Instrukcje dla petentów
Wnioski o wsparcie inicjatyw sportowych

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Kanclerza o wysokości wsparcia dla aktywności i inicjatyw sportowych wsparcie, wypłaca się na wniosek zainteresowanego. Wskazany przepis określa także elementy, które winny znaleźć się w składanym wniosku, i są to:

  1. wskazanie podejmowanych działań sportowych lub organizowanych inicjatyw o charakterze sportowym,
  2. (jeśli możliwe) linki do prowadzonych drużyn,
  3. (jeśli możliwe) linki do odbytych relacji i publikacji,
  4. (jeśli możliwe) linki do wątków o charakterze promocyjnym.

Składając swój wniosek upewnij się, że wszystkie niezbędne informacje zostały przez Ciebie umieszczone, oszczędzisz swój czas i czas osoby, która Twój wniosek będzie rozpatrywać.

Wnioski o punkty aktywności


We wniosku należy zawrzeć w szczególności:
  1. Dane wnioskodawcy
  2. Dane beneficjenta
  3. Ilość punktów, jaka ma zostać nadana
  4. Uzasadnienie - wskazanie działań, które zasługują na aktywność, w miarę możliwości udowodniona
Postępowanie jest odformalizowane, forma nie gra roli (może być tabelka, może być może być lista - według wzoru jak wyżej, może być wierszyk). Prostota przede wszystkim.