Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 31.07.2016 r. o 17:40
Monitor Sejmu nr 05/K-LI/2016
Seria wydawnicza: Monitor Sejmu

4e6W9nl1.png

OBSERWATOR SARMACKI :: SEJM KSIĘSTWA SARMACJI

MONITOR SEJMU #05/K-LI/2016


R0owh5cJ.png

Po krótkim wyciszeniu korytarze sejmowe i Sala Obrad znów rozbrzmiewają gwarem rozmów i dyskusji. Z obecnie procedowanych projektów interesujące wydają się być dwa, nowelizujące przepisy finansowe Księstwa, tj. projekt umożliwiający finansowanie inicjatyw, instytucji, samorządów w drodze emisji znaczków, oraz ten dotyczący likwidacji nagród prasowych. O obu projektach szerzej mówimy niżej.

W dalszym ciągu fatalnie przedstawia się opozycja, a plotki z sejmowych korytarzy mówią, że jeszcze dziś opozycja ta ma ulec skurczeniu o posłankę Heach. Może warto zastanowić się nad zmianą przepisów dotyczących wyborów uzupełniających, i wprowadzić je już od 1 wakatu?

9ZP5MFZU.png

W nigdy niezamykanym, wiecznie otwartym wątku poświęconym kandydaturom na asesorów Trybunału Koronnego lekkie poruszenie! Zgodnie z informacją z poprzedniego numeru Monitora niezbędne okazało się znalezienie kolejnego ATK, który zastąpi w TK byłego już ATK JKW Defloriusza Dymana Wandera, który został ze swej funkcji odwołany w związku z utratą aktywności. Swoją kandydaturę złożył, a Marszałek Sejmu ją przyjął, Młynek markiz Kawowy. Debata praktycznie się nie odbyła, i niemalże natychmiastowo Sejm przeszedł do głosowania.

Ponadto na ręce Marszałka Sejmu, Czcigodnego Kristiana bar. Arpeda, wpłynęły dwa projekty — uchwały Sejmu wyrażającej zgodę na przystąpienie Księstwa Sarmacji do Konwencji ws. międzynarodowej standaryzacji kartograficznej; oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Oba omawiamy niżej, w sekcji dotyczącej Sali Obrad.

L9OCsnaN.png

Pojawiły się małe problemy w zakresie ostatecznego wejścia w życie ustawy Kodeksu Postępowania Sądowego i ustawy konstytucyjnej go wprowadzającej. Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, na trwający właśnie weekend zarządzone było referendum, w sprawie zatwierdzenia w/w ustawy konstytucyjnej. Złośliwość losu zechciała, że referendum zostało uznane za nieważne (pojawił się błąd dot. terminu) i trzeba je powtórzyć. Powtórzone głosowanie odbędzie się więc, zgodnie z zarządzeniem, w kolejny weekend 5-7 sierpnia. Uprawnione do udziału są 73 osoby.

W dalszym ciągu trwa debata nad projektem nowelizacji, pierwotnie ustawy o SUSPENS, a teraz, po autopoprawce wniesionej przez autora, także ustawy o finansach publicznych. W debatę włączył się jeden z ministrów RM, Prześwietny Martin hr. Schlesinger-Asketil, który wniósł swe merytoryczne uwagi. Planowo debata kończy się 2 sierpnia o godz. 16:00.

Minister Spraw Wewnętrznych, Czcigodny Arsacjusz bar. Arped, skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych. Celem przedłożonego projektu jest likwidację systemu nagród prasowych, które są obecnie wypłacane co miesiąc najlepszym, i najbardziej uznanym agencjom prasowym. Pod projektem rozgorzała żywa dyskusja, a sam projekt spotkał się ze znacznym oporem uczestników rynku prasowego, którzy m.in wzywają do wycofania projektu i rozpoczęcia konsultacji publicznych na temat modyfikacji (a nie likwidacji) obecnego systemu. Kanclerz oraz MSZ utrzymują, że obecny system jest niesprawiedliwy, nie odnieśli się również do propozycji konsultacji. Marszałek zarządził debatę do 31 lipca, do 23:40, ale już został złożony wniosek o jej przedłużenie. Póki co nie zapadła w tej sprawie decyzja.

Z inicjatywy Kanclerza, Prześwietnego Siergiusza hr. Asketila, do Sejmu wpłynął wniosek o wyrażenie, w drodze uchwały, zgody na przystąpienie Księstwa Sarmacji do Konwencji ws. międzynarodowej standaryzacji kartograficznej. Kanclerz, argumentując złożony wniosek, dowodził, że przystąpienie do Konwencji pozwoli Księstwu Sarmacji na podjęcie szerszej międzynarodowej współpracy na polu kartografii i uzgodnienia map. Dotąd Konwencja została podpisana przez 13, a ratyfikowana przez 8 państw wirtualnych, tj. Agurię, Dreamland, Elderland, ZSKHiW, RON, Skarland, Solardię i Winktown. Treść Konwencji jednoznacznie skrytykował Sławetny Roland bnt Heach-Romański, który bazując na swym realnym wykształceniu, wykazał liczne merytoryczne błędy dokumentu, do którego Księstwo Sarmacji miałoby przystąpić. Debata nad projektem kończy się 3 sierpnia o 15:30.

WRSI5l6q.png

W tej chwili trwa głosowanie w sprawie wyboru Młynka mar. Kawowego na asesora Trybunału Koronnego.

1LfE66s9.png

W tym momencie żadne pytania i interpelacje nie zostały złożone.

NIGGTK11.png

Zupełnie niezrozumiałe jest, że żaden z omawianych obecnie w Sejmie projektów nie wynika z programu, jaki KW BZ (BP) zaprezentował w trakcie trwania kampanii wyborczej. Nie pojawił się żaden projekt dotyczący postulowanych zmian w głosach ważonych, nadal nie ma reformy IES, nie ma porządku w rejestrze partii politycznych, nie ma realizacji postulatu w sprawie wyznaczania następcy tronu, nie ma reaktywacji plebiscytów, nie ma nagród dla samorządów, nie ma reaktywacji SarmacjaWiki, przepisów o obowiązkowym ślubowaniu przy uzyskaniu nowego tytułu, nie dokonano aktualizacji danych i posprzątania miejsc publicznych, nie ma prezydencji samorządów, nie ma nietykalności Księcia i jego weta absolutnego. Tak po prawdzie jesteśmy prawie na półmetku kadencji, a z rozległego programu głównej parlamentarnej siły zrealizowano raptem: wsparcie inicjatyw sportowych, aktywną dyplomację i ochronę samorządów. To tylko 1/5 wszystkich postulatów, a wagowo to w najlepszym wypadku 1/20. A miała być lepsza jakość, i miał Rząd i Większość iść #DoRoboty.
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Roland Heach-Romański, Zbyszko Gustolúpulo.
Serduszka
4 980,00 lt
Ten artykuł lubią: Fryderyk von Hohenzollern, GdL, Roland Heach-Romański, Orjon Surma, Henryk Leszczyński, Vladimir ik Lihtenštán, Daniel Maksymilian von Schwarz-Saryoni, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Zbyszko Gustolúpulo.
Komentarze
Fryderyk von Hohenzollern
Jak zwykle bardzo ciekawy artykuł. Przedstawiający zmiany zachodzące w prawie i państwie. Dobrze poinformowany obywatel, to obywatel świadom swoich wyborów:)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.