Ćwirek
nr 22160
Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste
Poza tym wprowadziłbym listę 'sędziów pokoju', na którą wpisywaliby się chętni i byli na niej permanentnie. Z tej listy MTK mógłby
Odpowiedz Permalink