Wielmożna
Ivusia Buddusówna

A9086
paszport
07.06.2007 r.
data wydania
Wicehrabina, Była Obywatelka
status
K
płeć
Książęce Miasto Grodzisk
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
Ivusia
nick na forum
31.03.2020 r. 22:01
logowanie (forum)
01.04.2020 r. 11:29
logowanie (strona)
24 410,37 lt
stan konta
21
wioski lenne
Biogram
nic.
Herb
v-hr

Wielmożna
Ivusia Buddusówna

Odznaczenia
Posiadane instytucje
brak
Miejsca zatrudnienia