Instytucja Państwowa
Sejm

O instytucji
Sejm sprawuje władzę ustawodawczą w Księstwie Sarmacji. Sejm przyjmuje ustawy, wyraża zgodę na zawarcie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej, wybiera Prefekta Generalnego i asesorów Trybunału Koronnego. Siedzibą Sejmu jest Książęce Miasto Grodzisk.
G00009
numer ewidencyjny
Helwetyk Romański
Marszałek Sejmu
brak zarządcy
Wicemarszałek Sejmu
873,10 lt
stan konta

historia rachunku

Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby