Ćwirek
nr 28739
Andrzej Fryderyk
Silną i aktywną Starosarmację.
Odpowiedz Permalink