Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 27.07.2016 r. o 12:34
Monitor Sejmu nr 04/K-LI/2016
Seria wydawnicza: Monitor Sejmu

4e6W9nl1.png

OBSERWATOR SARMACKI :: SEJM KSIĘSTWA SARMACJI

MONITOR SEJMU #04/K-LI/2016


R0owh5cJ.png

Za opóźnienie w ukazaniu się tego wydania Monitora serdecznie przepraszam. Vis maior. 1/3 pięćdziesiątej pierwszej kadencji Sejmu Księstwa Sarmacji za nami. Dzieje się niewiele, posłowie zdają się odpoczywać. Wyraźnie na spadek aktywności Sejmu wpłynął również spadek aktywności Kanclerza Asketila, który, jak docierają do nas głosy, poddaje się chwilowej realiozie, ale ponoć walczy dzielnie. Mając na uwadze dobro sarmackiej polityki musimy odnotować, że chwilowa słabość koalicji nie sprawiła, że rozbita opozycja przystąpiła do aktywnego działania. Kobiety Sarmacji również oddają się urokom wakacji.

9ZP5MFZU.png

Nic nie zmienia się na froncie poszukiwania Asesorów Trybunału Koronnego, bowiem wciąż otwarty pozostaje wątek, w którym zainteresowani mogą składać swe kandydatury. Paradoksalnie fakt, że nabór wciąż trwa może pomóc w szybkim obsadzeniu wakatu, który w TK może się pojawić już jutro, jako, że ATK JKW Defloriusz Dyman Wander jest na doskonałej drodze do utraty systemowej aktywności. Sejm notuje wakacyjne spowolnienie. W minionym tygodniu do Laski Marszałkowskiej wpłynął tylko jeden projekt (w zasadzie stało się to w tym tygodniu, a w ubiegłym nie wydarzyło się nic), tj. projekt nowelizacji ustawy o SUSPENS, który został złożony przez Roberta Janusza von Thorna, występującego w roli pełnomocnego przedstawiciela Starosarmacji. O projekcie, tradycyjnie, niżej w dziale poświęconym obradom.

L9OCsnaN.png

Sejm zakończył w ostatnich dniach debatę i głosowanie w sprawie projektu ustawy — Kodeks Postępowania Sądowego, oraz ustawy ją wprowadzającej. Jako, że w głosowaniu nie uzyskano odpowiedniej większości głosów Jego Książęca Mość na najbliższy weekend zarządził referendum konstytucyjne w sprawie przyjęcia tego projektu. Uprawnionych do głosowania są 72 osoby.

Zakończyła się debata nad rządowym projektem zmian w ustawie o obywatelstwie. Główny cel ustawy to zniesienie wymogu progu aktywnościowego dla dyplomatów. W sprawie tego projektu odbyło się już, i zakończyło, głosowanie, w którym stosunkiem 4:2 projekt został przyjęty. JKM nowelizację podpisał.

Równolegle toczył się proces legislacyjny nad projektem zmian w Regulaminie Sejmu, w wyniku którego prowincje zyskały, dotąd nieposiadane, prawo do zgłaszania poprawek w procesie legislacyjnym. Nad projektem zostało już przeprowadzone, i zakończyło się, głosowanie, w którym stosunkiem głosów 4:0 (głosowanie skrócone) został projekt przyjęty. JKM nowelizację podpisał.

Zakończyła się również debata nad kandydaturą Rolanda bar. Heach-Romańskiego na Asesora Trybunału Koronnego, który po zakończonym głosowaniu wszedł w Trybunału skład.

Jak już wspomnieliśmy jedynym nowym projektem, który trafił do Sejmu i pod obrady Wysokiej Izby jest projekt nowelizacji ustawy o SUSPENS, w zakresie jakim dotyczy ona Poczty Baridajskiej. Celem projektu jest umożliwienie finansowania działalności samorządów i instytucji w drodze emisji znaczków. Marszałek Sejmu, Kristian bar. Arped, dokonując lekkiej poprawki redakcyjnej, skierował projekt pod obrady, a debata nad nim potrwa planowo do 2 sierpnia, do godziny 16:00.

WRSI5l6q.png

W minionym tygodniu zakończyły się głosowania w sprawie: Nie trwają natomiast żadne głosowania w tej chwili.

1LfE66s9.png

W tym momencie żadne pytania i interpelacje nie zostały złożone.

NIGGTK11.png

"Nuda Panie!" — chciałoby się rzec obserwując jak zapowiadana buńczucznie przez przyszłego Kanclerza zmiana jakościowa rozpływa się jak lód na patyku w gorący dzień. Obecny Sejm, będąc w 1/3 sztafety, jest Sejmem nudnym, Sejmem przewidywalnym, Sejmem pozbawionym emocji. Proceduje poprawnie, sprawnie, bez zacięć, bez problemów (opozycja śpi w najlepsze). Kanclerz ma komfort i pełne oparcie w tak funkcjonującej legislatywie i nie musi specjalnie przejmować się zagrożeniem ze strony opozycji, której nie faktycznie nie ma. Obecnie obserwowane spowolnienie w pracach sarmackiego parlamentu to efekt lekkiego znudzenia, wakacji, wyjazdów, realiozy i być może również wypalenia się ognia dobrej jakościowej zmiany, która była zapowiadana przed kadencją. Skąd inąd jednak wiemy, że koalicja przygotowuje i być może niedługo już przedłoży, kolejne isotne projekty zmian w sarmackim prawie. Byleby jednak zdążyli przed końcem kadencji.
Dotacje
0,00 lt
Nikt jeszcze nie zasponsorował tego artykułu.
Serduszka
3 471,00 lt
Ten artykuł lubią: Otto von Spee-Asketil, Baszar Svensson at Atera, GdL, Irmina de Ruth y Thorn, Fryderyk von Hohenzollern, Alfred, Orjon Surma, Roland Heach-Romański.
Komentarze
Fryderyk von Hohenzollern
Zawsze warto poczytać co tam słychać w wielkiej polityce. Dobrze wiedzieć nad czym aktualnie procedują nasi reprezentanci. Szkoda jedynie że dzisiejsza polityka stała się taka bezbarwna.
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.