Jaśnie Oświecony
Ignacy Urban de Ruth
Diuk Altborka

T1167
paszport
05.01.2010 r.
data wydania
Diuk-Wicehrabia, Obywatel
status
M
płeć
Harz
miejsce zamieszkania
mat rez.
stopień wojskowy
nie dotyczy
stopień naukowy
Markus Arped
dane małżonka/i
IUdR
nick na forum
04.12.2020 r. 03:18
logowanie (forum)
04.12.2020 r. 00:57
logowanie (strona)
1 419,36 lt
stan konta
80
wioski lenne
Biogram
Ignacy Urban "Olivka" de Ruth, diuk Altborski, mieszka w Sarmacji od 5 stycznia 2010. Od tego czasu pełnił wiele funkcji. Między innymi były to poniżej wymienione.

polityczne i samorządowe
poseł na Sejm KS,
podsekretarz stanu w MSZ w Rządzie Jego Książęcej Mości kierowanymi przez JO Koraba,
Minister Informacji w rządach Mikołaja Arped-Muzyka i Avrila von Levengothona,
Minister Spraw Zagranicznych w rządzie Akademika Tradycji Wileńskiego,
obserwator Surmenii w Biurze Obserwacji Zagranicy,
uczestnik Surmeńsko-Sarmackiej Grupy Rozmów,
zastępca Szefa Kancelarii w gabinecie Namiestnika STS JO Hasselandzkiego,
Minister Propagandy w Radzie Koronnej Namiestnika STS Remigiusza Lwowskiego von Hochenhaüser
Marszałek Dworu Królewskiego JKM Piotra II Grzegorza i JKM Mikołaja II Jana,
Przewodniczący Rady Królestwa Baridasu,
Przewodniczący Kongregacji Panów Lennych (Vánta Maitrés Efatés),
członek Komitetu Organizacyjnego XIII v-Mundialu,
członek Komitetu Finansowego XIII v-Mundialu,
członek Komisji Nazewnictwa Geograficznego,
prezes Baridajskiego Związku Piłki Nożnej.

heraldyczne
sekretarz ds. heraldyki w gabinecie Premiera GiS JKW Piotra Mikołaja,
zastępca Herolda na Dworze Książęcym JKM Piotra II Grzegorza,
Herold (w randze sekretarza stanu) na Dworze JKM Tomasza Ivona Hugona,
Herold Królestwa Baridasu.

w wymiarze sprawiedliwości
Marszałek i Prefekt Królestwa Baridasu,
Prefekt,
Prefekt Generalny,
asesor Trybunału Koronnego.

Obecnie redaktor i publicysta Fermentu, a także trener piłkarskich drużyn: [do uzupełnienia].

Wyznaje doktrynę Konserwatyzmu Sarmackiego. Jest krajkoronnym szowinistą.


w innych językach:
[TEU] Ignats Urban ik Ruth
[BAR] Ignasi Ruthar
[SUR] Ignacjos Lstekisigos apo Ruth
[SCA] Ignacio Urbano de Ruth d'Altbork

http://fc.sarmacja.org/viewtopic.php?f=63&t=9953
Herb
diuk

Jaśnie Oświecony
Ignacy Urban de Ruth
herbu Kałdasuis,
Diuk Altborka

Odznaczenia

 

2
2
2
2
3
2
Pagon
Posiadane tereny
brak