Ćwirek
nr 13731
Thimoteus ik Hohentsolern
@Tytus @AgaJacobsen sto lat!
Odpowiedz Permalink