Obserwator Sarmacki, Cudzoziemiec, 15.08.2016 r. o 22:03
Monitor Sejmu nr 07/K-LI/2016
Seria wydawnicza: Monitor Sejmu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
4e6W9nl1.png

OBSERWATOR SARMACKI :: SEJM KSIĘSTWA SARMACJI

MONITOR SEJMU #07/K-LI/2016


R0owh5cJ.png

Po dość pracowitym tygodniu poprzedzającym ten miniony, który omawiamy niżej, tym razem Sejm nieco zwolnił obroty. Pod obrady trafiły trzy projekty, zakończyły się dwa głosowania, i w sumie tyle co można o pracy posłanek i posłów powiedzieć. Może za tydzień będzie lepiej? A może nie?

9ZP5MFZU.png

Najważniejsze rzeczy, o których trzeba napisać przy omawianiu minionego tygodnia w kancelarii Marszałka to... z pewnością ponowne otwarcie mojego ukochanego wątku związanego z poszukiwaniem kandydatów na asesorów Trybunału Koronnego. Standardowo chętnych zapraszamy, oszałamiająca kariera w rozgrzanym ostatnio emocjami Trybunale czeka.

Poza tym wpłynęły do Laski Marszałkowsiej dwa wnioski o przeprowadzenie referendum obywatelskiego w sprawie skrócenia kadencji Sejmu. Jeden złożyłem ja, drugi złożył JKW Piotr II Grzegorz. Wniosek JKW został już wycofany, w moim uzbierała się wymaga liczba podpisów. Dalsze rozstrzygnięcia w tej sprawie wkrótce.

W Sejmie zostały także złożone, i standardowo omawiam je niżej: projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych (w zakresie zmiany przepisów o dotacjach), projekt zmiany kodeksu sprawiedliwości (w zakresie zmiany przepisów o trwale nieobecnych mieszkańcach) oraz wniosek o zgodę na zmianę rozporządzenia Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych.

L9OCsnaN.png

W ostatnim tygodniu zakończyła się procedura przyjmowania zmian w ustawie o SUSPENS, i ustawa ta znalazła się już w Dzienniku Praw. To samo dotyczy projektu zmian w ordynacji wyborczej, który również już w Dzienniku Praw się znalazł.

Zakończyło się również głosowanie w sprawie udzielenia przez Sejm zgody na pociągnięcie Jego Książęcej Mości do odpowiedzialności karnej. Głosowanie było tajne, zakończyło się wynikiem 5 za, 1 wstrzymujący, 0 przeciw i zgody wyrażeniem.

Trwa debata nad złożonym w Sejmie projektem ustawy — Prawo komunikacyjne. Celem tego projektu jest unormowanie spraw związanych z szeroko pojętą komunikacją w Księstwie Sarmacji, począwszy od definicji miejsca publicznego, przez regulacje dotyczące Poczty Konnej na uregulowaniu statusu sarmackiego kanału IRC kończąc. Debata została wydłużona do 16 sierpnia.

Zakończyła się debata i głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę rozporządzenia Kanclerza o referendach konsultacyjnych. W głosowaniu 4 posłów było za, 1 się wstrzymał, 1 był przeciw. Głosowanie zakończyło się w dniu wczorajszym.

W dniu 9 sierpnia do Sejmu wpłynął, złożony przez posła Prześwietnego Siergiusza hr. Asketila, projekt nowelizacji kodeksu sprawiedliwości. Celem złożonej ustawy jest wydłużenie czasu, po którym uznaje się mieszkańca Księstwa osobą trwale nieobecną. Projekt przewiduje wydłużenie tego czasu z obecnego pół roku do lat czterech. Dodatkowo projekt zakłada, że sprzedaż znaczków w formie licytacji przeprowadzonej przez Radę Ministrów musi trwać minimum 24 godziny. Marszałek Sejmu zarządził debatę, która formalnie zakończyła się w dniu wczorajszym. W debacie żaden poseł nie zabrał głosu. Wkrótce Sejm powinien przejść do głosowania, które w tej sytuacji wydaje się być formalnością.

W dniu 11 sierpnia, tym razem w roli kanclerza, Prześwietny Siergiusz hr. Asketil złożył projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja przewiduje ograniczenie łącznej wysokości udzielanych przez Radę Ministrów dotacji do 400 000 lt miesięcznie. Marszałek Sejmu zarządził debatę, która również zakończyła się w dniu wczorajszym, i w niej również żaden poseł nie zabrał głosu. Zatem również wydaje się, że nadchodzące głosowanie to formalność.

13 sierpnia na ręce Marszałka Sejmu trafił, złożony przez Regenta JKW Krzysztofa Czuguł-Chana, projekt zmiany rozporządzenia Księcia o orderach i odznaczeniach państwowych. Główny cel nowelizacji rozporządzenia to urealnienie "cen" za dostępne w ramach wymiany za punkty zasług opcje. Debata w sprawie wyrażenia zgody na tę zmianę kończy się w dniu jutrzejszym. I tu niespodzianka! Nikt z posłów oczywiście nie zabrał w tej sprawie głosu.

WRSI5l6q.png

Obecnie w Sejmie nie toczą się żadne głosowania.

W ostatnim tygodniu zakończyły się:
1LfE66s9.png

W tym momencie, we wcześniejszy, i każdym innym żadne pytania i interpelacje nie zostały złożone.

NIGGTK11.png

Sejmowa większość przestała udawać, że jest w Sejmie po to by aktywnie funkcjonować. Każda z zarządzonych przez Marszałka debat to popis ciszy i akustyki sejmowej sali, w której słychać każde stuknięcie obcasem, głębsze westchnięcie, czy, czasem, pierdnięcie znudzonych posłów. Całkowicie uprawnionym wydaje się być nazwanie obecnego Sejmu Sejmem Niemym.
Dotacje
1 000,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: David de Hoenhaim, Irmina de Ruth y Thorn.
Serduszka
5 900,00 lt
Ten artykuł lubią: David de Hoenhaim, Vladimir ik Lihtenštán, Irmina de Ruth y Thorn, Adi Alatristé, Rihanna Aureliuš-Sedrovski, Henryk Leszczyński, Adam Jerzy Piastowski, Mateusz von Thorn-Chojnacki, Marcin Stranczyk, Konrad Jakub Arped-Friedman, Fryderyk von Hohenzollern.
Komentarze
Irmina de Ruth y Thorn
No wreszcie jest. Na to czekałam. Kolejna pozycja do mojej biblioteki :D śledzę z przyjemnością :)
Odpowiedz Permalink
David de Hoenhaim
Tym podsumowaniem to "You made my tonight!"
Odpowiedz Permalink
Mateusz von Thorn-Chojnacki
Jak zawsze super. Lubie te Twoje podsumowania :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.