Ćwirek
AF655
Orjon Surma
Pozostając poza osią sporu, odniosę się tylko do mojego sercowania zauważonego przez @Torkan: tak, zasercowałem stosowne posty. I tak, nie powiem, że się z nimi po części nie zgadzam. Niemniej - nie będę sugerował MSZ, jak ma prowadzić rozmowy w kwestii sclavińskiej. (1/2)
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Dreamland zaś zrezygnował z używania nazwy Solardia i odwoływania się do jej dziedzictwa, tworząc na terenach postsolardyjskich Księstwo Luindoru, które po połączeniu z Furlandią w 2011 funkcjonowało do ubiegłego roku jako Unia Saudadzka.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
@Prokrustesz Namiestnik Morfeusz Tyler z kolegami w 2005 roku mieli kosę z królem Arturem Piotrem i (chyba razem z Republiką Baridasu) wykurwili z KD, przenosząc Solardię na nowe wyspy (ob. Wielkie Księstwo. Solardii).
Odpowiedz Permalink
Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan
@Torkan Konfederacji Sclavinskiej bo tak się nazywali wtedy to państwo. Nie sądzę żeby Sclavinia była uradowana gdyby Sarmacja w traktacie posługiwała się jakaś nieformalna nazwa.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@Torkan Tak, a ja do Konstytucji Księstwa Sarmacji.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
@Helwetyk W kwestii niepodległości Konfederacji Sclavińskiej - odwołuję się tu do Uchwały Rady Ministrów z dn. 20. sierpnia br. w sprawie uznania mikronacji.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Sarmacja nie uznała przecież niepodległości "narodu sclavińskiego" rzekomo "goszczącego" w Mirii, Nowicji i Sangii. KS uznało niepodległość Konfederacji Sclavinii - swojej byłej prowincji - wraz z jej terytorium określonym w ustawie o utworzeniu prowincji Królestwa Sclavinii.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Sarmacja niczemu nikomu nie pożyczała. Sarmacja utworzyła sobie na swoim terytorium prowincję o określonych granicach, która to po latach w pełni legalnie uzyskała niepodległość, oficjalnie uznają przez Księstwo Sarmacji.
Odpowiedz Permalink
Helwetyk Romański
@Torkan Owszem, jestem cudzoziemcem i jedną z głów państwa obcego, ale wypowiadam się tutaj jako były konsul: w kontekście ziem użyczonych Sclavinii i z powodu skrajnego zażenowania.
Odpowiedz Permalink
Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan
@Torkan nie twórzmy sztucznych konfliktów tam gdzie ich nie ma. Sarmacja nie podważa państwowości Sclavinii. Sarmacja życzy Sclavinii jak i pozostałym państwom Unii jak najlepiej i chce z nimi pokojowo współdziałać. Sarmacja zwraca tylko uwagę na problem prawny.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Na marginesie - wydaje mi się, że JKM Joanna Izabela ma dokładnie takie samo prawo do publicznego komentowania tutaj wydarzeń w Księstwie jak chociażby JKW Helwetyk Romański - również cudzoziemiec i głowa obcego państwa.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Chyba że starym sarmackim zwyczajem JKW jest regentem do godz. 16.30 i wówczas w sposób w pełni uzasadniony można traktować publicznie wysuwane i publicznie popierane przez niego deklaracje jako oficjalne stanowisko KS, zaś po godz. 16:30 jest osobą prywatną i nikomu nic do tego?
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Kto jest winien i kto się wprasza do cudzej piaskownicy? Oczywiście, obywatele Teutonii i Sclavinii, którzy śmieli skomentować absurdalne, imperialistyczne sarmackie żądania. Nic nowego.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Logika po sarmacku, odc. 958459: w oficjalnych kanałach komunikacji Księstwa pojawiają się absurdalne wynurzenia dot. zwrotu przez niepodległe państwo uznawane przez KS całości swojego terytorium. Wynurzenia są radośnie sercowane przez regenta (!) czyli najwyższą władzę w kraju.
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
@Torkan Ooo, widzę, że zaczyna się atak personalny? Poul Morthensen niestety nie żyje. Umarł. A ja jak widać zrezygnowałem z bycia Królem Hasselandu na rzecz Księcia Sarmacji - zamiast budować swoją nanonację. Uderz w stół, nożyce się odezwą!
Odpowiedz Permalink
Santiago Vilarte von Hippogriff
@Torkan ale inna rzecz, czy Sclavinia, tak jak pozostała dwójka, miała w chwili jego zawarcia zdolność do tego. Brunon kiedyś już udowadniał że nie. Jeśli nie, to mogli tam zapisać, co im tylko przyszło do głowy, bez znaczenia.
Odpowiedz Permalink
Vanderlei àla Triste v. H. dela Sparasan
@Torkan traktat został zawarty w określonym kontekście sytuacyjnym. KS gwarantowało Sclavinii jako bytowi stowarzyszonemu w związku z innymi zobowiązaniami układających się stron. Obecnie sytuacja się zmieniła. Traktat został w całości, a więc też w części uznającej niezależność
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Jeśli chodzi o małostkowość i groteskowe nanonacje z pojedynczymi mieszkańcami to akurat trudno odmówić Panu doświadczenia w tym zakresie. xD Jak się miewa Poul Morthensen?
Odpowiedz Permalink
Piotr de Zaym
Pełna zgoda: małostkowość prowadzi do tworzenia nanonacji z pojedyńczymi mieszkańcami. Ale co robić, jak najważniejsze są tytuły imperatorów, królów czy prezydentów? @Torkan Analogie z realem, a ZSRR w szczególności, są - powiem wprost - absurdalne. A b. ZSRR naprawdę znam.
Odpowiedz Permalink
Torkan Ingawaar
Po drugie - idąc sarmackim tokiem myślenia mam rozumieć, że Ukraina po wyjściu ze Związku Radzieckiego powinna zrzec się na rzecz Federacji Rosyjskiej ziem, które należały do RFSRR i zostały przyłączone do USRR przez Lenina i Stalina w latach 20-tych? xD Przecież do absurd.
Odpowiedz Permalink