Prasa
Żołnierz Sarmacki

O instytucji
RAH45Fk0.png

Oficjalny organ prasowy KSZ, powstały z inicjatywy ówczesnego Hetmana Wielkiego. Generała korony Jacka von Horn herbu Pabian, w ostatnim czasie odsprzedany przez Generała; Ponownie na użytek KSZ.
D00005
numer ewidencyjny
Gotfryd Slavik de Ruth
Hetman Wielki Korony
Laurencjusz Ma Hi at Atera
Zastępca Hetmana
79 039,94 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby