Historia Gideny
Lenno Gidena, którego miastem stołecznym jest Gidena znajduje się na terenie Amberii w północno-wschodniej części obecnego Królestwa Baridasu u podnóża Gór Solskich gdzie znajdują się największe złoża soli oraz węgla w Baridasie, a najwyższy szczyt (1503 m), to Amber (od dawna wygasły wulkan). Pasmo w dalszym ciągu wypiętrza się w skutek fałdowania Elskiego oraz posiada wiele jaskiń (np. Diabelski Dom).

Gidena założona została przez w VIII wieku przez Gidemona, wywodzącego się z plemienia Andurów. Jego wnuk Książe Alm został później pierwszym władcą Baridasu i założycielem Almery tj. „miasta Alma”. Następcą Księcia Alma był Książe Fryderyk.

Pierwotnie Gidena obejmowała jedynie zamek Momerie, ale już w roku 1395 na podstawie aktu lokacyjnego nadającego prawa miejskie "Privilegium fundationis oppidi Gidena" została przeniesiona do wioski, która leży u pod nurza zamku

Historia ustroju baridajskiego jest bardzo skomplikowana jak opisuje Wielmożna Wicehrabina Margerita von Dark.

"...Na początku istnienia tegoż państwa, to jest w IX w., rządził w nim książę Alm. Po rewolucji dokonanej przez członków wysokiego szczebla władzy w 978, Baridas stał się królestwem. Niewątpliwie najszybciej się wtedy rozwijał. Jednakże, pod koniec wieku XVII, lewicowe ruchy oporu wobec monarchistycznej władzy przybierały na sile. XVIII i XIX wiek to lata czystej demokracji w Baridasie. Był to najgorszy okres dla państwa. Brak stabilizacji, wojny, zamieszki, to wszystko rujnowało Baridas, który później starał się łączyć z innymi, silniejszymi mikronacjami, by ratować swój los. Państwo zaczęło zmieniać różne rzeczy. Począwszy od waluty, na ustroju kończąc. Przewrotu dokonał Mikołaj Arped-Muzyk-Liberi, który ustanowił w 1889 roku w Baridasie tzw. monarchofaszyzm. Początkowo miał tylu przeciwników, ilu zwolenników, ale w wyniku represji, propagandy na rzecz monarchofaszyzmu, propagowania miłości do kóz, a także pod wpływem późniejszego wroga - Teutonii, społeczeństwo zjednoczyło się. Urzędowanie Mikołaja Arpeda zakończyło się wraz z dołączeniem Królestwa Baridasu do unii personalnej z Księstwem Sarmacji. Odtąd królem Baridasu mógł być jedynie książę Sarmacji..."

Współcześnie rozwój lenna nastąpił w czasach poprzedzających zmiany ustrojowe w ówczesnej Republice Baridasu, która powstała 25 czerwca 2002 r. a włodarzem była Burmistrz miasta Gidena Margerita von Dark, która władze sprawowała przy pomocy swojego zastępcy Piotra Krause.

Od 16 listopada 2015 r. nowym Panem w Gidenie został Laurencjusz Ma Hi at Atera.

Chronologiczny spis wydarzeń z lenna Gidena i rodu at Atera oraz akt lokacji Gideny.

iI447igP.png