aureliusz-Chojnacki, Andrzej Fryderyk, Siergiusz Asketil, Vladimir ik Lihtenštán, Aleksander Damian Chojnacki, Arcadio Norbert dal Deliart-Wissener, Maxymilian Velmilla-Popow, Ryszard Paczenko, Michaś Elżbieta II, Krzysztof St. M. Kwazi.
Komentarze
Krzysztof St. M. Kwazi
Nie rozumiem tytułu.
Dlaczego "drugiej" elekcji?
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.