Partia Polityczna
Sarmacka Zjednoczona Partia Monarchofaszystowska

O instytucji
Monarchofaszyści wszystkich krajów, łączcie się!
S00131
numer ewidencyjny
Henryk Leszczyński
Pierwszy Sekretarz
brak zarządcy
Z-ca Przewodniczącego Partii
0,00 lt
stan konta
0,00 lt
wkład własny
Czarnolas
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!