S00258, Apolinary Montserrat

Akademia Polinaukowa w Bordonii

S00325, Filip I Gryf

Gryfi Instytut Nauk

S00295, Santiago Vilarte von Hippogriff

Sarmacki Instytut Służby Państwowej

S00230, Gotfryd Slavik de Ruth

Teutoński Instytut Historyczny

D00013, Henryk Leszczyński

Uniwersytet Starosarmacki