Lokalizacja Historyczna / Lenno
Sáterdár Hralde

O instytucji
3.-Kapadocia.png
S00123
numer ewidencyjny
Siergiusz Asketil
Pan Lokacji
brak zarządcy
Zarządca Lokacji
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny