Partia Polityczna
Głos Pusty

O instytucji
XD2DUIed.png

GŁOS PUSTY


Ideologie polityczno-gospodarcze: narodowe, skrajnie erotyczne, anarchomasturbatyzm, narodowy agraryzm, autofellatio, leseferyzm, voyeuryzm.

Zarząd partii:

Wódz i Prezes partii: Konrad J. Arped-Friedman
Wiceprezes: Markus Arped
Dyrektor ds. Stalkingu: Kristian Arped
Dyrektor ds. Osób Wyklętych i Represjonowanych przez reżym: Emil Potocki
Dyrektor ds. Szkalowania: Otto von Spee-Asketil
Dyrektor ds. Nawracania, Inkwizycji i Katechezy: Ivan von Lichtenstein
Dyrektor ds. Walki ze Światowym Lewactwem i Uwalniania z Więzienia: Kacper Chatliński
Dyrektor ds. Rozpusty, Alkoholizacji, Nierządu i Wizyt na Krakowskim Kazimierzu: Carmen Laurent
Dyrektor ds. Niestrudzonego i Męczeńskiego Boju o Wolność i Szybkość dla Teutonii: Torkan Ingawaar
Dyrektor ds. Przeciwdziałania Niegodziwym Działaniom Prefektury: Arsacjusz Arped

HYMN PARTII:


Cytuję:
Statut partii Głos Pusty

§ 1

Naczelną władzą w partii jest Wódz i Prezes. Dysponuje on pełnią władzy i ustala statut partii.

§ 2

1. Wódz i Prezes powołuje Zarząd Partii oraz określa jego kompetencje.
2. Stanowiska w partii mogą być obsadzane odpłatnie.

§ 3

1. Każdy członek w chwili wstąpienia do partii, zgadza się na postanowienia niniejszego statutu.
2. Nieodejście z partii przez osoby, które były jej członkami przed wejściem w życie niniejszego statutu, w terminie 7 dni od tego momentu, oznacza zgodę z postanowieniami statutu.
3. W przypadku zmiany statutu, ustęp 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4

1. Zabronione jest sprzeciwianie się woli i decyzjom Wodza i Prezesa oraz działaniom wbrew interesowi partii, pod rygorem skreślenia z listy jej członków.
2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, w przypadku w którym powodowałoby to naruszenie obowiązującego prawa.

§ 5

1. Ideologie polityczno-gospodarcze partii: narodowe, skrajnie erotyczne, anarchomasturbatyzm, narodowy agraryzm, autofellatio, leseferyzm, voyeuryzm.

2. Hymnem partii jest Shadilay. Słowa hymnu zawiera załącznik 1.

§ 6

Statut wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2017 roku.

WÓDZ I PREZES PARTII

/—/ Konrad J. Arped-Friedman


Załącznik 1

Tekst hymnu partii


Assoluto cosmico, regolare realtà
respiro di un immagine, sintonia di civiltà
confusa progenia di cellule ribelli
volo verso l'universo, l'attraverserò
se sei stella fatti vedere, io mi fermerò
oooh oooh

(chorus X2)
shadilay shadilay la mia libertà
shadilay shadilea oh nooo
shadilay shadilay oh sogno o realtà
shadilay shadilay oh nooo
vola nella mia vita, no non è finita
io mi fermerò
sciogli le mie vele, nel cielo e in fondo al mare
io ti crederò

armonia metallica, concreta realtà
videoclip elettronico, elogio di civiltà
confusa progenia di cellule ribelli
volo verso l'universo, l'attraverserò
se sei stella fatti vedere, io mi fermerò
oooh oooh

(chorus X2)
shadilay shadilay la mia libertà
shadilay shadilay oh nooo
shadilay shadilay oh sogno o realtà
shadilay shadilay oh nooo
vola nella mia vita, no non è finita
io mi fermerò
sciogli le mie vele, nel cielo e in fondo al mare
io ti crederò
S00159
numer ewidencyjny
Konrad Jakub Arped-Friedman
Wódz i Prezes Partii
Markus Arped
Wiceprezes
0,00 lt
stan konta
Almera
lokalizacja siedziby
Członkowie partii
Wstąp w szeregi partii!