Instytucja Państwowa
Rada Ministrów

O instytucji
Pełni władzę wykonawczą w Księstwie Sarmacji. Najważniejsze akty prawne regulujące pracę Rady Ministrów:
  1. Konstytucja Księstwa Sarmacji,
  2. Zarządzenie Kanclerza ws. organizacji Rady Ministrów,
  3. Ustawa o SOBOS - daje Kanclerzowi prawo wskazywania kandydata na Dyrektora SOBOS,
  4. Zarządzenie MSW w sprawie emisji znaczków - reguluje zasady emisji i tworzenia znaczków,
G00001
numer ewidencyjny
Filip I Gryf
Kanclerz
Anastasia Windsachen
Podkanclerzy
90 961,66 lt
stan konta

historia rachunku

Fer
lokalizacja siedziby
Pracownicy
Instytucje Rady Ministrów

D00001, Rada Ministrów

Park Stołeczny

G00008, Rada Ministrów

Instytut Edukacji Sarmackiej

G00007, Rada Ministrów

Inżynieria Sarmacka S.A.

G00010, Rada Ministrów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

G00123, Rada Ministrów

Urząd Skarbowy

G00126, Rada Ministrów

Prefektura Generalna

G00127, Rada Ministrów

Totalizator Państwowy

S00265, Rada Ministrów

Biuro Turystyczne "Orzeł"

G00130, Rada Ministrów

Państwowy Instytut Kartograficzny

S00249, Rada Ministrów

Kościół Mazdaistyczny

G00133, Rada Ministrów

Brama Sarmacka

G00137, Rada Ministrów

Sarmackie Radio