Ćwirek
nr 31249
Prokrustes
Nom. Odżegnując się całkiem od osobistych animozji stwierdzenie, że Czcigodnego "nie ma" najbardziej mnie zdziwiło ... bo niedawno Czcigodnego widziałem :)
Odpowiedz Permalink