Instytucja Prywatna
Kościół Rotryjski

O instytucji
bX20Gc10.png
Lud Boży zamieszkujący Księstwo Sarmacji powierzony został 25 kwietnia 2019 r. wolą Jego Świątobliwości Piusa Leona I opatowi, który kieruje nim, na podobieństwo biskupa diecezjalnego, jako własny jego pasterz.

Do dnia 15 lutego 2020 roku siedzibą Kościoła Rotryjskiego było OpactwoTerytorialne w Teplicach pod zarządem Towarzystwa Jezusowego i było ono podporządkowane bezpośrednio Stolicy Apostolskiej. Jego siedzibą jest klasztor pw. św. Marka Ewangelisty w Teplicach (Federacja Slawonii), ulokowany przy kościele pw. św. Dominika. Opatem terytorialnym był ks. infułat Adalbertus Pronobis von Hippogriff-Piccolomini SJ. W ramach opactwa posługiwał ks. mgr net. Tadeusz von Hippogriff-Brus SJ, który pełnił funkcję Przeora Opactwa Teplickiego.

Od dnia 15 II 2020, decyzją Patriarchy Rotrii Piusa Leona II, który w tym czasie przebywał z wizytą apostolską w Księstwie Sarmacji, opactwo zostało podniesione do rangi diecezji, a opat został mianowany administratorem apostolskim.

Od 16 II 2020 pierwszym biskupem diecezji Teplice, a zarazem pierwszym prymasem Księstwa Sarmacji jest ekscelencja Pio de Medici. Dotychczasowy administrator apostolski został mianowany wikariuszem biskupim diecezji Teplice. Niedługo potem powołano diecezję Angemont oraz struktury Kościoła w Hasselandzie. Od 18 II 2020 administratorem apostolskim diecezji Angemont jest ks. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini.
S00269
numer ewidencyjny
Adabertus Pronobis
Biskup Pomocniczy Teplicki
brak zarządcy
Biskup Teplicki
38 474,91 lt
stan konta
Książęce Miasto Grodzisk
lokalizacja siedziby