Instytucja Prywatna
Kościół Rotryjski

O instytucji
bX20Gc10.png
Lud Boży zamieszkujący Księstwo Sarmacji powierzony został 25 kwietnia 2019 r. wolą Jego Świątobliwości Piusa Leona I opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo biskupa diecezjalnego, jako własny jego pasterz.

Do dnia 15 lutego 2020 roku siedzibą Kościoła Rotryjskiego było OpactwoTerytorialne w Teplicach pod zarządem Towarzystwa Jezusowego i było ono podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jego siedzibą jest klasztor pw. św. Marka Ewangelisty w Teplicach (Federacja Slawonii), ulokowany przy kościele pw. św. Dominika. Opatem terytorialnym był ks. infułat Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ. W ramach opactwa posługiwał ks. mgr net. Tadeusz von Hippogriff-Brus SJ, który pełnił funkcję Przeora Opactwa Teplickiego.

Od dnia 15 II 2020, decyzją Patriarchy Rotrii Piusa Leona II, który w tym czasie przebywał z wizytą apostolską w Księstwie Sarmacji, opactwo zostało podniesione do rangi diecezji, a opat został mianowany administratorem apostolskim.

Od 16 II 2020 pierwszym biskupem diecezji Teplice, a zarazem pierwszym prymasem Księstwa Sarmacji jest ekscelencja Pio de Medici. Dotychczasowy administrator apostolski został mianowany wikariuszem biskupim diecezji Teplice.
S00269
numer ewidencyjny
Adabertus Pronobis
Patriarcha Rotrii
Pio Maria de Medici
Biskup Teplicki
20 409,89 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby
Pracownicy