Ćwirek
#zapraszam
Ignacy Urban de Ruth
5 baridajskich wicehrabiów i 1 starosarmacki diuk. #głospusty #zostalemdiukiempustym #zapraszam #i #polecam
Odpowiedz Permalink
Henryk Wespucci
Odpowiedz Permalink