Instytucja Prywatna
Instytut Kultury Teutońskiej

O instytucji
Celem działania Instytutu Kultury Teutońskiej jest próba ugruntowanie tła fabularnego Królestwa Teutonii, które ma pomagać Teutończykom i wszystkim przyszłym mieszkańcom królestwa w lepszym odnalezieniu się w realiach tego v-świata. Powstałe tło fabularne umożliwia skuteczniejsze prowadzenie wszelkich działań fabularnych. Zadaniem Instytutu jest również wsparcie we wszystkich inicjatywach na rzecz Kultury Królestwa Teutonii oraz organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach z tłem fabularnym w formie prowadzonych eventów, wątków fabularnych, opisów, artykułów, uroczystości itp.
S00119
numer ewidencyjny
Teutonia
właściciel instytucji
32 868,66 lt
stan konta

historia rachunku

0,00 lt
wkład własny
Auterra
lokalizacja siedziby