Sarmacka: nasze pierwsze kroki w Sejmie Wielkim
Seria wydawnicza: Polityczne publikacje

qZNp77TG.png

W życiu realnym zdrowie mnie opuściło (grypa), co można uznać za stan korzystny ze względu na moje zasoby czasowe przeznaczone na Sarmację. Chciałbym zatem poinformować, że w dniu dzisiejszym podjąłem trzy działania mające na celu zrealizowanie pierwszego postulatu programowego Sarmackiej.

Po pierwsze, jak możecie przeczytać na forum centralnym, wystąpiłem do Naczelnej Izby Architektury z wnioskiem o opinię i ewentualne wdrożenie zmian w funkcjonalnościach systemu informatycznego Księstwa Sarmacji. Sarmacka postuluje zmniejszenie barier biurokratycznych do minimum. Pokłosiem tego jest wniosek mający na celu zmianę sposobu zarządzania profilami mieszkańca i instytucji oraz sposobu zakładania samych instytucji. Chcemy, aby w miejsce wniosków do RM i ingerencji pracowników WIO wszelkie zmiany w profilach mogły być dokonywane przez ich właścicieli, bez uszczerbku dla finansów państwa (opłaty będą bowiem pobierane automatycznie, tak jak to ma miejsce w przypadku dodawania grafik do rotatora).

Naszym zdaniem takie rozwiązanie przyczyni się do łatwiejszego podejmowania inicjatyw większych, wymagających posiadania instytucji oraz znacząco przyczyni się do okresu oczekiwania na wprowadzenie zmian (redukując go do zera). Co prawda nasza propozycja spotkała się z dezaprobatą diuka radcy Czuguł-Chana, ale zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby w sposób rzeczowy spróbować go przekonać do zalet proponowanej zmiany.

Po drugie przygotowaliśmy projekt ustawy zmieniający ustawę o finansach publicznych, który w sytuacjach szczególnych umożliwi (gdyż przepis nie będzie obligatoryjny)Radzie Ministrów emisję libertów. Według założeń projektu Rada Ministrów będzie mogła wyemitować określoną ilość libertów w sytuacji, gdy posiadane przez nią środki zgromadzone na koncie własnym i kontach instytucji podlegających jej nie będą w stanie pokryć wydatków wynikających z przepisów prawa. Maksymalnie Rada Ministrów będzie mogła wyemitować kwotę równą różnicy pomiędzy posiadanymi libertami, a libertami jakie musi wydać powiększonej o 10% (uwzględniamy tu bowiem zmienne warunki wydatkowania środków na tantiemy, serduszka oraz komentarze).

Niemniej nowela przewiduje również procedurę odwrotną. Gdyby ilość libertów zgromadzona na rachunkach bankowych Rady Ministrów trzykrotnie przekraczała potrzeby finansowe Rada Ministrów mogłaby zdjąć 90% (te same pobudki co przy 10% przy emisji) nadwyżki libertów.

Przepisy te będą fakultatywne. Władze nieprzychylne dodrukowi będą mogły sukcesywnie likwidować nadmiar liberta w obiegu, a z mechanizmu dodruku korzystać nie będą musiały. Dla tych jednak, którzy będą woleli skupiać się na innych dziedzinach życia niż budżet, będzie to furtka do swobodnego działania bez obawy o niewypłacalność. Naszym zdaniem taka elastyczność może tylko pomóc w powrocie Sarmacji na właściwe tory priorytetów.

Po trzecie, ale to już z naszego programu nie wynika, przygotowaliśmy projekt ustawy o obywatelstwie honorowym. Obywatelstwo takie nadawał będzie Książę z własnej inicjatywy dla mieszkańców lub obywateli sarmackich, którzy nieprzerwanie posiadali obywatelstwo sarmackie przez co najmniej 3 miesiące i w sposób szczególny zasłużyli się dla Sarmacji. Jest to postulat z programu kandydującej na urząd kanclerza Yennefer wicehrabiny Heach, który był już konsultowany z Jego Książęcą Mością.

Obywatelstwo honorowe będzie instytucją niezależną od obywatelstwa sarmackiego (możliwe więc będzie posiadanie obu rodzajów obywatelstw). Podczas gdy obywatelstwo sarmackie będzie nadal uprawniać do sprawowania funkcji publicznych i politycznych oraz posiadania praw wyborczych, obywatelstwo honorowe będzie kolejnym mechanizmem nagradzania przez Księcia tych, którzy wsławili się w dziejach naszego państwa. Obywatel honorowy byłby zwolniony z podatku dziennego, nagradzany byłby ulgą w wysokości opłat wynoszącą 40% oraz otrzymywałby od Księcia specjalne odznaczenie dające mu ustaloną przez Księcia ilość punktów zasług.

Obywatelstwo honorowe byłoby niezbywalne, a obywatel mógłby go zostać pozbawiony tylko i wyłącznie w sytuacji popełnienia ciężkiego przestępstwa lub w sytuacji wydalenia. Uważamy, że to wystarczające zabezpieczenie. Być może ten projekt nie niesie rewolucyjnych zmian, ale w swej istocie ma być kolejną książęcą prerogatywą umożliwiającą nagradzanie i doceniania trudu budowania Sarmacji. Wszak nagród nigdy dość!

Powyższe projekty oczekują już tylko na wejście w życie ustawy o Sejmie Wielkim. Mamy nadzieję, że znajdą one poparcie posłów (których grono jest dość liczne). Na pewno zrobimy wszystko by przekonać ich do słuszności naszych racji, a jeśliby się to nie udało... nie poddamy się, bo przyświecają nam jasno wyznaczone cele.
Dotacje
500,00 lt
Dotychczasowi donatorzy: Yennefer von Witcher.
Serduszka
4 112,00 lt
Ten artykuł lubią: Yennefer von Witcher, Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan, Wojciech Hergemon, John Rasmusen, Henryk Leszczyński, Adam Jerzy Piastowski.
Komentarze
Henryk Leszczyński
uważajcie na śliską podłogę.
Odpowiedz Permalink
Misza "JK" Korab-Kaku
Zdrowia życzę !
Odpowiedz Permalink
GdL
I odporności!
Odpowiedz Permalink

Musisz się zalogować, by móc dodawać komentarze.