Herold, Laurẽt Gedeon I, 16.11.2016 r. o 00:38
10 rocznica Unii Sarmacji i Baridasu

Artykuł został oznaczony jako Artykuł na Medal.
ZKbL039U.png


Java1pAj.png

13 listopada 2016 roku o godzinie 20.00 na kanale IRC #sarmacja odbyły się uroczystości z okazji 10 rocznicy Unii Księstwa Sarmacjii z Królestwem Baridasu.

Dokładnie 10 lat wcześniej Jego Królewska Mość Mikołaj Aleksander Piotr podpisał Edykt Króla Baridasu nr 3 — Akt ratyfikacji Traktatu Unii z Sarmacją.

W tym samym dniu tj. 13 listopada 2006 roku Jego Książeca Mość Piotr Mikołajwydał Dekret Księcia Sarmacji nr 341 — Akt ratyfikacji niektórych przepisów Aktu Unii z Baridasem, w którym znajduje się Akt Unii z Baridasem o następującej treści:
Cytuję:
W Imię Boga Wszechmogącego!

My, Mikołaj Aleksander Piotr, król Baridasu, oznajmiamy wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, iż mając na uwadze dobro poddanych naszych, pragniemy na wsze czasy losy naszego kraju z państwem sarmackim złączyć, a to przekazać koronę Piotrowi Mikołajowi, księciu Sarmacji etc. i przyjąć panowanie jego, i jego dziedziców i następców nad naszymi ziemiami i obywatelami.

Przeto składamy, w obliczu Boga Wszechmogącego, księcia Sarmacji oraz wszystkich jego poddanych, przysięgę wierności księciu Sarmacji, a we wszystkich naszych czynach przysięgamy dobrem Korony się kierować. Wszystkich szlachciców i poddanych naszych z przysiąg zwalniamy i zwracamy się do nich, aby za naszym przykładem przysięgę wierności księciu Sarmacji i jego dziedzicom, i następcom uczynili.

Tak nam dopomóż Bóg!

(—) Mikołaj Aleksander Piotr,
król Baridasu.

Uroczystości rocznicowe rozpoczął występujący w roli narratora Laurencjusz mar. MaHi at Atera, obecny Marszałek Dworu jego Królewskiej Mości witając wszystkich na uroczystościach z okazji 10 rocznicy podpisania Unii Księstwa Sarmacji i Królestwa Baridasu, które jak podkreślił na wstępie przypadają dokładnie w dniu ratyfikacji traktatu podpisanego między Księstwem Sarmacji, a Królestwem Baridasu.

Kontynuując na wstępie zaznaczył, że był to bardzo burzliwy okres w dziejach obu krajów gdyż jeszcze
9 listopada 2006 roku w Baridasie weszła w życie nowa Konstytucja, a następnie zaprosił wszystkich zgromadzonych do zajęcia miejsc przed rozpoczęciem się obchodów uroczystości.

Chwilę po tym Marszałek Dworu zapowiedział wprowadzenie kompanii honorowej złożonej z żołnierzy Książęcych Sił Zbrojnych oraz poinformował zebranych, że przebiegiem uroczystości z udziałem KSZ dowodził będzie Mat Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza.

Dowódca uroczystości podał komendę:
Cytuję:
Pododdziały Książęcych Sił Zbrojnych na moja komendy – „BACZNOŚĆ”, „NA PRAWO – PATRZ”. Kompania honorowa – „MASZEROWAĆ”

Następnie Dowódca kompanii honorowej Mat Henryk Wespucci wprowadził kompanię honorową wraz z orkiestrą oraz pocztem sztandarowym i flagowym.

Po kilku chwilach na miejsce uroczystości traktem królewskim przed pałac królewski wjechała się limuzyna BMW (Baridasche Motorworken)i w asyście ochrony ze Straży Królewskiej KGB z samochodu na czerwony dywan wysiadł z niej Książę Sarmacji JKM Tomasz Ivo Hugo wraz z Regentem Królestwa Baridasu Paulusem hrabią Buddusem i Hetmanem KSZ generałem korony Jackiem von Horn.

Fanfarzysta zagrał sygnał „UWAGA”. Ucichły rozmowy, a oczy zabranych zwróciły się w stronę Księcia i wtedy dowódca uroczystości przemaszerował w stronę Jego Książęcej Mości, oddał honor i złożył mu meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości państwowych:
Cytuję:
„Wasza Książęca Mość dowódca uroczystości Mat Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza melduje pododdziały KSZ z okazji 10 rocznicy podpisania unii Sarmacji z Baridasem”.

Później, po zaproszeniu przybyłych władz oraz gości na trybunę honorową przy dźwiękach werbli poczet flagowy przemaszerował w stronę masztu flagowego, by następnie przy dźwiękach hymnu Sarmacji wciągnąć flagę Księstwa Sarmacji na maszt.

Po wciągnięciu flagi księstwa Sarmacji baridajczycy odśpiewali „Pieśń Królewską”, która stanowi hymn Królestwa Baridasu.
Cytuję:
Za sławę Króla i narodu
Od wieków zwyciężali,
Nasi ojcowie i bracia.
Gdy zabrzmi królewski róg
Z szablą w dłoni ruszymy
Wykrwawiać wroga zastępy.
Tam gdzie Andura błękitna
Owija swoim szalem
Wzniosłe, dumne nawskie góry.
Tam me serce i myśli,
Po ostatni oddech mój,
Aż po kres moich dni.
Dziś w bój idziemy ostatni,
Idziemy ramię w ramię,
W nas płynie krew elijska,
W nas dziedzictwo Królów.
Bądź dumny Baridajczyku!
Bądź dumny orle biały!
Sława Królowi!
W następnej chwili w ramach uroczystości nastąpiły przemówienia władz oraz zaproszonych gości.

0V3Osazf.png
Jego Książęca Mość, Król Baridasu Tomasz Ivo Hugo:
Cytuję:
Drogie Baridajki! Drodzy Baridajczycy!
Drogie Sarmatki! Drodzy Sarmaci!
Drodzy Goście!

Jeszcze niedawno obchodziliśmy czternastolecie powstania Baridasu, a wcześniej Sarmacji. Dzisiaj świętujemy fakt, że prawie 3/4 tego czasu funkcjonujemy razem. Dziesięć lat to tak długi okres w mikronacjach, że podejrzewam, że co najmniej połowa z nas nie pamięta, kiedy Sarmacja i Baridas były odrębnymi bytami. Dzisiaj wbrew pozorom nie świętujemy powstania nowego bytu, jak przy większości świąt państwowych. Świętujemy fakt, że od dziesięciu lat idziemy ramię w ramię, że każdy Baridajczyk może czuć się Sarmatą, a każdy Sarmata może zostać Baridajczykiem.

Jeśli tylko chce.

Dzisiaj świętujemy fakt, iż mimo wielu trudności i oporów w początkach, a nawet przed zawarciem unii, współpraca sarmacko-baridajska, baridajsko-sarmacka jest wręcz symbiozą. Z tego powodu, poza granicami wielu osobom ciężko zrozumieć, że Baridas i Sarmacja to dwa państwa. Ale myślę, że to nasz sukces, że pokazujemy innym, że nieważna jest odrębność państwowa, o której oczywiście nie zapominamy, ale wspólna praca i zabawa.

  • Dziękuję JKW Mikołajowi Aleksandrowi Piotrowi, znanemu dzisiaj jako Diuk Mikołaj Torped, Królowi-Seniorowi Baridasu, że doprowadził do tej Uniii.
  • Dziękuję JKW Piotrowi Mikołajowi, znanemu dzisiaj jako JKW Helwetyk Romański, Księciu-Seniorowi, że zgodził się na tę Unię.
  • Dziękuję Wam, że zapoczątkowaliście coś wspaniałego.
  • Dziękuję Wam wszystkim za Waszą pracę i wkład w rozwój Baridasu i Sarmacji, które to COŚ urzeczywistniły i pomagają w jego trwaniu po dziś dzień.
  • Dziękuję Wam za to, że jesteśmy razem mimo wszystkich przeciwności.
    To oczywiście święto i chcemy się bawić, cieszyć rocznicą.

Lecz nie można udawać, że wszystko jest dobrze. Ktoś mógłby rzec, że historia zatoczyła koło i tak, jak przed unią były głosy jej przeciwne, tak dzisiaj, być może z podobnych pobudek (obawa przed Sarmacją, przed księciem Sarmacji) ponownie wróciły.

Z pewnością stoją za nimi zupełnie inni ludzie, niż dziesięć lat temu.
Tak jak nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki, tak zdaję sobie sprawę, wiem, że nie będzie można powrócić do czasów i relacji sprzed tzw. baridajskiego sierpnia. Skoro jednak dzisiaj świętujemy unię, to apeluję do wszystkich – zjednoczmy się ponownie. W sporach nikt nie jest bez winy i przeprosiny, które mogą być końcem kłótni i początkiem zgody, należą się każdej stronie, więc może ja zacznę – przepraszam.

Szanujmy się wszyscy nawzajem, zanim zaczniemy wymagać szacunku wobec siebie. Mam nadzieję, że drogi Królestwa Baridasu i Księstwa Sarmacji nigdy się nie rozejdą.

Ku chwale i szczęściu nas wszystkich! Dziękuję Wam za tak liczne przybycie.
Nie jest to święto, w którym nagradzam za pracę i zasługi, więc nie będzie nadań za to. Będą jednak nadania jako prezent, bo czym są takie uroczystości bez konfiturek?

Nie obawiajcie się jednak, nie będę przedłużał imprezy... (przyp. aut. cdn. w DP).

Regent Królestwa Baridasu Paulus hrabia Buddus:
Cytuję:
Wasza Królewska Mość!
Książęta Seniorowie!
Szanowny Kanclerzu wraz z Radą Ministrów!
Szanowny Marszałku Sejmu wraz z Posłami!
Zaproszeni Goście!

Dziś mija 10 lat wspólnej przyjaźni Sarmacko-Baridasjkiej.
10 lat wpólnej drogi, jaką wyznaczyli 9 listopada JKW Piotr Mikołaj (Helwetyk Romański) oraz JKW Mikołaj Aleksander Piotr (Mikołaj Torped). To dzięki nim może wspólnie świętować dziś kolejną, okrągłął rocznicę. Mi jako Baridajczykowi o krotkim stażu bardzo cięzko mówić o całej historii tych dzięsięciu lat. Jednak z tego miejsca w imieniu wszystkich Obywateli i Mieszkańców Baridasu chciałbym podziekować JKWysokościom za dar - dar jakim jest niewątpiliwie trwająca do dziś UNIA SARMACKO-BARIDAJSKA.

(* MAPocieraLezkeWzruszenia)

Dziękujemy za to, że byliście z nami z Sarmatami i Baridajczykami, wspieraliście Nas swoim doświadczeniem i radą.
Dziękujęmy, że i dziś jesteście tutaj.

Wasza Królewska Mość!
W tym miejscu chciałbym powiedzieć, że Królestwo Baridasu było, jest i będzie wierne Koronie. Mam świadomość, że przez te 10 lat trwania Unii Baridajczycy pokazali, że potrafią być Krajem Koronnym, który umie wspierać i Sarmację i Księcia. Za nasze zachowania wynikające z charakterności - przepraszam i mam nadzieję, że mimo naszych wad i charakteru kolejne lata upłyną w atmosferze przyjaźni i radości.

Z tego miejsca dziękuję również mojemu Dworowi na ręce Marszałka Laurencjusza markiza MaHi at Atera. To dzięki zaangażowaniu właśnie tych ludzi a także Leszka Chojnackiego de Ruth a także mojej wnuczki Yennefer Heach dzisiejsza uroczystość wygląda bardzo donośnie.

Niech żyje Sarmacja! Niech żyje Bardas! Vivat Książe! Vivat wszystkie stany!

Robert Janusz vicehrabia von Thorn Kanclerz Księstwa Sarmacji:
Cytuję:
Wasza Królewska Mość,
Wasze Książęce Wysokości,
Baridajki, Baridajczycy,
Sarmatki, Sarmaci,
Teutonki i Wy, Teutończycy,

Nie będę przedłużał, obiecuję. W zasadzie chcę powiedzieć jedną tylko rzecz. Myślę, że ta wspaniała okazja, ta niezwykła Rocznica, to dobra okazja by to powiedzieć. Wstydzę się za siebie. Dlatego chcę Was gorąco przeprosić, szczególnie te Baridajki i tych Baridajczyków, których nieopatrznymi słowy, głupimy i niestosownymi żartami, zdarzało mi się urażać. A Was wszystkich i przede wszystkim Ciebie Mikołaju (MAP) przepraszam za ten idiotyczny epizod sprzed kilku lat, który sprawił, że między nami wyrósł mur, za ten "heppening" z odrywaniem Baridasu.

Wstyd mi za to do dziś.
Przepraszam i proszę o Wasze wybaczenie.

A na zakończenie — bawcie się dziś dobrze. Nasz Kraj, Wasz Kraj, potrzebuje dobrej zabawy. Przed nami wiele pracy by wszystko wróciło do najlepszych wzorców znanych nam z przeszłości.

Fare Aryon! Vivat Baridas! Vivat Królestwo!

Mikołaj diuk Torped:
Cytuję:
Kochani Baridajczycy i Sarmaci!

Zawierałem unię jako władca zrezygnowany, nie podejrzewając, że zaowocuje dziełem tak wspaniałym.

To dobry moment, żeby podziękować tym, którzy Baridas budują i wspominać tych, którzy do Baridasu dokładali się wcześniej.
To dla mnie również dzień osobistych przemyśleń. Niewiele jest ról, w których nie występowalem do tej pory w Sarmacji.

Jedna szczególnie mnie pociąga. Nie byłem jeszcze trollem.
Dziękuję, Happy Union Day, Wiwat WKMość i wszystkie Stany!

Laurencjusz markiz MaHi at Atera Marszałek Dworu:
Cytuję:
Wasza Książęca Mość, Wasza Królewska Mość,
Szanowni Sarmaci i przybyli Goście!

Z okazji dziesiątej rocznicy Unii — wszystkim sarmatom i baridajczykom pozdrowienie i najlepsze życzenia! Wszystkim sclavinczykom i teutończykom również, gdyż Księstwo Sarmacji to nasze wspólne państwo i dobro ogólnonarodowe.

Nasze zgromadzenie i ta nadzwyczajna okrągła rocznica to przede wszystkim dowody siły Księstwa, Korony i ich mieszkańców. Czuję się zaszczycony tym, że pełniąc swój urząd Marszałka Dworu Jego Królewskiej Mości dany jest mi ten przywilej przemawiania do grona zebranych na dzisiejszej uroczystości.

Już po czterech latach istnienia Baridas połączył się z Sarmacją by w ten sposób jednoczyć monarchistów, przywiązanie do tradycji królewskich i tronu w świadomym popieraniu rządów w formie monarchii parlamentarnej.

Przez wiele lat trwanie Księstwa Sarmacji w sojuszu z Królestwem Baridasu było jak pisał ówczesny Kanclerz Księstwa Sarmacji Siergiusz Asketil „…bezsprzecznym dowodem na to, że sarmacki sposób życia, sarmacka mentalność i sarmacki krąg kulturowy jest szczytowym osiągnięciem polskich mikronacji, naszym osiągnięciem…”

Niestety i nasz wspólny kraj w ostatnim okresie czasu doświadczył ataków na Księcia oraz niejeden z nas był świadkiem prób, które na celu miały zmianę ustroju.

Apeluję do Was Szanowni Bracia i Siostry Sarmaci opamiętajcie się, bo Wasze działania nie służą żadnej konkretnej idei, żadnej wizji lepszego mikroświata tylko pogłębiają wzajemną niechęć.

Niech to dzisiejsze święto będzie dla wszystkich sygnałem, że parlamentarna wolność jest „…wartością absolutną i nieodwołalną…”. Tymi pięknymi słowami zasłużonego dla naszego Księstwa Kanclerza chciał bym wszystkim zebranym życzyć wszystkiego najlepszego dodając i „…wrogów zapewnić, że ich dni są policzone…”.

Fare Aryon! (Chwała Królowi!) - niech żyje Książę! Dziękuję.

Siergiusz Asketil:
Cytuję:
Drodzy Zgromadzeni,
Wam wszystkim - najserdeczniejsze pozdrowienia.

Pozwólcie, że przemówię spontanicznie. Od jakiegoś czasu nie miałem okazji pojawiać się w sarmackich i baridajskich miejscach publicznych jednak względem pamięci o tym, jak długo byłem związany zarówno z Księstwem, jak i Królestwem chciałbym przekazać Wam parę osobistych spostrzeżeń, przemyśleń.

Miłujcie się nieco bardziej, niż dzieje się to obecnie. Żadna władza, sarmacka czy baridajska, nie jest warta konfliktów, do jakich dotychczas dochodziło - również tych z moim udziałem.

Żadna wirtualna idea nie jest warta czasu, który tracimy na przekonywanie innych ludzi do swych fałszywych racji. Żadnego pożytku nie ma psucie sobie nerwów przez tyranów, którzy dostrzegają błędy wszystkich, tylko nie swoje.
I w rozumieniu tyranów - mówię zarówno o sobie, jak i paru innych oczywistych personach, władających aktualnie państwem.

Wiedzcie, że świat jest piękny, jeżeli to piękno zechcemy dostrzec. Unia Królestwa Baridasu i Księstwa Sarmacji była czymś, co umożliwiło wielu z nas nabycie nowych umiejętności, doświadczeń, przydatnych również w życiu realnym. Poznaliśmy dzięki niej masę ludzi, przeżyliśmy przyjem(i te mniej) chwile, które niejako kształtowały nasz charakter wirtualny (i częściowo również realny).

Dziś jednak nie ma w tym żadnych wartości, poza sztuczną tradycją i marnymi pikselami. A to wszystko ze względu na chciwość, wrogość, intrygi, gburowatość.

Zachęcam Was, abyście wybrali lepszy cel. Porzucili to, co niszczy i nie sprzyja budowie. A przede wszystkim: nie przejmowali się dyktatorami, którzy potrzebują dowartościowania.

Pozdrawiam Was raz jeszcze, życząc miłego wieczoru i wielu sukcesów na dalszej drodze (wybranego przez siebie) życia.

Dziękuję.

Serieus baron Ahabejż:
Cytuję:
Szanowni zgromadzeni, Sarmaci, Mieszkańcy, Bogowie!

Pozwólcie że przemówię równie spontanicznie, choć w nieco innym tonie niż przedmówca. Gdy uroczystości się rozpoczynały, kleciłem właśnie nowy artykuł. Nie ukryję że ostry w tonie. Jednak usłyszałem słowa, które mam nadzieję, że spowodują, że mój artykuł nie będzie potrzebny.

Chcę wierzyć i pragnę by tyczyło się to każdego z nas z osobna i wszystkich razem!

Pragnę Wam powiedzieć, że nie jest osiągnięciem egzekwowanie twardej siły, czy użycie wobec siebie obraźliwych epitetów. Nie jest osiągnięciem patrzenie "Tym razem mi się upiekło" czy "To jego/jej druga szansa" Osiągnięciem jest wzięcie oddechu. Jest osiągnięciem zaproszenie do stołu kogoś kto trzyma topór wojenny. Jest wreszcie osiągnięciem zobaczenie w buntowniku obywatelskiego nieposłuszeństwa, a w tyranie człowieka kreślącego śmiałą wizję.

I już ostatnie zdanie: Spójrzcie w dusze, bo każdy z nas jest grzeszny i każdy z nas patrzy płytko. Nie bójmy się spojrzeć pod powierzchnię naszych sporów.

Czego i Wam i sobie życzę.
Dziękuję

Henryk kawaler Wespucci Poseł:
Cytuję:
Wasza Książęca Mość! Wasza Królewska Wysokość Regencie!
Wasze Ekscelencje!
Sarmaci!

Dziesięć lat to sporo czasu realnie, a co dopiero w mirkonacjach. Niektórzy mogliby powiedzieć że to wieczność, jak im udało się tyle wytrzymać razem w jednej unii? A jednak.

Mimo nie przeciwności jakie stanęły nam na drodze jesteśmy nadal razem.
Razem stworzyliśmy nowy rodział. Nawet jeśli jesteśmy jak stare Dreamlandzkie małżeństwo - raz się kłócimy raz się godzimy- to wiem że razem jesteśmy silniejsi niż w pojedynkę. Razem moglibyśmy góry przenosić.

Baridas przez te 10 lat wypełnił w Sarmacji dziurę. Stał się jej integralną częścią. Nic już tego nie zmieni. Wiele żeczy nas podzieliło, wiele nas też połączyło. Z tego miejsca pragnę pogratulować wszystkim którzy przyczynili się do sukcesu unii Królestwa Baridasu z Księstwem Sarmacji. Pragnę pogratulować wszystkim Sarmatom i Baridajczykom że przez taki czas wytrzymali ze sobą bez większej sprzeczki. Kraje powstawały i upadały, ale unia trzyma się w najlepsze, i oby to się nie zmieniło.

Życzę Baridasowi i Sarmacji kolejnych 10 lat razem w unii. Vivat!
Dziękuję

Andrzej hrabia Fryderyk Król Teutonii:
Cytuję:
Wasza Książęca Mość, Baridajki i Baridajczycy!

Choć moje przemówienia są zazwyczaj przesadnie długie, dziś postaram się nieco krócej ;)

W imieniu Królestwa Teutonii chciałbym Wam życzyć, by Baridas wiecznie się rozwijał i pokazywał nam – sarmackiej, sclavińskiej i teutońskiej społeczności swoją pracę i zaangażowanie w budowe Kraju Korony, z którego jesteście przecież tak dumni.

Nie byłbym jednak sobą, gdyby w moich życzeniach nie było nuty nostalgii ;)
A zatem drogi Baridasie. Jesteście w ogniu zmian, jakich nie było na terenie Waszego kraju od dawna. I właśnie w związku z tymi zmianami, życzę byście nie zapomnieli kim tak naprawdę jesteście. Nie zapomnieli o swojej historii i o tych, którzy ją tworzyli. Nie zapomnieli o osobach, które budowały siłę Królestwa Baridasu. Siłę, która była pielęgnowana przez te 10 lat Unii z Księstwem Sarmacji. Siłę, którą teraz posiadacie.

Powodzenia Baridasie!
I dziękuję :)

Yennefer baronetessa Heach Lady Koadiutor Królestwa Teutonii:
Cytuję:
Wasza Książęca Mość, Drodzy Baridajczycy, kochane Baridajki, Szanowni Sarmaci i Piękne Sarmatki!

To dziś obchodzicie swoją rocznicę, Dziś świętujecie, ale nie zapominajcie o pracy nad Królestwem Baridasu jaka was znów od jutra czeka. Dziś gdy już nie jesteśmy zwaśnieni między sobą, gdy żyjemy wspólnie idąc razem w jednym celu, poprawienia naszego wspólnego życia, musicie podjąć się ważnych kroków jakimi są praca praca i jeszcze raz praca. Praca nad samymi sobą, praca nad Królestwem i praca nad Księstwem.

Życzę wam dziś abyście od jutra w pełni silni znów stanęli do walki z realiozą, abyście mieli siły i chęci na pracę dla przyszłości naszych pokoleń, i aby ta cudowna Unia, (mimo tego że teutończyków czasem denerwujecie, ale miast denerwować innych weźmy się razem do zburzenia muru baridajskiego) trwała kolejne 10, 20 a nawet i 100 lat.

Jesteście cudowni i tacy zostańcie!

Życzę wam z całego serduszka byście zawsze byli z nami i nigdy się nie zmieniali.
Wszystkiego najlepszego i dziękuję!
Przemówienia zakończyła defilada pododdziałów Książęcych Sł Zbrojnych.

9t21XjYX.png

Quiz rocznicowy! organizowany przez Kustosza Królestwa Baridasu Eradla Adriena Marcusa Piusa baroneta da Firenza:

I miejsce - 9 000 lt - Wojciech Hergemon,
II miejsce - 3 500 lt - Irmina de Ruth y Thorn.

Konkurs Arrrr…piraci! organizowany przez Kustosza Królestwa Baridasu Eradla Adriena Marcusa Piusa baroneta da Firenza:

I miejsce - 10 000 lt - Jan Dagobard von Maikowski,
II miejsce - 7 500 lt - Laurencjusz Ma Hi at Atera,
III miejsce - 5 000 lt - Jakub Ludowski.

Konkurs "A czy Ty znasz Baridajczyka?" organizowany przez Marszałka Dworu Laurencjusza MaHi at Aterę:

I miejsce - 10 000 lt - Jan Dagobard von Maikowski,
II miejsce - 7 500 lt - Robert Janusz von Thorn,
III miejsce - 5 000 lt - Julian Fer at Atera.


wG9070C5.png

PS: Dziękuję Yennefer baronetessie Heach Lady Koadiutor Królestwa Teutonii za to, że stała na straży porządku w czasie obchodów święta na #sarmacja :)


(-) Laurencjusz mar. MaHi at Atera
Marszałek Dworu
Dotacje
1 500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Yennefer von Witcher, Tomasz Ivo Hugo, Paulus Buddus.
Serduszka
10 895,00 lt
Ten artykuł lubią: Sereus von Ahabejż, Yennefer von Witcher, Mustafa Owski, Cudzoziemiec, Leszek de Ruth, Remigiusz Lwowski von Hochenhaüser, Tomasz Ivo Hugo, Daniel January von Tauer-Krak, Baszar Svensson at Atera, Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza, Guedes de Lima, Paulus Buddus, Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski, Adam Jerzy Piastowski, Julian Fer at Atera.
Komentarze
Yennefer von Witcher
To ja dziękuję, że mogłam z Wami współpracować :)
Odpowiedz Permalink
Mustafa Owski
Smutek że byłem wtedy w pracy :/ Duchem byłem z wami.
Odpowiedz Permalink
Andrzej Fryderyk
Cytuję:
Andrzej hrabia Fryderyk Król Teutonii

Mhmm…
Odpowiedz Permalink
Vladimir ik Lihtenštán
O proszę, ktoś przejął ten zgubny nawyk od Kanclerza. Wasza Królewska Wysokość powinien koniecznie znaleźć sobie lenno...
Odpowiedz Permalink
Baszar Svensson at Atera
To musiały być piękne uroczystości 100 lat Baridasie :)
Odpowiedz Permalink
Guedes de Lima
Gratuluję i życzę 20 wspólnych lat!
Odpowiedz Permalink
Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza
Obchody były zacne, a jak! :)
Odpowiedz Permalink
Jahn Dagobard ik Thórn-Mákovski
Wspaniała uroczystość. :)
Odpowiedz Permalink
Julian Fer at Atera
Zacna uroczystość, a i wygrać mi się co nieco udało :)
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.