Prześwietny
Alfred Fabian von Tehen-Dżek

AG541
paszport
28.01.2017 r.
data wydania
Hrabia, Obywatel
status
M
płeć
Almera
miejsce zamieszkania
nie dotyczy
stopień wojskowy
mgr net.
stopień naukowy
nie dotyczy
dane małżonka/i
AFvTD
nick na forum
27.03.2020 r. 23:40
logowanie (forum)
27.03.2020 r. 22:06
logowanie (strona)
227 072,96 lt
stan konta
36
wioski lenne
Biogram
B2lP0Fo8.png

Obecnie
  • Nie pełnię żadnych funkcji!
Kiedyś
  • Marszałek Sejmu
  • Poseł na Sejm
  • Premier Rządu Jego Królewskiej Mości Konrada Jakuba {Baridas)
  • Pisarz Dworu (Baridas)
  • Kustosz (Baridas)
  • Lord Szambelan (Hasseland)
  • Lord Sekretarz Kancelarii Dworskiej Promocji i Rozwoju (Hasseland)
  • Minister Propagandy (Starosarmacja)
  • Minister Informacji (Sclavinia)
  • Minister Spraw Wewnętrznych
  • Minister Edukacji
  • Asesor Trybunału Koronnego
  • Redaktor Sarmackiego Ośrodka Badania Opinii Społecznej (SOBOS)
Odznaczenia innych krajów
Krzyż zasługi (Rothenburg)

8649447_KrlewskiKrzyZasugiPNG.png
Herb
hr

Prześwietny
Alfred Fabian von Tehen-Dżek
herbu Zwycięstwo

Odznaczenia

 

2
3
3
2
2
2
3